1/ Er is een #probleem—wat níet met ras te maken heeft an sich—en het oplossen daarvan zal niet makkelijk zijn, maar er is een lange termijn #oplossing op het zogenoemde "#Marokkanenprobleem".
2/ De fundamentele vraag die ik zou stellen is: Waarom hebben #Marokkanen een slecht #imago?

En is het terecht? Zo ja, komt het ómdat ze #Marokkaans zijn? Is het een rassenprobleem of een cultuurprobleem? Komt het ómdat ze een moslimachtergrond hebben? Wat is de oorzaak?
3/ Allereerst denk ik dat we moeten erkennen dat er geen "#Marokkanenprobleem" is, maar wel een probleem bíȷ́ de #Marokkaanse #gemeenschap.

Het verschil is enorm: het voormalige impliceert namelijk dat zíȷ́ het probleem zijn. En dat zijn #Marokkanen niet.
4/ Grote monden, straat intimidatie, geweld, "gangster" (prankster) gedrag, et cetera. Het komt bij elke demografie voor, maar de #statistieken liegen er niet om: bij #Marokkanen komen zulke gevallen vaker voor.

Is de slechte imago dan terecht? Ja, dus. Maar tóch niet helemaal.
5/ Allereerst, waarom komt het zo vaak voor bij Marokkanen? Is het een #islamitisch #probleem? De meeste #Marokkanen zijn immers #moslim.

Het kan geen islamitisch probleem zijn, omdat de islam immoraliteit verbiedt, waaronder de eerdergenoemde kwaden.
6/ De fundament van het boodschap van de #profeet #Mohammed (vrede zij met hem) is namelijk dat de mens niemand dient te aanbidden dan God en #goedheid betracht jegens Zijn schepselen—zij het #mensen, #fauna of zélfs #flora; zij het moslims of niet-moslims.
7/ #Opvoeding speelt ongetwijfeld een rol, maar als ouder kan je nog zo je best doen met de opvoeding, maar als je puberende zoon met slechte vrienden omgaat, gaat het al gauw mis.
8/ Schaap gedrag, groepsdruk en "gangster" (prankster) mentaliteit verkregen via vrienden is een #grotere #boosdoener dan tekort aan juiste opvoeding.

En dan komen we bij het kern van het probleem: #identiteitsvorming.
9/ Het is inherent in ons als mensen om een #identiteit te willen, #erbij te willen #horen en trots te kunnen zijn op wie wij zijn.

Wanneer die identiteit om trots op te zijn de #Marokkaan—of welk ander persoon dan ook—ontnomen wordt, dan zal verderf en kwaad vanzelf ontstaan.
10/ Als de #Marokkaan telkens verweten wordt dat hij een Marokkaan is, dat hij tot een #dom #volk behoort, dat hij een barbaar is (#Berber, #barbaar—toeval?), dat hij #achterlijk is, en wat dies meer zij, dan zál hij erin geloven met alle gevolgen van dien.
11/ Men zal zich ontwrichten van fatsoen en middels #rebellie ​die trots—hoe bekrompen dan ook—rekwireren middels de eerder genoemde manieren: zogenaamde "#gangstermentaliteit".

De realiteit: het is prankster mentaliteit. Zulke mensen houden—uit frustratie—zichzelf voor de gek.
12/ En een alternatief is niet altijd even mogelijk. Niet elke #Marokkaan heeft de #middelen om dit te doorbreken.

Aan een goed baan komen is al moeilijk wegens het slechte imago, maar als hij ook nog eens niet dezelfde opleidingskansen heeft, is het vaak helemaal uitzichtloos.
13/ De "#bozewitteman" kan dit allemaal wegschuiven als een #Marokkanenprobleem, of hij kan erkennen dat wij sámen leven in onze samenleving en dat ook hij een bijdrage moet leveren aan het verbeteren van de situatie, mochten we ons mooie Nederland mooier willen maken.
14/ Waar we voor moeten pleiten is het bewerkstelligen van drie:

1. Stoppen met #Marokkanen te #demoniseren en weg te zetten
2. De positieve #geschiedenis #doceren over de #Imazighen
3. #Rolmodellen #aanprijzen waar Marokkanen aan kunnen relateren
15/ Punt 1 is vooral belangrijk voor de sociale omstandigheden en de maatschappelijke startpositie.

Met eerlijkere kansen zijn negatieve neigingen onaantrekkelijk. Wie wilt namelijk de #criminaliteit ingaan als het makkelijk is om aan een #goede #baan te komen?
16/ Punt 2 en 3 zijn vooral belangrijk voor de #Marokkaanse #identiteit.

#Marokkaan zijn is geen keus, het is een gegeven. Men moet er dus trots op kunnen zijn. En dat kan.
17/ Leer de #geschiedenis van de Imazighen om #trots te kunnen zijn op het #verleden. En maak ruimte en bied een podium voor goede #rolmodellen van vandaag, om trots te kunnen zijn op, en te kunnen streven naar, dat wat we hebben in het #heden.
Eén typefout. Mijn OCD is weer getriggerd. Kan iemand 'm vinden? 🙂

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

25 Feb
1/ De ophef door Westerse mannen over de volleybal in Qatar begrijp ik wel: vele mannen zien gráág #vrouwen die #schaars #gekleed zijn.

