Lieve mensen, het heeft allemaal geen zin. Als je ziet hoeveel mensen onder de hashtag #persconferentie excuses eisen van Rutte & de Jonge 'omdat ze de maatschappij te snel vrij zouden hebben gegeven' dan weet je dat de massapsychose nog lang niet voorbij is. Teveel mensen 1/10
blijven hangen in het 'killervirus' narratief. En dat tegen alle wijsheid en wetenschappelijke bewijzen in. We zijn al verre voorbij de 'twee weken om de curve af te vlakken'. De situatie in de ziekenhuizen en op de IC's zijn al ruimschoots weer genormaliseerd. #SARSCoV2, of 2/10
welke 'variant' men nu weer uit de hoge hoed trekt, is allang endemisch en waarop we terugkijken is een heel fors griepseizoen 2020 maar niet significant forser dan veel voorgaande jaren. Het was een seizoen waarin 't, zoals @mariannezw 't noemde, #DorHout flink gesnoeid is. 3/10
Iedereen met een beetje nuchter verstand weet dat wij deze poppenkast niet vol kunnen blijven houden. De doden ten spijt moeten wij constateren dat de zgn. '#coronamaatregelen' vele malen schadelijker zijn dan het #SARSCoV2 virus ooit kan zijn of worden. De schade aan de 4/10
economie, de onvoorstelbare hoeveelheid geld die men richting 'preventie' smijt, het ondermijnen van de gemeenschapszin, de verdeeldheid, de averij die politiek, de zorg, de medische stand en wetenschap, het rijksvaccinatieprogramma, enz. heeft opgelopen is niet te overzien. 5/10
De emotionele ravage onder de jeugd, die ook nu weer de schuld in de schoenen geschoven krijgt, tekent hen en generatie na hen nog. En dat is afgezien van de schuldenberg waarmee ook zij nog decennia belast zullen worden. En dit is nog maar het topje van de ijsberg, want 6/10
breek mij de bek niet open over de mensenrechtenschendingen, de rechtsstaat die totaal vernietigd is en wordt. De virofobe waanzin kent geen grenzen meer. Evenals de controlezucht van onze bewindslieden. Als wij het op de keper beschouwen dan leven wij in een surrealistische 7/10
semi-oorlogssituatie. Het is echter geen oorlog tegen een dodelijk virus, zoals men ons wil doen geloven, maar tegen 'government overreach'. Tegen de intrusie van de staat in ons leven. Tegen de onteigening van onze rechten en vrijheden. Wij kunnen dit niet langer gedogen. 8/10
Het zijn nooit de wegkijkers, lafhartige, de angsthazen, de dociele meegaande en passieve mensen geweest die ons vooruit brachten. Die de fouten van foute regimes corrigeerden. Die de uit alle proporties opgeblazen autoriteiten terug floten. Wij zullen het zelf moeten doen! 9/10
Aangezien dit een wereldwijd fenomeen is, wat ons ook al te denken zou moeten geven, past hier een internationale uit en oproep bij. #WeWillNotComply. Want verzet is het enige dat ons nog kan redden uit de greep van deze corona-dictatuur in wording. Verzet u nu het nog kan! 10/10

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

7 Jul
Als je alles bij elkaar neemt - de coronahysterie - het vaccineren met een experimenteel serum - de vrijheidsbeperkingen - het gedwongen dragen van bepaalde 'kledingstukken' (#mondkapjes) - de overheid die extreem diep ingrijpt in onze privélevens - de 'van gas los' waanzin - 1/5
het verstoken van hout dat veel meer Co2 en fijnstof uitstoot dan conventionele methoden - het tot de max belasten van mensen waardoor 'you own nothing' een feit wordt ipv ideologische fictie - het opdoeken van de rechtsstaat - een demissionair kabinet dat geen enkele aan- 2/5
stalte maakt op te krassen - het volk dat 'rechtser' stemde maar de socialistische agenda door de strot geduwd krijgt - het omzeep helpen van boerenbedrijven - het stikstof bedrog - de klimaatwaanzin - de gender-idiotie - identiteitspolitiek - het nieuwe fascisme - de 1984 3/5
Read 5 tweets
29 Mar
Ik leg het graag nog eens uit - Draadje

