, 7 tweets, 9 min read
My Authors
Read all threads
In de @volkskrant stond een uitgebreid interview met @CasMudde, 'vermaard politiek wetenschapper en extreemrechtskenner.’
Moet dit een expert op het gebied van #populisme voorstellen?🤣
Nu op #Saltmines mijn analyse.👇
1/7
saltmines.nl/2019/11/16/pop…
@volkskrant @CasMudde Wie wel eens naar wetenschappelijke artikelen over #populisme heeft gezocht stuit op Mudde, maar in dit interview geeft hij blijk van een ongelooflijke #kokerblindheid
Toch wordt ieder die het etiket #populist opgeplakt krijgt met de stellingen van Mudde geconfronteerd.
2/7
@volkskrant @CasMudde Daarom is het nuttig om eens een paar van zijn uitspraken te bekijken.
Bijvoorbeeld over de #gewelddadigeburger die zich manifesteert bij de #boerenprotesten en het #sinterklaasfeest.
Hoe is deze #rechtsradicalepopulist zo sterk geworden?
U raadt het nooit😏Dankzij de #media
3/7
@volkskrant @CasMudde Het meest hilarische is wel hoe @CasMudde erin slaagt om zichzelf tegen te spreken.
Hij waarschuwt voor #radicaalrechtspopulisme 'waarin etnische en religieuze minderheden worden voorgesteld als een acuut gevaar voor de Nederlandse #identiteit en waarden.'
En vervolgens:
4/7
@volkskrant @CasMudde schetst hij een #toekomst waarin 'onvermijdelijke demografische ontwikkelingen van #Europa een divers continent zullen maken.
Straks is er overal meer #diversiteit en wordt dat het nieuwe normaal dat #xenofoben MOETEN accepteren.
Veranderen kunnen ze het dan niet meer.'
5/7
@volkskrant @CasMudde Is dat GEEN verlies van de Nederlandse #identiteit en waarden?
Wees allemaal gerust, beste mensen. We hebben nu wel een paar probleempjes, maar straks, als de #diversiteit overal is doorgedrongen, dan breekt de #vredeopaarde uit.
#multicultiwensdroom🌷🌈🌺🦄🌸😏
6/7
@volkskrant @CasMudde Mocht iemand u ooit nog wijs willen maken dat @CasMudde een #expert is op het gebied van #populisme, lach die persoon dan even heel hard uit.😅😂🤣
Ik heb zelden een interview gelezen met iemand die zo #kokerblind is.🤦‍♂️
7/7
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Repelsteeltje

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!