, 12 tweets, 8 min read
My Authors
Read all threads
@stikkanlj @DagensArena Tjenare

Ska försöka att problematisera IES etableringar med hjälp av lite texter jag skrivit. Här om vad det kommer sig att tex IES kan göra vinst på sina skolor och varför vinstdriften är ett problem. dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-…
@stikkanlj @DagensArena När skolpeng pressas nedåt blir det svårare att göra vinst. Kan man se till att främst elever med mindre behov av stöd/resurser går det dock att fixa vinstmarginal trots nedskärningar i kommunen.
@stikkanlj @DagensArena Att IES har ett sådant enklare elevunderlag förklarar jag i den här artikeln. Fler elever med föräldrar med egen studiebakgrund, färre nyinvandrade elever och högre andel flickor. Tre variabler vi vet gör att mindre resurser behövs. dagenssamhalle.se/debatt/ett-enk…
@stikkanlj @DagensArena Starten på den här IES-hyresrabattdebatten var den här artikeln där jag beskrev hur det går till när allianskommuner subventionerar nybyggnation av skola för IES. arbetsvarlden.se/debatt/engelsk…
@stikkanlj @DagensArena Rättsläget är sådant att någonstans mellan lösningen kommun och IES kom fram till i Landskrona och lösningen IES kom fram till i Vallentuna finns en gräns för hur mycket kommuner får gynna en enskild näringsidkare. Sedan finns även en ideologisk fundering här.
@stikkanlj @DagensArena Bör kommuner försöka att få IES att etablera sig i kommunen med hjälp av subventioner bara för att man kanske får? Min uppfattning är att det finns uppenbara risker. Mer om det i det här blogginlägget. tankesmedjanbalans.se/marknadsskolan…
@stikkanlj @DagensArena Skolpengssystemet gör att IES först kan tjäna pengar på ett enklare elevunderlag och sedan kan tjäna pengar på att kommunerna måste öka sin skolpeng per elev för att det är svårt att anpassa den egna organisationen när IES (eller annan friskola) etablerar sig.
@stikkanlj @DagensArena För att visa att ett sådant resonemang inte är påhittat gjorde jag en djupdykning i Skellefteå kommun där kommunens delårsrapport indikerar att IES etablering har skapat ännu större ekonomiska problem än vanligt och att skolorna nu måste skära ner. tankesmedjanbalans.se/internationell…
@stikkanlj @DagensArena Det luriga för kommuner (utöver att IES främst attraherar de duktigare eleverna) är att eleverna söker sig till IES från många skolområden. Det uppstår då luckor i klasserna som är svåra att parera i budget.
@stikkanlj @DagensArena Man kan såklart tycka bu eller bä om friskolor och om aktiebolagsägda friskolor med uppenbart vinstsyfte. Men jag tror att det är viktigt att man inte bara dömer marknadsstyrningen efter hur friskolorna fungerar utan även efter hur de påverkar de kommunala skolorna.
@stikkanlj @DagensArena Även efter att man tagit det i beaktande kan man såklart tycka att marknadsstyrningen är bra. Jag tycker att den är dålig delvis av de skäl som redovisats i den här tråden.

Ha en bra dag!
@stikkanlj @DagensArena Inte ens värt respons alltså.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Marcus Larsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!