👉NEDERLANDS👈#NL
Rechter Llarena heeft een tenlastelegging uitgesproken zonder dat de zaak tot gewoon rechterlijk vooronderzoek is gekomen...
de Strafvorderingswet wordt daardoor herschreven. Discontinue behandeling van zaken... een nieuwe manier om het concept van eerlijk procés te definiëren.
Voordat getuigen werden opgeroepen, om van de tenlastelegging te verwittigen, heeft hij een beschikking uitgesproken waarin hij een geheim apart deel opende... we kunnen aannemen dat waar daarin wordt onderzocht geen deel zal formen van de tenlastelegging.
Of is hij van plan om het procés aan te gaan terwijl hij een deel van de daden geheim houdt?
Toen hij het Europese Arrestatiebevel van degenen die in België wonen introk, was zijn argument dat dat onder andere was om gedifferentieerde rechtszaken te vermijden... nu vervolgt hij en voert parallel een geheim onderzoek uit die zal leiden tot gedifferentieerde processen.
Maar tegelijkertijd met het verwittigen van de tenlastelegging wordt opgeroepen tot getuigenis volgens artikel 505 van de LECrim... een getuigenis dat zal dienen om de beslissen over de persoonlijke situatie van de aangeklaagden. Wie heeft deze getuigenis verzocht,
of is hiertoe ex officio besloten? Als allen die zullen worden berecht de voorwaarden van hun voorlopige invrijheidstelling vervullen, wat is de zin van het herzien van hun situatie en al dan niet tot in hechtenisneming te besluiten?
Als allen die zullen worden berecht de voorwaarden van hun voorlopige invrijheidstelling vervullen, wat is de zin van het herzien van hun situatie en al dan niet tot in hechtenisneming te besluiten?
Kan het zijn dat rechter Llarena denkt aan de voorwaarden van artikel 384 bis van de LeCrim en de opschorting van functies?
In het artikel staat: "Wanneer de tenlastelegging vaststaat en de voorlopige hechtenis is uitgesproken... zal de aangeklaagde die een publieke functie bekleedt automatisch geschorst zijn van de uitvoering ervan voor zolang de hechtenis duurt."
Ik kan het fout hebben, maar Rechter Llarena heeft verschillende keren artikel 384 bis genoemd... een maatregel waar de oproep tot getuigenis van artikel 505 duidelijk op wijst.
Een maatregel van deze soort, mensen die voldoen aan de door de rechtbank opgelegde verplichtingen naar de gevangenis sturen, heeft geen fundament maar zal aantonen wat velen van ons vanaf het begin van dit procés vaststellen.
In ieder geval, het meest verbazingwekkende is dat hij oproept tot getuigenis volgens artikel 505 terwijl de wettelijke vooronderstellingen voor die oproep niet aan de orde zijn... afijn... hij komt elke dag met iets nieuws.
Advocaat bij @BoyeElbal, professor in procedureel- en strafrecht en schrijver bij @Contrapoder_CM
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to BabelRepubliCat🎗️
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!