, 13 tweets, 4 min read Read on Twitter
01. Passat el xoc inicial, voldria parlar de la declaració de Castellví.

Cal llegir entre línies...
02. Per començar, és evident que Castellví estava molt nerviós, i no era del tot conscient dels jardins en què es ficava.

Evidentment, l'oratòria no és el seu fort.
03. El fort de Castellví és la informació. La seva obligació, la seva professió, es fonamentava en investigar, a fi d'avaluar-ne els possibles riscos, de tot allò que passa a CAT, per evitar la violència.
04. Per tant, l'obligació de Castellví era investigar els riscos que un acte inusual (dissortadament) com un referèndum que Ñ havia suspès, podria comportar.

Per tant, la seva feina era buscar violència potencial, per tal de poder prevenir-la.
05. Sabent això, és normal que vulgués prevenir el govern d'un acte que, des de la seva òptica, entrava en l'excepcionalitat.

No oblidem que es tracta d'un càrrec tècnic que, en principi, ha d'exercir les seves tasques amb professionalitat.
06. L'obligació de Castellví —des de la seva òptica— era posar la seva informació i el seu punt de vista professional als representants del poble a qui estava subordinat: @quimforn i @KRLS Puigdemont.

I això és el que va fer.
07. I és aleshores quan el MHP @KRLS Puigdemont li respon (al tècnic) que entén el seu punt de vista, però que ell havia d'atendre al "mandat del poble", i que el referèndum de l' #1Oct havia de tirar endavant.

Tothom fa la seva feina, no?
08. Si us fixeu, Castellví tomba l'argument de l'acusació que els Mossos eren el braç armat d'una suposada rebel·lió (element indispensable per al delicte).

Però posa, també, de relleu un fet molt important en clau política. Quin?
09. La declaració de Castellví nega la tesi (aberrant) que @KRLS i el #GovernLegítim mai no van voler dur a terme el referèndum de l'#1Oct.

Ja ho crec, que ho volien! Castellví ho demostra.
10 . De moment ja ha extirpat el suposat "braç armat" de la rebel·lió (recordem que la tesi de Llarena i Lamela contruïa l'arquitectura de la rebel·líó en això).

Repeteixo, Castellví s'ha carregat la rebel·lió!
11. Però és que, a més, l'interrogatori de fiscalia i advocacia de l'estat es fonamentava en els pitjors escenaris que Castellví va avaluar (recordem que la seva obligació era preveure'n tot el ventall).

La setmana vinent ha de respondre als advocats de la defensa (Melero!!)
12. Lògicament, la defensa li preguntarà, no pels pitjors escenaris que havia valorat (com era la seva obligació), sinó per quins foren els que, definitivament, es donaren.

És a dir, que la violència va venir de la PN i la GC.
13. Per tant, moral alta, perquè l'equip d'advocats que tenim farà que la testificació de Castellví acabi com ha d'acabar.

#freeTothom
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to David Ferrer
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!