, 45 tweets, 6 min read Read on Twitter
Het Mueller rapport is goed nieuws voor Trump. Het is bewezen dat hij en zijn campagne niet samenspanden met Russen die probeerden de verkiezingen te beinvloeden.
Ik heb de 448 pagina’s van het verslag gelezen zodat jij dat niet hoeft te doen (kan wel, is interessant!). In dit draadje voorzie ik wat van de opmerkelijke conclusies van context
De bijzonder aanklager keek niet naar de vraag of gedrag moreel goed was, of politiek aanvaardbaar.
Nee, zijn vraag was; is het strafbaar? En dat is een hoge lat.
Niemand wordt vervolgd voor ‘collusion’ (samenspannen) ook omdat dat geen jurdisch begrip is. De aanklager keek of er een ‘conspiracy’ was, (samenzwering) en concludeerde van niet.
Rusland beinvloedde via social media het debat ten faveure van Trump, hackte stemgegevens en hackte democratische emails, Mueller. Het was echt Rusland, dus niet ‘misschien China’ of een ‘dik iemand op een bed in zijn moeders kelder’ in de VS, zoals Trump vaak suggereerde.
In het rapport staan tientallen pogingen beschreven van Russen om contact te zoeken met Trump, meeste kenden we. Nieuw: zakenman die Trump naar conferentie probeert te krijgen, modeontwerper die het via Ivanka probeert, email van een hooggeplaatste Rus aan de secretaresse Trump
De Trump campagne werkte weliswaar niet direct samen met de Russen, maar stond welgevallig tegenover hun pogingen om Trump te steunen.
Keer op keer logen Trumps naaste medewerkers over contacten met Rusland. Daar zijn drie campagnemedewerkers voor vervolgd en bestraft. Democraten riepen: ze probeerden een complot te verdoezelen. Nee, zegt de aanklager.
De Trumpmensen waren eerder amateurs en graaiers dan spionnen of landverraders, is het beeld dat uit het rapport naar voren komt.
Het aannemen van gestolen informatie is strafbaar, zeker als die afkomstig is van buitenlanders die de wet overtreden door het jou aan te bieden. Toch was de vibe in Trump Tower: ‘I love it'.
Don Jr (die die woorden gebruikte) wist echter niet dat het illegaal was. En om iemand te vervolgen moet je kunnen aantonen dat ie wist dat hij de fout in ging.
Bij het kijken naar de rol van de president liet Mueller zich leiden door een richtlijn van Justitie dat een zittend president niet vervolgd kan worden. Maar hij wijst erop dat het congres een andere maatstaf kan hanteren
Trump loog tijdens campagne dat hij geen zakelijke contacten had met Rusland, er werd vlak voor de verkiezingen nog onderhandeld over een Trump Tower Moskou, aldus Mueller
Veel verhalen die we eerder lazen in kranten worden bevestigd. Ja, Trump ontsloeg de FBI baas in de hoop het onderzoek naar hem te beinvloeden. Hij vroeg medewerkers voor hem te liegen, hield informatie achter voor het publiek, wilde de aanklager ontslaan.
Het rapport schetst een beeld van een president in paniek nadat de aanklager is aangesteld. “Dit is het einde van mijn presidentschap, I’m fucked”.
Tientallen pagina’s in het rapport gaan over Trumps poging om het onderzoek naar hem te dwarsbomen. Zo laat hij zijn Witte Huis advocaat weten dat die Mueller moet ontslaan. De man wil dat niet en staat op het punt zijn eigen ontslag in te dienen
Ook wil Trump dat de onderzoeksopdracht van Mueller wordt aangepast zodat die niet meer kan kijken naar de verkiezingen van 2016 maar alleen naar ‘toekomstige verkiezingen’
Hij vraagt zelfs voormalige campagnemanager Lewandoswki, die niet voor de regering werkt, om te regelen dat de minister van Justitie het voor Trump op zou nemen. Zo niet, dan moet die *priveburger* de minister maar ontslaan.
Veel van Trumps medewerkers voeren zijn bevelen niet uit. Omdat ze bang zijn zelf de wet te overtreden, of omdat ze de president niet in problemen willen brengen die in hun ogen zeker zullen ontstaan als zijn opdracht uit wordt gevoerd Of ze hopen dat hij het verzoek vergeet.
Trump zegt over het onderzoek tegen zijn minister van Justitie, die in de VS ook het openbaar ministerie aanstuurt,: ‘het is jouw taak om mij te beschermen’.
Als naar buiten komt dat Don Jr, Jared en campagneleider Manafort met Russen spraken over negatieve info over Hillary, past Trump persoonlijk persbericht aan zodat de Hillary-link weggelaten wordt. Zijn medewerkers dringen erop aan om eerlijk te zijn, president negeert dat advies
De president begint op social media een hetze tegen het onderzoek en de onderzoekers, werkt twee hoge FBI-bazen weg. Ook weer een poging om het werk van de speciaal aanklager dwars te zitten.
Campagnebaas Manafort gaf via een Russiche sprekende medwerker die volgens de FBI een spion was, campagne-informatie aan oligarch die aan Poetin gellieerd was. Het ging onder andere om de planning in de cruciale ‘swingstates’ Wisconsin en Michigan.
