Profile picture
Martijn de Koning @Martijn5155
, 14 tweets, 3 min read Read on Twitter
Een verbod op de gezichtssluier, beperkt of niet, dient geen enkel doel en is bovendien een schending van grondrechten, betoogt Annelies Moors
trouw.nl/opinie/het-boe…
nog even over dat verbod op de gezichtssluier, behalve dat het om een kleine groep gaat, zijn er niet of nauwelijks meldingen vanuit zorg, onderwijs, politie dat zij problemen ervaren met het omgaan met deze vrouwen
geen problemen met de identificatieplicht wanneer die geldt, nauwelijks problemen in communicatie (er zijn enkele zaken bekend van onderwijsinstellingen)
het verbod gaat niet gelden voor de straat en ook niet voor particuliere instellingen (hoewel die denk ik wel huisregels kunnen opstellen). Maw, vrouwen kunnen nog steeds op straat lopen met gezichtssluier.
een argument tegen die gezichtssluier is dat deze vrouwen gedwongen worden het te dragen en onderdrukt zouden worden. Ik ken geen vrouwen die gedwongen worden/werden dit te dragen, alleen vrouwen die het niet mochten dragen van familie en/of echtgenoot. maar het kan natuurlijk.
maar stel dat het klopt: vrouw wordt gedwongen een gezichtssluier te dragen en onderdrukt. Dan gaan we die vrouw dus nu beboeten voor haar onderdrukking en de dwang die wordt uitgeoefend? Want zij moet de boete betalen (400 euro)
hoe helpt dat een vrouw die onderdrukt wordt wanneer zij beboet wordt? Als er sprake is van andere vormen van onderdrukking of zelfs geweld tegen haar, kan deze boete nog wel eens een escalerend effect hebben.
Nog een argument is dat we de vrouwen niet kunnen zien in gezichtssluier. Een wat typisch argument, want vrouwen in een gezichtssluier vallen nogal op namelijk. We kunnen haar lichaam inderdaad niet zien, maar sinds wanneer bestaat er een recht op het zien van een vrouwenlichaam?
natuurlijk er bestaat een identificatieplicht, maar de politie geeft niet aan dat dit problemen oplevert en de vrouwen in kwestie evenmin: men doet gewoon de gezichtssluier af op het moment dat identificatie noodzakelijk is
wat opmerkelijk genoeg niet aan de orde kwam in debatten en online discussies als het gaat om de positie van de vrouw, is de veiligheid van de vrouwen met gezichtssluier. de onderzoeken laten zien dat zij last hebben van agressie op straat, hen de toegang tot OV wordt ontzegd enz
wat gaat het deelverbod op gezichtsbedekkende kleding betekenen voor de veiligheid van vrouwen die een gezichtssluier dragen?
het instellen van een deelverbod op gezichtsbedekkende kleding is al met al tot op zekere hoogte een institutionalisering van anti-moslim racisme (islamofobie) en seksisme
afijn, dat even mijn overwegingen. Gisteren plaatste ik het stuk uit Trouw van mijn collega Annelies Moors
op @Allochtonie staat de uitgebreide versie van het artikel van Annelies Moors: De niqaabfixatie - Hoe politici problemen creeëren #gezichtsbedekkendekleding republiekallochtonie.nl/blog/opinie/de…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Martijn de Koning
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!