Ik hoor, lees en zie om mij heen mensen veelvuldig termen bezigen als '#TheGreatReset' en '#BuiltBackBetter' als vermeende verklaring voor een wereld die grotendeels nu al meer dan een jaar in #lockdown verkeerd en de wereldbevolking 1/20
die al even lang met volkomen onzinnige aantoonbaar niet effectieve doch zeer vernietigende #coronamaatregelen gegijzeld wordt. Ik heb daar al verschillende keren tegen geageerd omdat het volkomen haaks staat op het principe van 'Ockhams scheermes'. Dat wil zeggen dat de 2/20
meest voor de hand liggende verklaring doorgaans de juiste is. Je hebt ook geen onmogelijke en extreem omvangrijke samenzweringen en onuitvoerbare agenda's nodig om de huidige idiotie te verklaren. Ik heb het ontstaan van deze situatie al meermaals toegelicht. Hier nogmaals: 3/20
Read 22 tweets
27 Mar
Voor de verandering en ter ontspanning. Een muziek draadje. Dus pak een biertje of iets anders lekkers (nee nee, mevrouw Riga is al gereserveerd! Boefjes!) en geniet of erger je mee met onze muziekkeuze voor de avond. De nummers verschijnen hieronder. En we beginnen met?
Queen - Don't Stop Me Now

David Bowie - Heroes

Read 36 tweets
27 Mar
Even een followup:

Ik ben inmiddels bij mijn vorige reumatoloog, die zich na het faillissement van de MC-ziekenhuisgroep vrij gevestigd heeft, op spreekuur geweest en hij heeft voor mij geregeld dat ik gewoon weer mijn Humira (Adalimumab) injecties thuis bezorgd krijg.

1/4
Hij bleek de reumatologe van het @stjansdal nog te kennen uit de tijd dat hij met haar samenwerkten in een ziekenhuis in Amersfoort. Zij was zelfs één van de redenen dat hij niet mee overgenomen wilde worden als voormalig reumatoloog van de MC-groep door het Sint Jansdal.

2/4
Kortom, alles komt weer op z'n pootjes terecht en het Sint Jansdal is weer een klant kwijt!

Blijft natuurlijk het feit dat men bij het Sint Jansdal uitermate onprofessioneel en onethisch te werk gaat door klanten te chanteren met het onthouden van noodzakelijke medicatie.

3/4
Read 4 tweets
22 Mar
Een draadje over de #coronamaatregelen

Beste medemensen,

Wij bevinden ons nu in ca. week 54 van de '2 weken om de curve af te vlakken, dus is het de hoogste tijd om eens nuchter onder de loep te nemen hoe succesvol de maatregelen zijn om de verspreiding te voorkomen.

1/20
We kunnen er kort over zijn. Nergens in de wereld, ongeacht de strengheid en striktheid van de maatregelen, is vast komen te staan dat de #coronamaatregelen een significante impact hebben gehad of nog gaan hebben op de verspreiding ook al voer je deze tot het uiterste door.

2/20
Noch '#SocialDistancing', ongeacht hoeveel meters en centimeters je aanhoud, noch #mondkapjesplicht, noch '#blijfthuis' adviezen, noch het #thuiswerken, noch het staken van de reguliere zorg of welke maatregel dan ook heeft een bewezen impact gehad op de coronaverspreiding.

3/20
Read 20 tweets
3 Mar
Normaal doe ik niet aan 'nakaarten' als ik zo iemand als deze Verzilverde Sufferd blok. Maar laat me even duidelijk zijn voor degene die 'met hem zijn'. Nee, ik geloof niet in een globale georkestreerde 'plandemic' ten dienste van een 'great reset' olv Klaus WEF Opperschwaap. 1/9
Ben ik dan onbenullig of een nuttige idioot? Nee integendeel. Ik ben geen samenzweringsfanaticus en hou mijn ogen open voor veel voor de hand liggendere redenen waarom we zoveel, jawel... kwaadaardige idiotie meemaken vanuit 'de boven ons gestelde'. Ongekende incompetentie is 2/9
de voornaamste drijfveer van onze 'leiders'. Men weet dat men een totaal verkeerde afslag het sompige zuigende corona-moeras in heeft genomen en zo honderden miljoenen mensen onherstelbare schade heeft berokkend en wij daar nog jaren ernstige ellende van zullen ondervinden. 3/9
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(