, 22 tweets, 2 min read Read on Twitter
Παραθέτω ορισμένες επιγραμματικές παρατηρήσεις που άκουσα στο εξαιρετικό συνέδριο του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank με θέμα "Πολιτική και Κράτος κατά τον 20ο και 21ο αιώνα" που γίνεται αυτές τις μέρες στο Ναύπλιο 1/
Πάνος Τσακλόγλου: "Κευνσιανισμός είναι η αντικυκλική πολιτική, δεν είναι η αέναη επεκτατική πολιτική" 2/
Μάνος Ματσαγγάνης: "Η κρίση του ασφαλιστικού (και κατ' επέκταση η Κρίση" ήταν μια συνωμοσία των παρόντων ενατνίον των απόντων" 3/
Μάνος Ματσαγγάνης: "Οι συνταξιοδοτικές περικοπές του 2010-2014 δεν ήταν οριζόντιες" 4/
Μάνος Ματσαγγάνης: "Η διόρθωση των Μνημονίων έγινε με βάναυσο, βιαστικό και πρόχειρο τρόπο γιατί ηττήθηκαν τα παλαιότερα, σταδιακά μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα" 5/
Αρίστος Δοξιάδης: "Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στο κόσμο μετά το Ισραήλ με βάση τον αριθμό των καθηγητών που διαθέτει στα μεγαλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, αναλογικά με τον πληθυσμό της" 6/
Μάνος Ματσαγγάνης: "Οι συντάξεις είναι χαμηλές γιατί οι αποδοχές είναι χαμηλές" 7/
Μάνος Ματσαγγάνης: "Η φτώχεια των ηλικιωμένων αυξήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με την φτώχεια των οικογενειών με παιδιά και των ανέργων" 8/
Μάνος Ματσαγγάνης: "Οι κοινωνικές δαπάνες είναι πιο αποτελεσματικές σήμερα ως προς την μείωση της φτώχειας σε σχέση με το παρελθόν" 9/
Τάσος Γιαννίτσης: "Η φοροδιαφυγή συγκεντρώνεται στο χαμηλότερο και το ψηλότερο δέκατο" 10/
Ανδρομάχη Θεοδωροπούλου: "Την περίοδο 1981-1989 το δημόσιο απορροφά το 50% της απασχόλησης" 11/
Ανδρομάχη Θεοδωροπούλου: "Το ελληνικό κράτος δεν ήταν ποτέ υπέρμετρα υπερτροφικό, ακολουθούσε τις διεθνείς τάσεις" 12/
Βασίλης Ράπανος: "Στις Σκανδιναβικές χώρες το μεγάλο κράτος δημιουργήθηκε για να διαχειριστεί τις επιπτώσεις μιας εξωστρεφούς, ανταγωνιστικής οικονομίας. Στην Ελλάδα θεωρήσαμε πως αν φτιάχναμε μεγάλο κράτος, θα γινόμασταν Σκανδιναβική χώρα" 13/
Τάσος Αναστασιάδης: "Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι εκτατική αλλά όχι εντατική και κακή χρήση πόρων και άνισα αποτελέσματα" 14/
Τάσος Αναστασιάδης: "Η σύγκριση των αποτελεσμάτων PISA 2003 και 2016 δείχνει μεγάλη αύξηση ανισοτήτων: τα παιδιά γονιών με τριτοβάθμια εκπαίδευση πάνε καλύτερα, τα παιδιά γονιών χωρίς, χειρότερα"
Τάσος Αναστασιάδης: "Μεγάλη υποχώρηση ανισοτήτων φύλου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (εκμηδένιση σε ορισμένους τομείς και ανατροπή σε άλλους) που όμως δεν αντανακλάται ακόμη πλήρως στην αγορά εργασίας" 16/
Τάσος Αναστασιάδης: "Επανέρχεται διαρκώς το αφήγημα της υπέρμετρης παραγωγής πτυχιούχων (παλαιότερα αποφοίτων γυμνασίου) και κάλεσμα για επιστροφή στη γη/τεχνικά επαγγέλματα. Η κοινωνία το προσπερνάει" 17/
Πάνος Τσακλόγλου: "Η δημόσια δαπάνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ψηλότερη του μέσου όρου ΟΟΣΑ, υστερούν αντίθετα κατά σειρά η προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια" 18/
Δημήτρης Σωτηρόπουλος: "Οι δάσκαλοι στην Ελλάδα δουλεύουν λιγότερες ώρες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο"
Τάσος Αναστασιάδης: "Εκείνο που μετράει δεν είναι η φιλοδοξία της μεταρρύθμισης ως αρχικός στόχος αλλά η αποτελεσματικότητα της ως εφαρμοσμένη πολιτική στο τέλος και τα δύο είναι συχνά αντίστροφα" /20
Έμαθα από την Μαριλένα Παπαδάκη πως η Σαρία εφαρμοζόταν υποχρεωτικά στην Ελλάδα ως το 2018. Ίσχυε (για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης) από το 1913 και καταργήθηκε με το νόμο 4511/2018
Mogens Pelt: “If you compare the process of democratization in Denmark and Greece in the 19th century, it is clear that Denmark was catching up with Greece”
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Stathis Kalyvas
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!