Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstofprobleem

Most recents (3)

Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.
Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
En mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet verder en het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Read 23 tweets
1/ Draadje. Een jaar aan #boerenprotesten, waar ik zelf ook betrokken bij geraakt ben. Nu met wat opmerkingen erbij. De stand van zaken over onze voedselzekerheid, natuur en meer.

rtvdrenthe.nl/nieuws/166206/…
2/ Op dit moment heeft Nederland veel en veel te weinig #landbouwgrond om de eigen bevolking te kunnen voeden. Nog meer landbouwgrond wegnemen is nogal riskant.

agraaf.nl/artikel/298794…
3/ Wereldwijd staat de zekerheid van genoeg eten in je buik onder druk. Eten wordt door velen als te vanzelfsprekend gezien. Nee, je warme maaltijd komt niet uit een fabriek onder je buurtsuper.

atlanticcouncil.org/blogs/geotech-…
Read 12 tweets
De biodiversiteit in Europa gaat nog steeds flink achteruit en beleidsdoelen worden nog niet gehaald trouw.nl/ts-b037827c via @trouw
De beleidsevaluatie heeft laten zien dat de Vogel- en Habitatrichtlijn veel positieve effecten hebben maar dat de uitvoer van het beleid beter moet #Natura2000 ec.europa.eu/environment/na…
Die implementatie is ook in Nederland een probleem, vooral door een gebrek aan politieke wil om natuur en biodiversiteit te beschermen. In de afgelopen decennia is de regelgeving voor #natuurbescherming flink afgezwakt. raoulbeunen.nl/pubs/Beunen_et…
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!