De toezichthouder vond de vervanging van Praeventis niet nodig. Gaan we nu weken te laat vaccineren omdat het IT-project zo vlot getrokken kan worden?

Draadje⬇️
Hier kunt u het advies van de toezichthouder lezen. Die kwam in 2019 en 2020 tot de conclusie dat het vernieuwingsproject van @rivm niet rendabel is: duur, niet nodig en risicovol.

google.com/url?sa=t&sourc…
Het programma kost minstens 30 miljoen euro. Dat maakt het mogelijk dat niet alleen organisatorische belangenverstrengeling een rol speelt, maar ook persoonlijke financiele belangen.
Twee weken te laat beginnen, tenzij dat meteen in de weken erna weer wordt ingehaald, kost honderden onnodige doden.

En het #vaccindebat gisteren heeft wederom de bijl gezet aan onze rechtsstaat, Kamerleden tastten in het duister. Nou, @suzanne_GL, dit is het waarom.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Containment Nu! #VeiligOnderwijs

Containment Nu! #VeiligOnderwijs Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ContainmentNu

14 Dec
Hier het persbericht dat wij net naar de media hebben gestuurd. De samenvatting: op alle punten hebben we op zijn minst een gedeeltelijke overwinning binnengehaald.⬇️

Duiding in de draad!

veiligonderwijs.org/articles/uitsp…
Wij vroegen samenvattend 3 dingen:
1. Eerlijke informatie op de sites van de overheid
2. Afstand of maskers in de klas
3. Ophouden ouders te vervolgen voor kinderen thuis houden.
Op 1. zegt de rechter dat de Staat al genoeg naar ons is opgeschoven.

Op 2. gaat de rechter in onze gedachtengang mee, maar geeft de Staat nog een week de kans met een betere onderbouwing te komen.

Op 3. roept de rechter gemeentes coulant te zijn in deze situatie.
Read 12 tweets
14 Dec
Het is veelbetekenend dat #Rutte vanavond voor de tweede keer een nationale #toespraak houdt.

Wat hij gaat zeggen weten we niet, maar het betekent zeker dat de Premier weer eigenaarschap claimt van de crisis. Dat signaleert wel wat hij gaat zeggen.

Draadje.⬇️
Zoals u weet heeft Rutte regelmatig @hugodejonge de "coronaminister" genoemd, waarmee hij als handige politicus voorkomt dat hij té verantwoordelijk wordt gehouden als het allemaal nog meer misloopt.

Door de toespraak neemt hij nu de teugels weer in handen.
Want sinds de wob-docs weten we dat het kabinet uitstekend weet dat de stemmers liever indammen willen, en dat het beleid risicovol is en snel ineen kan storten. Zoals u ook ziet, ondanks alle noeste verhul-pogingen qua kids niet testen/melden, doden ondertellen etc.
Read 14 tweets
2 Dec
Tweede termijn: Onze advocate benadrukt dat wij niet vragen om het sluiten van scholen. Ook benadrukt zij dat er door de Staat verwezen wordt naar een onderzoek naar clusters, waarbij een pagina van RIVM benoemd wordt waar dit onderzoek niet te vinden is.
'Over het algemeen een laag gezondheidsrisico voor kinderen' is voor veel ouders niet aanvaardbaar. Veel ouders zouden een andere afweging maken op basis van de feiten, zeker als zij of hun kind een kwetsbare gezondheid heeft.

#VeiligOnderwijs
Rechter meldt de landsadvocaat dat wij simpelweg vragen om het volgen van de richtlijnen van de @WHO
Read 8 tweets
2 Dec
De landsadvocaat krijgt het woord. Benadrukt het belang van sociaal contact voor kinderen.
Er wordt benadrukt dat de Staat inzet op 'maximaal controleren' van het virus 🙄

#VeiligOnderwijs
Er wordt gemeld dat scholen moeten zorgen voor goede ventilatie. Daar zouden concrete aanwijzingen voor gegeven worden.

#VeiligOnderwijs
👇
Read 17 tweets
2 Dec
Live vanuit de rechtbank: De @NOS is aanwezig, zowel voor radio als televisie.
@MinVWS, @MinOCW & @rivm zijn ondertussen ook aanwezig.

#VeiligOnderwijs
Voor alle duidelijkheid: De update is Live, niet de TV, tenzij iemand het kan vinden.
Read 21 tweets
26 Nov
Volgende maand al gaan de #vaccins los. Een enorme prestatie van de farmaceuten en een grote brenger van hoop voor de mensheid.

Maar hoe groot moet die hoop zijn? En wat gaat Nederland doen met het vaccin? Een draadje⬇️. Samenvatting: het wordt nog een hobbelig 2021.
Voor deze analyse gaan we ervan uit dat de vaccins veilig zijn. Dat is niet 100% zeker. Ook lijkt zo'n vaccin de sterfte en ernstige ziekte enorm te doen afnemen. Mooi!

Maar er blijven 3 grote onzekerheden:
1. Stopt de transmissie?
2. Stopt #LongCovid
3. Wat doet Nederland?
1. Het is helemaal niet zeker in welke mate geprikte mensen het virus niet meer doorgeven. Als dat nog maar beperkt is, dan bouw je groepsimmuniteit op met het vaccin. Als je bijna even besmettelijk blijft na vaccinatie, dan dus minder.
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!