, 18 tweets, 7 min read Read on Twitter
1. Merhaba Arkadaşlar, #Blockchain (#Blokzincir) ile rezerv para ve #dolar ilişkisinde kalmıştık.
2. Doları, Pandoranın kutusu yani kara kaplı defter olarak görelim, içinde ne var belli değil, kaydı tutan ne tuttu belli değil, açılırsa ne olur o da belli değil. O zaman açılmamalı/açılmayacak!!! Ancak yeni bir ihtiyaç ve talep olursa kutu bir kenara atılır ve açılmaz…
3. Mevcut ekonomi kurgusu çökerken/çökertilirken, #rezevr paranın akıbeti tam da tartışılacakken, ulus devletlerin sermaye üzerindeki etkisi sertleşirken, kaba kuvvet yönetilemez hale gelecekken bir makale ile #blockchain ortaya çıktı.
4. Esasında bir ihtiyaç! Çünkü; Blockchain; ölçülemeyen,karşılığı olup-olmadığı bilinemeyen ekonomilerden,işleme, yani karşılığı hayatın ta kendisine bağlı, anlık olarak işlemlerin,arz ve talebin ölçülebildiği bir ekonomi vaad ediyor…
5. #Blockchain teknolojisi ve diğer yeni nesil kayıt tutma teknolojileri kayıt tutmanın gücünü bir merkezden alıp, herkese paylaştırmayı vaadediyor...
6. #Blockchain (#Blokzincir) ve #KriptoParalar dün illegaldi, bugün heyecan verici, yarın ise yeni ekonomi düzeni ve en nihayetinde “gelecek”! Devlet ile birey arasındaki ilişkiden tutunda tüm ekonomi kurgusuna kadar büyük bir değişim...
7. Çünkü geleneksel kayıt yöntemi, yeni nesil kayıt teknolojisi (#Blokzincir, #hashgraph vs) ile değiştiğinde; insan ile otorite, nesne ile otorite ve işlem ile otorite arasındaki bağ baştan aşağı değişir,
8. O vakit Devlet; insana,nesneye ve işleme hükmedemez.İnsanın,devletin pasaportu yada kurum kimliğine ihtiyacı kalmaz.Otoritelerden bağımsız kimlik,bankalardan bağımsız kişiden kişiye ödemeler,robotlaştırılmış iş akışları kısacası küresel ve yeni bir hukuk düzeni anlamına gelir
9. 1944 Bretton-Woods anlaşması ile başlayan,1971’de formatlanan dolar rezerv para döneminin sonuna yaklaşılmıştır.Çünkü;Devlete gerek yoksa,doların bekasını silahıyla sopasıyla koruyana gerek yoksa,mevcut sistem mantıksal olarak çalışamaz hale geliyorsa,Dolara ne gerek var...
10. Birazda gelişmelere bakalım.. İngiltere merkezli, tüm merkez bankalarının ortaklaşa çalıştığı #Blokzincir tabanlı bir mutabakat platformu 3 yıldır sessiz sessiz geliştiriliyor..
11. Suudi Arabistan merkez bankası #Ripple kullanıyor. Dolardan Euroya geçmek isteyen Saddam ve Kaddafi’nin sonunu gördük, dolayısıyla doların bekası ile ilgili bir noktadaki bu gelişmenin farklı açılımlara işaret olduğu aşikar
12. Facebook #Libra, rezerv para ilişkisini bu yazıda inceledik...
13. Avrupa Birliği 28 ülkesi ortak blockchain protokolü için mutabakat imzaladı, bunun doğal sonuçlarından biride yeni bir AB kripto parasıdır..
14. #Blokzincir patentlerinde Bank of Amerika, Mastercard, Goldman Sachs, Alibaba, Citibank,sosyal medya şirketleri, internet devleri gibi dünya ticaretini elinde bulunduran şirketlerin olduğunu görüyoruz.
15. Birleşmiş Milletler Blockchain ID 2020 Alliance, Dünya Bankası kripto para ve W ile başlayan tüm organizmalarda bu alanda yoğun hareketlilik, nakitsiz toplum vs …
16. Tüm bu gelişmeler doların yerine namzet olan para biriminin arkasını blockchain teknolojisine yaslayacağının işaretidir. Devletler arası çatışmadansa, devlet-sermaye gücü çatışmasının sonucu, bu yeni rezerv paranın kimin ve ne olacağının belirleyicisi olacaktır.
17. #Libra bu çabalardan bir tanesidir. Başkaları da olacaktır. Çünkü blockchain, onu geliştiren ve ortaya koyan sermaye gücü için; “Silahlı kuvvetlere ve ulus devletlere ihtiyaç olmaksızın; insanın, paranın ve gücün kontrol edilebileceğinin umududur” !!!!
18. Bir sonraki konumuz #Bankalar ve #Blockchain (#Blokzincir) sonrasında da #Çin - Bir Yol Bir Kuşak ve #Blockchain konusuyla devam.. Selamlar..
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Kadir Kurtulus
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!