Russen hadden ook info over democratische plannen, want ze hadden zich een weg in de computers gehackt van de democratische partij en de Hillary-campagne. Kortom: ze konden hun beinvloedingstactieken daarmee eventueel verfijnen.
Trump sprak regelmatig over het verlenen van gratie aan oud-medewerkers die vervolgd werden, prees hen als ze hun mond hielden, noemde hen ratten als ze een deal sloten met het OM om hun kennis te delen. Hij wilde niet dat ze meewerkten aan de waarheidsvinding.
Zijn publieke opmerkingen daarover kunnen ook gelezen worden als een poging om de jury in bijvoorbeeld de Manafort-zaak van mening te doen veranderen, wat in de buurt komt van tegenwerken van Justitie
Advocaat Cohen loog tegen het congres over samenwerking met Rusland. Er is bewijs dat Trump wist dat hij onwaarheden verkocht. De lijn die in zijn verklaring werd uitgezet, werd gevolgd door anderen die getuigden.
Als je dat allemaal zo leest, lijkt dit rapport wel een dagvaarding, is duidelijk dat Trump het onderzoek wilde blokkeren. Waarom wordt Trump dan niet vervolgd? Mueller somt drie redenen op
1 De president heeft een buitengewone positie in het rechtsstelsel, zo mag hij mensen ontslaan of vertrouwelijke informatie delen. En zoals eerder gezegd houdt Mueller zich aan richtlijn dat zittend president niet vervolgd kan worden
2. Als er geen misdaad was (geen samenspannen, no collusion) dan telt liegen daarover ook minder zwaar, want je motief is dan niet om een misdaad te verhullen, je motief is dan frustratie omdat je werk lastig wordt door zo’n diepgravend onderzoek
3. Veel van de dingen die uitgelegd worden als ‘obstructie’ van het onderzoek gebeuren in het openbaar, Trump zit niet in achterkamertjes dingen te regelen, hij zegt het gewoon openlijk.
Van de andere kant besteedt Mueller een heel hoofdstuk aan redeneren dat Trump in principe aansprakelijk kan zijn voor het hinderen van justitieel onderzoek. Cruciale zin: ‘hoewel het rapport niet concludeert dat de president een misdrijf begin, pleit het hem ook niet vrij’
De teneur van het rapport is dat Trump mogelijk meer stoom aan het afblazen was dan echt de bedoeling had om het onderzoek stop te zetten. En, denk eraan, het onderzoek van Mueller kon ook gewoon afgerond worden, het rapport is er.
Op belangrijke punten krijgt Trump het voordeel van de twijfel van Mueller. Daarin weegt mogelijk mee dat aangezien er geen rechtszaak kan komen (omdat de president niet vervolgd kan worden), hij zich ook niet kan verweren.
Wat precies de intenties waren, kon Mueller niet achterhalen. Trump weigerde onder ede te getuigen. Hij diende alleen schriftelijk antwoorden in op vragen die de aanklager opstelde. De antwoorden werden geschreven door zijn advocaten.
30x zegt de president tegen de aanklager dat hij dingen ‘niet kan herinneren’. Mueller had Trump kunnen sommeren te getuigen in persoon, maar dat had die kunnen aanvechten. De aanklager laat doorschemeren niet voor die optie te hebben gekozen, ook om t onderzoek snel af te maken.
Dan blijft de vraag: waarom? Waarom dat liegen, waarom dat tegenwerken? Trump wilde zich indekken tegen kritiek. Om hulp van Rusland te erkennen voelde aan als toegeven dat de verkiezingswinst omstreden was, in twijfel kon worden getrokken.
Er is kortom geen ‘smoking gun’, niet iets waardoor je hardop kan zeggen: zie je wel, dit is het bewijs dat Trump zich crimineel gedroeg. Geen email aan Poetin ofzo. (Trump gebruikt geen email). En zijn opmerkingen kunnen soms op verschillende manieren uitgelegd worden..
Laten we echter niet vergeten dat uit Trumps omgeving al zijn veroordeeld: campagnemanager Manafort, assistent manager Gates, advocaat Cohen, nationale veiligheidsadviseur Flynn, buitenland-adviseur Papadopoulos.
De aanklager kwam dingen tegen die vervolgd moesten worden maar niet bij zijn missie paste, die heeft hij overgedragen aan andere takken van justitie. Zo is Trump-advocaat Cohen veroordeeld voor overtreden van campagnewetten.
In die zaak (betalingen om mogelijke affaire van Trump geheim te houden) is de president aangemerkt als de opdrachtgever en dus mogelijk ook vervolgbaar
En, onthult het rapport, er lopen nog 12 deel onderzoeken. Iedereen wil natuurlijk weten: om wie gaat het dan? Maar dat is zwart afgebalkt in het verslag
Conclusie: geen bewijs voor heulen met Russen. Wel een zaak dat Trump het OM probeerde te dwarsbomen, maar daarvoor kan hij niet vervolgd worden.
Tot zover mijn samenvatting van het Mueller rapport. Zelf lezen? Probeer bijvoorbeeld hier. nytimes.com/interactive/20…
Dank voor je aandacht!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Erik Mouthaan
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!