My Authors
Read all threads
Sillä, kuinka aikaisin intensiivinen testaaminen aloitetaan, näyttäisi olevan vaikutusta siihen, kuinka paljon ihmisiä kuolee. Eri maiden välillä on merkittäviä eroja.
1/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 Image
Kaikki viivat lähtevät samasta kohtaa: se päivä, jolloin kuolleiden määrä ylitti 10. Poikkeuksena Islanti, jossa aloituspiste on 1. kuolema).
2/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 Image
Kun verrataan Suomea muihin maihin, jossa on testattu tähän mennessä yhtä paljon asukkaita suhteessa väestömäärään, niin Suomessa on nyt 6x niin paljon kuolleita kun Norjassa oli samassa vaiheessa.
3/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 Image
Näiden lukujen perusteella näyttää olevan aika vankka yhteys testaamisen (ja nimenomaan sen nopean aloittamisen) ja kuolemien välillä. Se, että myöhästyy testauksen aloittamisessa tai että määrät ...
4/x
#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019
ovat liian pieniä, maksaa nyt ihmishenkiä.
5/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019
Kun verrataan USA:ta muihin maihin, jossa on testattu tähän mennessä yhtä paljon asukkaita suhteessa väestömäärään, niin heillä on nyt 20x niin paljon kuolleita kun Etelä-Koreassa oli samassa vaiheessa.
6/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 Image
Lisäksi Yhdysvaltojen käyrä, niin kuin monen muunkin maan, kääntyy vasemmalle. Se tarkoittaa, että kuolemien määrä kasvaa nopeammin kuin testien määrä. Ei hyvä. Pitäisi olla päinvastoin. Tosin Cuomo viittasi saantivaikeuksiin.
7/x
Sitten Ruotsi. Kun Ruotsia verrataan muihin maihin, jossa on ehditty testaamaan sama määrä ihmisiä suhteessa väestöön, niin siellä kuolee 2x niin paljon...
8/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019
#Coronasverige #CoronavirusSweden #covid19sverige Image
... ihmisiä kuin USA:ssa, 4x niin paljon kuin Tanskassa, 22x niin paljon kuin Suomessa, ja 37x niin paljon kuin Etelä-Koreassa. Se siitä laumasuojastrategiasta. Ja siitä ettei testata.
9/x

#COVID2019
#Coronasverige #CoronavirusSweden #covid19sverige Image Image
Seuraavana Ranska. Kärkiesimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos ei testata. Ranska on viimeinen tähän mennessä vastaantulleista maista testaamisen nostamisessa.
10/x

#Koronavirusfi #COVID2019
#COVID19fr
#COVID19france
#COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 @Annastiina_H Image
Kun verrataan muihin maihin, joissa ollaan tähän mennessä testattu sama määrä ihmisiä suhteessa väestöön, niin ...
11/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019
#COVID19fr
#COVID19france
#COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 @Annastiina_H Image
Ranskassa on kuollut 16x niin paljon ihmisiä kuin Italiassa, 96x niin paljon kun Yhdysvalloissa, 380x niin paljon kuin Belgiassa, ...
12/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019
#COVID19fr
#COVID19france
#COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 @Annastiina_H Image
... ja 1300x niin paljon kuin Etelä-Koreassa. Testien lukumäärien (ja vain sen) perusteella näyttäisi siltä, että Ranska toteuttaa laumasuojaa ...
13/x

#Koronavirusfi #covid19fi #covid19finland #COVID2019
#COVID19fr
#COVID19france
#COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 @Annastiina_H Image
... ja jos laumasuoja ei toimisikaan, niin ollaan mieluummin karanteenissa kuin testataan ketään.
14/x

#Koronavirusfi #covid19fi #covid19finland #COVID2019
#COVID19fr
#COVID19france
#COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 @Annastiina_H Image
Ranskan testien ja kuolleiden lukumäärät löytyvät täältä. Testit päivittyvät muutamien päivien viiveellä.
15/x

testit:
cascoronavirus.fr/test-depistage…
kuolleet:
github.com/CSSEGISandData…

#COVID19fr
#COVID19france
#COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 @Annastiina_H
Lisää. Seuraavana Italia. Siellä panostetaan vahvasti testaamiseen, alun kohtalokkaan hidastelun jälkeen. Sen näkee siitä, että ...
16/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland
#covid19italy #COVID19italia #COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 #COVID2019 Image
... niiden käyrä taipuu oikealle (eli kasvavien testien suuntaan).
17/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland
#covid19italy #COVID19italia #COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 #COVID2019 Image
Italiassa uusien tapausten määrä lähti vihdoin alenemaan 22.3. Kuolemien määrä kasvoi vielä noin viikon ajan, mutta lähti alenemaan 28.3. ...
18/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland
#covid19italy #COVID19italia #COVID19 #COVIDー19 #Covid_19 Image
johon mennessä Italiassa oli kuollut 10.023 ihmistä. Tämän lisäksi tulevat ne, joita ei kirjattu koronaan kuolleiksi. Bergamossa 3x enemmän.
19/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland
#covid19italy #COVID19italia #COVID19 #COVIDー19

corriere.it/politica/20_ma…
nyt tätä samaa keskustelua käydään Suomessa. HUS:n alueella koronaan kuolleiden lkm joudutaan kertomaan arviolta vähintään 2x, jotta saadaan oikea luku. Kenties muuallakin Suomessa.
20/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland

is.fi/kotimaa/art-20…
Sillä hetkellä, kun kuolemien päivittäinen määrä lähti laskemaan Italiassa, siellä oli siis kuollut 10023 henkeä. Suomessa sama luku olisi 918 henkeä, kun suhteutetaan väestön määrään.
21/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland Image
Kun verrataan muihin maihin, joissa ollaan tähän mennessä testattu sama määrä ihmisiä suhteessa väestöön, niin Italiassa on kuollut 3x niin paljon ihmisiä kuin USA:ssa, 27x niin paljon kuin Suomessa ...
22/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #covid19italy Image
... ja 39x niin paljon kuin Norjassa ja 59x niin paljon kuin Etelä-Koreassa.
23/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #covid19italy #COVID19italia Image
Seuraavaksi Belgia. Sielläkin kuolee paljon ihmisiä. Siellä ollaan kyllä nostettu testausta, mutta auttamattoman myöhässä: epidemia on ehtinyt kasvaa jo 4x Suomen kokoiseksi (vihreä).
24/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 Image
Belgiassa tilanne on kuitenkin vähitellen parantumassa. Testaamalla saadaan koko ajan lisää tartunnan saaneita ihmisiä pois tartuttamasta lisää ...
25/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 #covid19be #COVID19Belgium Image
. ja positiivisten testitulosten osuus laskee. Kertoo siitä, että uusia tartunnan saaneita on tn. vähemmän vapaana.
26/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 #covid19be #COVID19Belgium Image
Kuolleita on kuitenkin noin 4900 tähän mennessä. Se on paljon Suomea 2x suuremmalle maalle, ja hinta siitä, että pidettiin maa auki ja ei lähdetty testaamaan ajoissa.
27/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 #covid19be #COVID19Belgium Image
Kun sama määrä ihmisiä on ehditty testata, niin tähän mennessä Belgiassa on kuollut 3.5x niin paljon ihmisiä kuin USA:ssa, 32x niin paljon kuin Suomessa ...
28/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 #covid19be #COVID19Belgium Image
... ja 72x niin paljon kuin Etelä-Koreassa.
29/x

#Koronavirusfi #koronafi #covid19fi #covid19finland #COVID2019 #covid19be #COVID19Belgium Image
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Jukka235

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!