#infoEleccions2021

Per què implantar urgentment ARA el vot electrònic a les #Eleccions2021 no seria LA solució?

Spoiler: tot i que ajudaria... no resoldria el gruix del problema.

FIL.

/1
Comencem amb una prèvia: jo, personalment, sóc fan total del vot electrònic. Crec que la pregunta no és si n'hi haurà, sinó quan.

El vot electrònic té 3 fronts.

Front legal: no està resolt. Però, francament, ara mateix és un tema força "menor" en relació a la resta.

/2
Front tecnològic: està força resolt.
Aquí el @ferranrego apunta alguns dubtes. Però, si us hi fixeu, la baula feble són els humans i la seva relació amb la tecnologia, no tant la tecnologia en sí: el sistema d'identitat digital, proves pilot...
/3


Front social/humà: aquí estem fatal.

A Catalunya
* no tenim experiència prèvia en legislatives, i en d'altres àmbits (sindicals, primàries, etc.) encara és massa incipient
* anem molt endarrerits respecte p.ex. Estònia, especialment en identitat digital (que és la clau)
/4
Després de 4 eleccions amb vot electrònic, Estònia va arribar al 25% del total de vots.

Això el 2017 haurien estat 1.100.000 vots de 4.392.891

Per tant, ens quedarien per votar, SENSE vot electrònic, més de 3.000.000 de votants.

/5 Image
Segurament la pandèmia faria saltar aquests números.
Siguem optimistes: es doblen.
En les primeres eleccions legislatives amb vot electrònic a la història arribem al 50% (jo no ho signaria, però suposem-ho).
Ens queden 2.000.000 de votants en urna física.
Qui són?
/6
Sabem la composició de la divisòria digital a CAT: rendes baixes, nivell educatiu baix.
Sabem la composició dels més contagiats a CAT: vulnerables i... rendes baixes i nivell educatiu baix (treballs presencials de menor qualificació, etc.)
/7

ciberisciii.es/noticias/la-co…
Si sumem les dues variables anteriors, la conclusió és esfereïdora: el vot electrònic estaria ajudant a les classes benestants (i sanes) a votar còmodament des de casa, mentre les classes pobres (i malaltes) haurien d'anar a votar igualment als col·legis.

/8
Com he començat dient, tant de bo tinguéssim ja vot electrònic.
Ara bé, com a mesura d'emergència, implantar d'urgència el vot electrònic ara i aquí seria una mesura socialment regressiva. Sona fort, però així és. I, per tant, hem d'abocar els recursos a d'altres prioritats.
/9
I per què no tenim encara el vot electrònic?
El fil del @ferranrego que enllaçava més amunt en part ho explica: el que ara prioritzàvem no era el front tecnològic sinó el front humà.

Primer de tot perquè el front tecnològic està molt avançat.
/10
A banda de les cada cop més nombroses empreses que hi estan treballant i hi estan treballant MOLT bé, @bcn_ajuntament està treballant en un mòdul de vot electrònic pel @decidim_org molt prometedor i que aconsella esperar a veure com avança

/11


cido.diba.cat/contractacio/9…
Segon, perquè el front humà és el prioritari, però és lent, perquè no va de posar una eina sinó de canviar tota una cultura i que la nova sigui percebuda amb la mateixa legitimitat que l'anterior.

/12
Per a fer-ho, pressupostos 2020 incloïen 1M€ per vot electrònic, 1,5M€ per 2021 i 0,5M€ per 2022.

Quan es van aprovar els pressupostos dúiem un mes de #COVID19, eleccions anunciades el gener, i ens va semblar que no podia sortir endavant si la gent té altres urgències.

/13
Per tant:
* sí, a favor del vot electrònic, MOLT
* no s'ha fet fins ara malgrat l'estratègia hi era, però era a mitjà termini, no a molt curt termini
* fer-ho d'urgència té massa risc de sortir malament i fins i tot podria ser regressiu en termes socials

/i 15

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ismael Peña-López

Ismael Peña-López Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ictlogist

24 Oct
#infoEleccions2021
Ahir vam publicar un document MOLT important sobre les #eleccions2021
"Eleccions i COVID-19: Consideracions per a l’organització d’una convocatòria electoral amb seguretat per la salut, garanties pel vot i legitimitat democràtica"
FIL /1
exteriors.gencat.cat/web/.content/N…
El títol és molt llarg perquè si ningú es llegeix el document al menys que quedin clares les prioritats per les #eleccions2021 #eleccionsCOVID19
• Minimitzar els riscos sobre la salut
• Garantir el dret de vot
• Protegir la legitimitat del procés electoral
/2
Són unes eleccions molt delicades.
• Perquè les últimes es van fer sota el 155
• Perquè l'escenari polític és extremadament volàtil
• Perquè el marc de crisi sanitària les pot afectar a molts nivells

