, 15 tweets, 16 min read Read on Twitter
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Je hebt zoveel tweets gestuurd dat ik het overzicht een beetje kwijt ben, maar ik zal proberen je vragen te beantwoorden.
Als ik iets mis, moet je het maar zeggen, dan ga ik daar alsnog op in.
1/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Ten eerste: ik vind dat Israël recht op bestaan heeft omdat
-er altijd Joden in het land gewoond hebben
-veel Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld en verder er hun thuis gevonden hebben, mensen die niet terug kunnen
-Israël officieel erkend is door de VN
2/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Overigens valt over die erkenning door de VN van alles te zeggen, maar er zijn wel meer landen erkend waarvan het bestaan nu niet betwist wordt.
Israël heeft een grote Arabische minderheid, en dat is terecht, want ook deze mensen woonden er al.
3/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Over het probleem van de Palestijnse vluchtelingen:
Dit probleem is al 70 jaar kunstmatig in stand gehouden doordat buurlanden weigerden Palestijnen op te nemen, doordat ze geen burgerrechten kregen, in kampen opgesloten werden, etc.
Arafat heeft een kwalijke rol gespeeld.
4/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Arafat heeft terrorisme tot doel gesteld en vrede verhinderd.
Dit zeg ik niet zomaar.
Hij heeft niet voor 'zijn' volk gezorgd en de kans op een eigen staat vergooid.
Israël had misschien meer kunnen doen, maar het was een staat in oprichting en
5/n
theguardian.com/world/2002/may…
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst De Joden hadden een hoop opstartproblemen.
Ze moesten een staat zien op te bouwen in een vijandige omgeving, kregen meerdere oorlogen te verduren en hadden te maken met een getraumatiseerde bevolking door de Holocaust en verdrijving uit Arabische landen.
6/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst In de Suezcrisis 1956 heeft Israël geen fraaie rol gespeeld, ik zie echt wel dat zij ook niet volmaakt zijn.
Maar de opgave die in de loop der jaren op hen gelegd is mbt de Palestijnen is in feite bovenmenselijk.
Daarbij speelde een rol dat de VN steeds anti-Joodser werd.
7/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Ik pretendeer niet dat deze bron onpartijdig is, maar er staan genoeg feiten in opgesomd.
Er worden meer resoluties tegen Israël aangenomen dan tegen welke andere staat ook.
Dus meer dan tegen Noord Korea, Venezuela, Syrië en Zimbabwe bij elkaar.
8/n
commentarymagazine.com/articles/the-u…
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Dat alles heeft er m.i. toe geleid dat Israël steeds minder vertrouwen kreeg in de VN.
Bovendien zijn pogingen van Israël tot 'land voor vrede' op niets uitgelopen.
De Sinaï-woestijn naar Egypte heeft hen een wankel verdrag opgeleverd, en terroristische bases in de Sinaï.
9/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Het ontruimen van de Gazastrook liep uit op een overname door Hamas en raketten op Zuid-Israël, waarna Israël uiteindelijk de Gazastrook blokkeerde en daar vervolgens weer om veroordeeld werd.
De raketten uit Gaza worden niet gezien als rechtvaardiging voor zelfverdediging.
10/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst En nu roept BDS overal ter wereld op om Israël met een boycot te dwingen om o.a. 5 miljoen nakomelingen van vluchtelingen op te nemen.
Deze Palestijnen zijn dankzij de PA en Hamas opgevoed om Joden te haten, en Israël kan hen alleen al om hun aantal niet opnemen.
11/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst Met deze 5 miljoen erbij, zou Israël 14 miljoen inwoners krijgen op een opp. de helft van Nederland. De helft van de bevolking zou dan Arabisch zijn, en het grootste deel van de nieuwkomers heeft van jongs af geleerd om Joden te haten.
Dat is een onmogelijke opgave.
12/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst BDS weet dit.
Uit dit interview met een oprichter het onderstaande citaat.
Mijn stelling dat BDS het eind van Israël wil is hierop gebaseerd, op hun eigen uitspraken.
13/n
electronicintifada.net/content/boycot…
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst M.i. is het Palestijnse volk de dupe van dit alles, maar de schuld daarvoor ligt in hoofdzaak bij hun eigen leiders en bij de buurlanden die al veel Palestijnen vermoord hebben, en die sowieso de Palestijnen discrimineren en uitbuiten.
Veel minder bij de Joden.
14/n
@Farid81715245 @ArHu99 @lquispel @goedborst De huidige koers van Israël baart me zorgen, maar ik onthoud me meestal van kritiek omdat ik vind dat er zoveel onterechte kritiek op Israël is dat nog meer kritiek alleen maar averechts werkt.
Ik hoop al je vragen beantwoord te hebben, anders hoor ik het wel.
15/eind
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Repelsteeltje
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!