Van de vrouwen is het echter jammer, dat het #patriarchaat velen van hen wijs heeft gemaakt dat vlees tonen onder de noemer "#vrijheid" valt.
2/ Ben je nou écht vrij, wanneer het mannelijk oog alsmaar weer op je #lichaam valt, en je #beoordeeld wordt op je #vrouwelijke #rondingen in plaats van de mooie persoon die jij van binnen bent?
3/ Ben je nou écht vrij, wanneer je weer die #maatschappelijke #druk voelt om jezelf minimaal een halfuur op te maken voor je de deur uitgaat? En nadat je dat hebt gedaan, alsnog onzeker bent over hoe je eruit ziet?
Read 7 tweets
21 Feb
1/ Een mooie en belangrijke vraag: volgens het #islamitische geloof, gaan atheïsten en andere niet-moslims naar de #Hel? Of kunnen zij ook naar het #Paradijs ("de #hemel") gaan?
2/ Allereerst is het belangrijk om wat achtergrondinformatie vast te stellen.

Wat is überhaupt de reden dat Allāh, God, ons hier op aarde heeft geplaatst, met #kwaad, #leed en ander #tegenspoed? Er wordt beweert dat Allāh ons liefheeft en het beste voor ons wilt,
3/ dus waarom zou Hij als #Almachtige God, ons dit aandoen? Waarom kunnen we niet direct naar een plek van puur genot, zoals die van de uitgebreide beschrijvingen van het #Paradijs?

Om deze vragen (voor beknoptheid enigermate) te beantwoorden, Allāh zegt (vertaling):
Read 34 tweets
13 Feb
1/ Een topper van een vraag: wat moet er met #ongelovigen gebeuren volgens de #islam?

Allereerst is het belangrijk te weten waar de islam voor staat. De islam is niet gekomen om het leven van de mens (#moslim én niet-moslim) te bemoeilijken, maar voor God om de mens te #leiden.
2/ Aan het begin van de Koran lezen we (vertaling):

Koran 2
1 Alif Lām Mīem.
2 Dit is het Boek (de #Koran) waaraan geen twijfel is, een #leidraad voor de moettaqīen[1].

[1] = Godsbewusten, godsdienstigen, godvrezenden, degenen dicht bij God, etc.
3/ Volgens de islamitische leer heeft God ons geschapen ter aanbidding, om ons te testen.

Hij heeft vele #profeten gestuurd om ons te #leiden, opdat we dichter bij Hem kunnen komen. Denk maar aan #Abraham, #Mozes, #Jezus en de profeet #Mohammed (vrede zij met hen allen).
Read 17 tweets
12 Feb
1/ Ik geloof niet dat God uit het niets is ontstaan, maar je stelt een hele goede vraag.

Mijn standpunt is dat alles wat ontstaat, afhankelijk is. Er moet iets geweest zijn wat een #noodzakelijk #bestaan heeft, waar al het afhankelijke contingent aan staat.
2/ Zonder dat noodzakelijke 'entiteit' of 'element', zouden we in een oneindige regressie terecht komen, waarbij het ene afhankelijke ontstaat uit het andere afhankelijke ad infinitum.

Dat is pertinent onmogelijk.
3/ Stel dat ik bij de kassa sta met voor mij een oneindige rij met mensen. Kom ik ooit aan de beurt? Wanneer er een persoon weg zou gaan, dan is de rij alsnog oneindig.

Ik kom dus nooit aan de beurt. Vergelijkbaar, als er geen noodzakelijk entiteit was, zouden wij nooit bestaan.
Read 6 tweets
12 Feb
Het enige wat in dat artikel staat: ‘Homoseksualiteit kan mij geen bal schelen, maar het is een zonde’

Definitie:
zon·de
(de; v(m); meervoud: zondes, zonden)
overtreding van een (geloofs)regel

@Bloemenmeisje5 gelooft niet eens in zondes! De ironie.
Dat je helemaal moet graven tot wel 11 jaar terug om @YassmineelKsaih zwart te maken is ronduit triest.

En dan kom je met dit aan?? Een geloofsstandpunt, wat losstaat van de tolerantie jegens haar medemens? Zo zwak.
Overigens heel typisch, dat de hoofddoekdraagster weer wordt gebruikt, net als @Kauthar_.

Waarom plaats je geen christen op die foto? Omdat je weet dat je politieke manipulatie dan niet goed werkt?

(Noteer, dat is niet wat ik hier aanmoedig.)
Read 4 tweets
6 Feb
/1 "Hoe verklaar je de #Drieeenheid?"—een samenvatting van mijn #dialoog met een #christen.

Iemand was zo lief om voor mij te bidden, waarop ik zei dat ik dat waardeer; ik zal ook voor die persoon bidden, "maar als je bidt, bid dan naar de #Vader; de Enige Waarachtige #God".
2/ —een verwijzing naar de #Bijbel:

Johannes 17
1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: #Vader [...]
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de #enige #waarachtige #God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
3/ Als Jezus zegt dat niet hij, maar de Vader de "enige waarachtige God" is, dan betekent het dus dat Jezus niet zelf God is.

#Jezus #Christus (vrede zij met hem) was altijd nederig en erkende altijd dat er iemand boven hem was: God. Nooit eerde en prees hij zichzelf.
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!