, 11 tweets, 5 min read Read on Twitter
01. Hi ha una cosa que està clara, però si nosaltres estem pujant una muntanya costeruda, Espanya l'està baixant sense frens en caiguda lliure.
02. Fixem-nos en situacions recents que s'estan donant, que sostenen aquesta tesi:
03. Per començar, el manifest dels 41 senadors francesos. Fins i tot El País ho reconeix com un fet sense precedents.
Ñ va haver de gastar cartutxos diplomàtics (aquests s'esgoten, recordem-ho) perquè el govern de Macron es posicionés.

El mal ja està fet.
04. El ridícul d'un Borrell passat de bilis al @dw_conflictzone ha deixat la diplomàcia d'Ñ pels terres. Tot Alemanya se n'ha fet ressò i el canal @dwnews fins i tot se'n fot de tot un ministre.
05. A Itàlia, un manifest de més de 400 (sic) intel·lectuals i polítics denuncia el #JudiciFarsa i demana l'alliberament dels #PresosPoliticsiExiliats.
left.it/2019/03/20/la-…
06. La notícia de la batalla que @KRLS plantejarà a Ñ (crispetes!) amb la seva candidatura al @EUparliament serà antològica.

D'entrada tots els mitjans del món van parlar del mer anunci.
abcnews.go.com/International/…
07. La diplomàcia nivell Torrente d'Ñ va intentar, com fa sempre, ficar-se a dins d'una reunió entre el Conseller @AlfredBosch i membres del govern islandès.

Islàndia no va deixar entrar l'ambaixadora espanyola.

Reputació d'Ñ sota mínims.
naciodigital.cat/noticia/175571…
08. El President del Parlament britànic (!!) expressa el seu suport a @ForcadellCarme i manifesta que, en el seu lloc, ell hauria actuat com ella va fer.
google.com/amp/s/www.ccma…
09. Recapitulem: França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit... No està gens malament, oi?

Una cosa és clara: fa un any, no s'hi haurien atrevit, amb Ñ. Està clar que el seu crèdit diplomàtic s'està acabant, i cada cop ens entenen més.
10. Hem de persistir, fer-nos tossuts, i seguir amb la lluita. Estem millor que mai. Que Ñ es defensaria amb ungles i dents ja ho sabíem.

No entrem en el seu joc. #Seguim, perquè l'estaca, de tan corcada, segur que tombarà.
11. La unitat estratègica és més necessària que mai, amb els reptes que ens venen: immunitat de @KRLS, sentències #JudiciFarsa, #RepublicaDigital.

No fem el tonto, no lluitem per l'hegemonia.

Juguem la partida!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to David Ferrer
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!