, 16 tweets, 2 min read Read on Twitter
Ketju huumehoitosta ja päihdepolitiikasta.
Huoli Tampereen keskustan turvallisuudesta ja kaupungin huumetilanteesta huolestuttaa monia.
Kirjoituksessa kysytään ratkaisuja.
Ketjussa ratkaisuehdotuksia.
aamulehti.fi/a/fd39b2b1-c5e…
Ensin taustaani. Olen työskennellyt Tampereella eri päihde-ja mielenterveyspalveluissa vuodesta 2009. Välissä tehnyt parit kääntymiset vaalihommissa.
Koulutukseltani olen sosionomi ja lähihoitaja.
Nyt teen keikkatöitä lastensuojelussa.
Tutkimusten mukaan päihdeongelma on aina kytköksissä eriarvoistumiseen ja huono-osaisuuteen. Erityisesti huumeidenkäyttö marginalisoi ihmistä. Pelko rangaistuksesta vaikeuttaa avun hankkimista.
Tärkeintä olisi saada ihmisiä avun piiriin, oli se sitten haittoja vähentävää, kuntouttavaa tai raitistavaa, mutta avun piirissä on helpompaa tehdä motivointia ja luottamuksen kautta auttaa ihmistä ja perhettä.
Ratkaisu 1.
Huumausainelainsäädännön muuttaminen niin, että käytöstä ei rangaista. Tarjottaan hoitoa, ei selliä.
- vähentää eriarvoistumista
- helppttaa hoitoon hakeutumista
- vähentää haittoja yhteiskunnassa ja yksilötasolla
Ratkaisu 2.
Lakiuudistus mikä mahdollistaa turvalliset pistohuoneet
- vähentää huumekuolemia
- vähentää haittoja yhteiskunnan ja yksilön tasolla
- mahdollistaa kontaktin ammattilaisten kanssa
Ratkaisu 3.
Kunta ja kaupunkitasolla huumehoitoon houkuttelu.
Nyt huumehoitoa saa anella ja tämä ei lisää hoitoon menijöitä. Tarvitaan hoitoon houkuttelua.
- huumeidenkäytön hoitaminen on aina parempi ratkaisu kun hoitamatta jättäminen
Ratkaisu 3 jatkuu
-hyväksytään, että joku ei raitistu ekasta kerrasta ja joku ei raitistu koskaan, silti halukkaiden on päästävä hoitoon
- hoitomotivaatiota on jo kun päihteidenkäyttäjä pyytää apua.
- alaikäisille tarjottava kunnon hoitoa, huostaaotto ei ole hoito
Ratkaisu 4.
Perhehoito
- päihteidenkäyttäjillä on perheitä. Silloin hoitoa on tarjottava koko perheelle. Tämä on ihmillisesti ja taloudellisesti järkevintä
-raskaana olevien käyttäjien hoitoa on parannettava koko maassa.
- isien hoitoon paneuduttava
Ratkaisu 4 jatkuu.
Lasten huostaanotto on aina kallimpaa kun perheen hoito. Siksi koko perhe on hoidettava. Lapsia on suojeltava kaikissa olosuhteissa päihteiden haitoilta.
- perhehoidolla voidaan katkaista ylisukupolvinen päihdeongelma
Ratkaisu 5.
On kehitettävä muitakin hoitomuotoja kuin korvaushoito ja yhden mallin laitoshoito. Se mikä sopii toiselle ei käy toisella ja siksi pitää olla monimuotoinen palvelutarjonta myös huumehoidossa. Tämä vaatii kunnissa hankintaosaamista.
Ratkaisu 6.
Huumeet pitää päästä testaamaan.
Huumeet muuttuvat nopeammin kun suomen kesän ilmasto ja turvallisuuden vuoksi olisi hyvä, että ne saisi testata.
- vähentää kuolemia
- vähentää haittoja
- mahdollistaa kontaktin ammattilaisen kanssa
Ratkaisu 7. Ennaltaehkäisy
Eriarvoistumisen katkaisu on parasta ennaltaehkäisyä. Katkaistaan ylisukupolviset päihdeongelmat ja huono-osaisuus. Panostetaan varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja nuorisotyöhön.
Ei odoteta tuloksia viikossa, tämä laiva kääntyy hitaasti.
Ratkaisu 8.
Huumestrtategian päivitys. Strategia on tehty ikuisuus sitten ja maailma on muuttunut paljon sen jälkeen ja niin myös huumemaailma.
Sota huumeita vastaan on hävitty.
On taisteltava inhimillisemmän huumepolitiikan puolesta. Parempien palveluiden puolesta. Taisteltava köyhyyttä ja eriarvoistumista vastaan.
Näin vähennämme huumeongelmia ja kadut ovat turvallisia meille kaikille.
#päihdepolitiikka
Ratkaisu 9.
Päihde-ja mielenterveysongelmat kulkevat käsikädessä.
Ovien sulkeminen naamanedestä puolin ja toisin on loputtava.
- näitä ei voida hoitaa erikseen, koskaan
- maininta päihde-tai mielenterveysongelmasta ei saa olla este laadukkaalle hoidolle
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Minna Minkkinen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!