Massa variables: hem de cuidar aquestes eleccions com mai.
/3
Read 12 tweets
17 Oct
Els legislatius s'estan convertint en espais per fer escarafalls, laments i invectives.
Es confon la funció de control del govern amb enfonsar el govern.
Controlar el govern vol dir vetllar perquè faci allò que se li ha encarregat. Però la realitat és lluny d'aquí.
/1
Controlar pressuposa
* una diagnosi de la realitat
* conèixer quines eines tenen els governs al seu abast
* empoderar-los amb les eines apropiades (pressupost, marc normatiu)
* fer-li un encàrrec
* avaluar com s'ha dut a terme l'encàrrec
/2
El que solem veure, en canvi, és
* no saber què està passant
* no tenir ni idea de com funciona l'executiu
* pensar que la solució apareixerà per art de màgia
* queixar-se que el govern no ha fet no sabem ben bé què
* denunciar-ho a mitjans i xarxes
/3
Read 17 tweets
15 Oct
NO todo son fake news. De hecho, muchas cosas no son fake news... aunque sí son desinformación o intoxicación informativa.

El @Mason4C ha publicado "Debunking Handbook 2020", su manual para desmentir, desacreditar y combatir la mala información.
/1


ictlogy.net/bibliography/r…
Es interesante la distinción en 5 tipos de mala información:

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚: información falsa que ha sido difundida, con independencia de la intencionalidad

𝐃𝐞𝐬𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧: información incorrecta difundida deliberadamente

/2
𝐅𝐚𝐤𝐞 𝐧𝐞𝐰𝐬: información falsa que imita el formato de los medios de comunicación (a menudo de corte sensacionalista)

𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚: seguir confiando en mala información aunque haya sido refutada

/3
Read 5 tweets
14 Oct
El @ONTSI acaba de publicar el Informe e-Pyme 2019 sobre la implantación de las TIC en las empresas españolas.

El informe es muy prudente en sus diagnósticos, pero la realidad es MUY triste: el detalle de los datos es desolador.

/1


ictlogy.net/bibliography/r…
Por ejemplo, este dato no está mal: la mayoría de empresas tienen Internet. Incluso uno tiende a pensar que el dato real tiene que ser más elevado: la penetración del teléfono móvil es casi universal y cuesta creer que pymes de 1-2 trabajadores no tengan un móvil con Internet.
/2 ImageImage
El dato de quién tiene web también parece peor de lo que seguramente es.
Si vemos quién NO tiene web, nos daremos cuenta que son empresas que funcionan (1) por boca-oreja / a pie de calle o bien (2) con servicios de centralización de encargos.

/3 ImageImage
Read 14 tweets
19 Sep
Crec que aquest article cau en tots els errors que critica. Bàsicament, que s'està fent mala ciència i ens creiem els articles que diuen allò que volem sentir.
Diu coses que cal dir encara que no agradin, però es deixa al tinter les coses que TAMBÉ cal dir.
2 essencials.
FIL
/1
La primera: la inclusió de la tecnologia educativa requereix una transformació pedagògica A FONS.

Sinó, estem mesurant FATAL el seu impacte.

Per entendre'ns: si posem un motor elèctric a un cotxe i, enlloc d'endollar-lo, li seguim posant benzina, NO FUNCIONA.

/2
Doncs això estem fent amb l'educació i la tecnologia.

Tenim unes eines digitals que transformen radicalment la manera d'accedir al coneixement, de treballar amb ell i, en conseqüència, d'aprendre'n.

I seguim fent el mateix a classe.

/3
Read 20 tweets
7 Sep
Ian Kershaw, historiador britànic, es preguntava com podia ser que un líder carismàtic pugui arribar a controlar una quantitat ingent de seguidors cecs, fanàtics.
I posa l'exemple d'Adolf Hitler, que va aconseguir convertir una gran part d'un país al nazisme
/1
Kershaw ràpidament nega la possibilitat d'un control directe del Führer sobre tots els ciutadans.
Nega, també, que sigui possible un control indirecte a través d'una densa i fidel trama jeràrquica.
Massa complicat.
Massa lent.
Massa capilar.
Massa fidelitat.
/2
Kershaw proposa el concepte "treballar envers el Führer".
Aquest concepte -- que podríem aplicar des del funcionament d'Al-Qaeda fins a qualsevol religió organitzada -- consisteix en en proclamar alguns preceptes bàsics.
En el cas del nazisme, força coneguts.
/3
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!