, 27 tweets, 4 min read Read on Twitter
Mitä ilmastokriisin ja ekosysteemiromahdusten takia Euroopassa pitäisi tehdä? 0/

#ilmastokriisi #nytonpakko #hallitus #EU2019FI
EU laajuisesti pitäisi asettaa nouseva ETS pohjahinta. Vaikuttaisi paremmin kun olisi korkeampi kuin nykyinen hinta, ja etukäteen sovittu pohjahinnan nousu antaisi ennustettavuutta.
50€/t +5€/t vuosittain. 1/
Kaikki myymättä jääneet päästöoikeudet mitätöitäisiin ja sen verran vähennettäisiin tulevien vuosien osalta samalla (ts. ei voi kasvaa y2y sen takia, että seuraavana vuonna myytäisikiin kaikki oikeudet). 2/
EDS hiilivero +50€/t nykyisten lisäksi. EDS asioista päättää kukin valtio osaltaan.
Tax & dividend EDS osalta. 3/
LULUCF päästöveron piiriin. Otetaan alkuun tuo 50€/t joka EDS lisättiin. Tästä päättää kukin jäsenvaltio osaltaan.

LULUCF osalta tukia toiminnan (lähinnä maatalous) muuttamiseksi hiiltä päästävästä hiiltä sitovaksi. Muutokset ovat vaikeita, tuki tähän on ihan asiallinen. 4/
EU hiilitulli. Hiilivuodosta puhutaan, sitä tapahtuu paljon vähemmän kuin etujärjestöt antavat ymmärtää, mutta ei sitä voi kokonaan jättää huomiotta. Samalla tuottaa kv oikeudenmukaisuutta. 5/
Näiden lisäksi tulee uusi puhdas infra. 6/
Infra pitää puhdistaa nopeammin kuin on edes mahdollista: emme saa sellaista määrää ydinvoimaloita mistään kuin mitä tarvittaisiin, eikä uusiutuviakin saada riittävää tahtia kun ei mistään saa myllyjä ja paneeleita sellaisia määriä vaaditussa ajassa. 7/
Koska vaadittu tahti on ”niin nopeasti kuin vaan saamme tarvikkeet, välineet, materiaalit, osat, jne” seuraavat 20 vuotta, ei voida odottaa markkinoiden reagointia hiilen hintaan. Valtioiden on siis perustettava uusia infrayhtiöitä rakentamaan. 8/
Markkinat hoitaa mitä markkinat hoitaa, valtio hoitaa tasaiseen tahtiin siinä rinnalla. Yhdessä ehkä päästään jonnekin.
Valtio painottaa niitä alueita mitä markkinat eivät lähde hoitamaan niin saadaan suurin vaikutus. 9/
Infra ei tarkoita pelkkiä voimalaitoksia. Tarkoittaa sähköverkkoja, rautateitä, sähköautojen latauspisteitä, ja kaiken energiaa käyttävän toiminnan muuntamista muusta energiasta sähköön. 10/
Koska valtioilla ei koskaan ole rahaa (tai ainakaan sitä ei löydy, tai voida käyttää, tai jotain), EU on tuettava tätä.
EIB vahvistaa ekologista muutosta tukevaa toimintaa, ECB rahoittaa sen ostamalla EIB green bondit (sata vuotta, ei korkoa, ei lyhennyksiä). 11/
Kannattaa varautua luokkaan 10000 miljardia euroa (kymmenentuhattamiljardia) 10 vuoden ajalle (noin 5% EU BKT), mutta tähän ei välttämättä päästä jos ei riitä tekijät ja materiaalit. 12/
Teollisuus puhdistaa toimintaansa sitä mukaa kun kykenee. Hiiliverot ja päästöoikeuksien hinnat auttavat näissä vaikeissa päätöksissä rakentaa kalliimpia tehtaita ja panostaa prosessien tutkimukseen ja kehittämiseen. 13/
Ja kun päästöoikeudet vähenevät, teollisuus tietää, että jos päästöt ei lopu ennen kuin päästöoikeudet putoavat nollaan, loppuu teollisuus. Ehkä sekin kirittää. 14/
Kuluttajille tämä näkyy hintojen nousuna. Käytännössä kaikki tuotteet ja palvelut sisältävät päästöjä. Mitä enemmän päästöjä, sitä enemmän nousevat hinnat. 15/
Sitä varten EDS tax & dividend: EDS päästöt ovat lähinnä kuluttajia, jolloin tämän EDS päästöveron palauttaminen kansalaisille saman suuruisina palautuksina per nuppi helpottaa pienempituloisten asemaa. Ohjausvaikutus pysyy. 16/
Korostan vielä sitä, että vaikka Suomi kykenisi puhtaan infran tässä ajassa rakentamaan, EU mittakaavassa ei onnistu. Suomessa on jo EU keskimääräistä puhtaampi sähköntuotanto jne. 17/
Tämä tarkoittaa, että EU mittakaavassa toimia jatketaan pidempään. Jos 20v tavoite ei ole mahdollinen 20v ajassa, niin jatketaan kunnes valmista. 18/
Tämä taasen tarkoittaa, että pelkästään puhtaampi energiantuotanto ja puhtaampi infra ei riitä. Energian käyttöä pitää tehostaa jotta sama tulos saadaan vähemmällä energialla. 19/
Ja koska energian tuotantoa pitää vähentää (puretaan likaista tuotantoa nopeammin kuin saadaan uutta puhdasta korvaamaan), tehostaminen ei riitä vaan pitää vähentää käyttöä. 20/
Energian käytön vähentäminen on kaikista näistä toimenpiteistä vaikein. Koska se viittaa elintason laskuun.
Mutta vain jos miellämme elintason materiaalisen kulutuksen kautta. 21/
Ja se on väliaikaista, muutaman sukupolven sisään kun koko yhteiskuntajärjestelmä kaikkine osineen on saatu ekologiseksi, kestäväksi, elonkehää elinvoimaistavaksi, voidaan taas kasvattaa energian käyttöäkin. 22/
Tämä oli ENERGIAN osalta vaadittavia toimia. 23/
Energia ei ole ainoa ongelmamme.
Materiaalit ovat myös ongelma. Ekosysteemien kestävyys on ongelma. Yhteiskuntien kestävyys on ongelma.
Tarvitsemme kiertotaloutta jossa jäte on aina raaka-aine.
Tarvitsemme sosiaalista oikeudenmukaisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti. 24/24
Lentoliikenne pitää saada täysin normaalin verotuksen piiriin.
Kerosiinille vero.

Lentovero pitää saada koko EU alueelle, valtio kerrallaan jos niikseen. Lentäminen on luksusta jonka päästöt ovat suuret. Suurikin lentovero PN sosiaalisesti hyväksyttävä toimi.
Laivaliikenne pitää myös saada irti fossiilisista.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ismo Peltonen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!