Discover and read the best of Twitter Threads about #ilmastokriisi

Most recents (2)

Mitä ilmastokriisin ja ekosysteemiromahdusten takia Euroopassa pitäisi tehdä? 0/

#ilmastokriisi #nytonpakko #hallitus #EU2019FI
EU laajuisesti pitäisi asettaa nouseva ETS pohjahinta. Vaikuttaisi paremmin kun olisi korkeampi kuin nykyinen hinta, ja etukäteen sovittu pohjahinnan nousu antaisi ennustettavuutta.
50€/t +5€/t vuosittain. 1/
Kaikki myymättä jääneet päästöoikeudet mitätöitäisiin ja sen verran vähennettäisiin tulevien vuosien osalta samalla (ts. ei voi kasvaa y2y sen takia, että seuraavana vuonna myytäisikiin kaikki oikeudet). 2/
Read 27 tweets
THREAD. The record heat in #France got #ClimateChange #AGW #deniers lying again. Here are some examples.

In this thread, they claim that there were 50°C in #Paris in 28th August 1930:

Official records say 34.2°C (and of course the deniers immediately made up some conspiracy theories):

Also a French newspaper says nothing about 50°C, only 34°C:

Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!