, 21 tweets, 11 min read Read on Twitter
De hartverscheurende toespraak van #GretaThunberg voor de #VN was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen.
Nu op #Saltmines mijn artikel over dit #kindermisbruik waar massaal voor gejuicht wordt.
1/20
saltmines.nl/2019/09/24/gre…
Voor kinderen met #Asperger is de wereld moeilijk te begrijpen.
Ze zijn niet dom, maar toch lijkt er geen verband tussen zaken te zijn, er gebeuren voortdurend onverwachte dingen, en ze leven in een #chaos die verlammend en beangstigend kan zijn.
2/20
Anderen lijken wel te snappen hoe de wereld werkt.
Hoe kan het dat al die anderen allerlei ongeschreven regels zomaar kennen en toepassen? Hoe weten zij de weg in de wereld?
Als iedereen de weg weet, en jij niet, levert dat een hoop eenzaamheid, angst en onzekerheid op.
3/20
Hoe lossen kinderen met #Asperger dit op?
Ze zijn niet dom, dus voor velen is de logische weg om het #rationeel aan te pakken.
Probeer #structuren te ontdekken, probeer de wereld in te delen, onder #controle te krijgen.
4/20
Als je nu maar weet hoe alles in elkaar zit, dan ga je het misschien begrijpen, dan wordt de #chaos misschien overzichtelijk.
Kinderen met #Asperger die zich op een onderwerp storten, kunnen zoveel te weten komen dat buitenstaanders er met ontzag naar kijken. Een wonderkind!
5/20
Het gebied waar het kind #specialist in is geworden, wordt een veilig #toevluchtsoord. Een plek waar alles onder #controle is en alle puzzelstukjes in elkaar passen.
Bijkomend voordeel: zo’n specialisatie wordt vaak gewaardeerd. Je bent ineens niet raar meer, maar bijzonder.
6/20
De specialisatie kan rust en zelfvertrouwen geven zodat de rest van het leven wat beter te verwerken is. Het kan een uitvalsbasis worden om andere gebieden te verkennen.
Als een kind zich goed ontwikkelt en grip krijgt op de wereld, kan de obsessie mss een hobby worden.
7/20
Maar het kan ook anders gaan.
De basis van zo’n specialisatie is #onzekerheid.
Iets in deze wereld moet onder controle zijn, ergens moet overzicht zijn te midden van alle #chaos. Hoe banger het kind is, hoe fanatieker het zich op de specialisatie zal storten.
8/20
Waar ligt de grens tussen een specialisatie en een obsessie?
Ergens waar de angst zo allesbepalend wordt dat de obsessie de hele wereld wordt. Ergens waar het kind gevangen raakt in dwangmatigheid. Ergens waar alles in zal storten als de obsessie niet gevolgd wordt.
9/20
Stel u voor: een angstig kind met een neiging tot obsessief gedrag hoort het verhaal dat de aarde ten onder zal gaan als we niet NU ons gedrag veranderen.
Als je eenmaal in een bepaalde filterbubbel zit, leveren de zoekmachines steeds meer bronnen die dezelfde kant uitgaan.
10/20
Het was vermoedelijk onontkoombaar dat Greta de fuik van de #doempredikers in zwom.
Voor haar geen hoopvolle verhalen; voor haar verhalen dat de aarde afstevent op een #catastrofe.
De verhalen waarmee activisten proberen draagvlak te krijgen voor veranderingen.
11/20
Is het een wonder dat Greta bezweek onder de druk?
Haar specialisatie was geen veilige plek waarin de wereld overzichtelijk werd, haar specialisatie werd een nachtmerrie waaraan ze niet meer kon ontsnappen.
Ze kreeg een eetstoornis en weigerde nog te praten.
12/20
TOEN had ze geholpen moeten worden, maar dat gebeurde niet.
Misschien paste het niet in de politieke overtuiging van haar ouders, misschien was er wel niemand in haar omgeving die zag hoe gevaarlijk het was om haar obsessie te bevestigen.
Ze kreeg GEEN hulp.
13/20
De toespraak die #Greta voor de VN hield, was hartverscheurend om te zien.
Hier stond een kind op de rand van de afgrond. Een wanhopig, woedend kind dat machteloos schreeuwde tegen volwassenen die in haar ogen gewetenloze schurken zijn die alles kapot zullen maken.
14/20
Hier stond een #misbruikt meisje dat #gehersenspoeld is door activisten die niet om haar geven.
Die haar zullen uitzuigen tot ze tenslotte totaal in zal storten.
Ik weet niet of Greta nog te redden is.
Ik ben bang dat het voor dit meisje te laat is.
15/20
Onder de velen die dit misbruik toejuichen, zijn vermoedelijk ook mensen die geen benul hebben van wat #Asperger betekent, en die dus ook niet zo snel de verschijnselen herkennen die nu bij #Greta zichtbaar zijn.
Toch zouden ook zij zo langzamerhand WAKKER moeten worden.
16/20
Iedereen die werkelijk naar deze toespraak heeft gekeken, zou toch moeten zien hoe bang dit meisje is. Veel banger dan vorig jaar toen ze haar eerste toespraken hield.
Greta is aan het bezwijken onder de ondraaglijke last van haar obsessie.
17/20
Ik zou iedereen op willen roepen tot mededogen met dit kind.
Vergelijk haar NIET met de #Hitlerjugend.
Scheld haar niet uit, geef haar niet de schuld van deze afschuwelijke vertoning.
Ze is inderdaad nog een KIND; een misbruikt en wanhopig kind.
18/20
En aan alle #klimaatactivisten zou ik willen vragen:
Gebruik GEEN kinderen om je doelen te bereiken.
Voer ZELF je acties, en bescherm de kinderen die actie willen voeren.
Zet ze NIET in als schild en al helemaal niet als profeet.
19/20
Voer vooral #actie voor #bewustwording, voor #maatregelen, voor mijn part zelfs voor een #TotalitaireDictatuur als je in de bizarre waan verkeert dat dit nodig zou zijn.
Maar STOP met het toejuichen van dit #kindermisbruik.
#SaveGreta
20/20
Hier deze hele #draad in de threadreader
threadreaderapp.com/thread/1176579…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Repelsteeltje
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!