1/ "Niet alle #moslims zijn terroristen, maar alle terroristen zijn moslim."

Een blootlegging van Geert W. en zijn #klassieke #conditionering. Conditionering met Geert W.
2/ Ivan Pavlov was een Russische fysioloog die bekend staat voor het Pavlov experiment. Daarbij vernam hij dat zijn hond kwijlde bij voer (1), waar een bel hem in beginsel niets deed (2). Na de bel te associëren met voer (3), ging de hond zelfs kwijlen toen er geen voer was (4). Het Pavlov experiment geschetst in vier situaties
3/ Pavlov's hond was geconditioneerd met de associate "bel = voer", dus toen Pavlov de bel rinkelde terwijl er geen voer was, ging zijn hond er automatisch weer vanuit dat er voer zou zijn en zag Pavlov hem weer kwijlen: door het belgerinkel dacht zijn hond weer aan het eten.
4/ En dat is precies wat Geert W. doet: mensen conditioneren om haat te krijgen jegens moslims en allochtonen; dat wanneer men "islam" hoort, de eerste opkomende gedachte "terreur" is.

Andere associaties: geweld, barbaars, achterlijk, <vul in>-haat.

5/ Door decennialange conditionering, heeft onder andere Geert W. ervoor gezorgd dat men bij terreur en geweld gelijk aan moslims en allochtonen denkt, ook als ze er niets in het geringste mee te maken hebben.
6/ Recentelijk twitterde Geert W. weer over een asielzoeker. En we zien dat net als bij de hond in het Pavlov experiment, er veel mensen zijn die automatisch aannemen dat de dader een moslim is.

Er zijn sprake van twee associaties: "asielzoeker = moslim" en "moslim = slecht". Tweet van Geert W.:  Asielzoeker steekt kathedraal in de fik
7/ Wat blijkt, de asielzoeker in kwestie was geen moslim, maar een christen die vrijwilliger was bij de kerk in de Franse stad #Nantes.
8/ En dit is bij lange na niet het enige voorbeeld wat aangehaald kan worden.

9/ Alleen iemand met weinig historisch besef—of zonder ethische waarden—zou conditionering kunnen bagatelliseren.
10/ Op 27 februari 1933 is de #Rijksdagbrand: het Duitse parlementsgebouw wordt in brand gestoken. Kort daarvoor kwam Adolf Hitler aan de macht. Gelijk beschuldigt zijn partij de communisten van het brandstichten en zonder bewijs gelooft men het en komt Hitler aan totale macht.
11/ Men kan de constante conditionering altijd bagatelliseren met de drogreden dat het net zo goed een moslim kon zijn, maar dat is ook hoe men dacht over de communisten in 1933: alleen al het vermoeden van brandstichting was de Duitsers genoeg om Hitler de totale macht te geven.
12/ Men is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is, een islamitische principe dat in elke Westerse rechtsstaat overigens is overgenomen.

Het is goed dat we hier waarde aan hechten en het zou Geert W. sieren als hij zou stoppen met de constante demonisering van 'de Ander'.
13/ Kanttekening 1: Al hoewel de focus in dit stuk lag op conditionering van moslims, zijn asielzoekers en allochtonen ook slachtoffer. Echter, er kan ook heel goed beargumenteerd worden dat dit ook geldt voor blanke mensen en #pvv'ers in het bijzonder.
14/ Kanttekening 2: Kwalijker dan Geert W. en zijn constante demonisering van de Ander is de media en hun frames.

Zo zien we bijvoorbeeld niets over het christelijke geloof van de dader in de nieuwstitels (tweet 7), maar in 9/10 gevallen wordt het wel bij moslims benadrukt. "De media is de machtigste entiteit op aarde. Ze hebben
15/ Kanttekening 3: Om boze #pvv'ers voor te zijn: ik heb niet gezegd dat Geert W. op Adolf Hitler lijkt, noch impliceer ik dat.

Als je daaraan dacht is het wel ironisch, aangezien mijn stuk over associaties en verbanden gaat.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

9 Aug
Een domweg eenvoudige weerlegging van de aantijging dat de islam predikt dat een kindje (8) die in de #Koranschool plast de doodstraf verdient.

Een #retweet wordt gewaardeerd. 🔁
Deze overleveringen gaan zelfs over een volwassen man, laat staan een kindje dat islamitisch gezien niet eens aansprakelijk is voor zijn daden. 🤦‍♂️ #Koranschool
Worden de haters niet moe van hunzelf en hun ongegronde anti-islam frames? #Koranschool
Read 5 tweets
4 Aug
1/ Bij sommige #atheïsten heerst er nog altijd een #waanbeeld dat religie voor 'de zwakken van geest' is, en dat je als atheïst en 'vrijdenker' een persoon van rede en logica bent.

Laat ze je niet wijsmaken dat ze je iets te bieden hebben, behalve #nihilisme en betekenisloosheid. Kiezelsteentjes
2/ Al dan niet bewust, kennen we waarde toe aan alles wat we doen en meemaken in het leven. Van slapen gaan en wakker worden, tot het soort eten dat we naar binnenwerken en de dieren en de personen om ons heen.

Maar hoe zit het met jezelf? Wat voor waarde heb jij?
3/ Voordat je doorleest wil ik dat je er even bij stilstaat.

Heb je er weleens bij stilgestaan? Hoeveel waarde hecht jij aan je leven? En waarom doe je dat? Wat maakt jou zo speciaal, vooral ten opzichte van een kiezelsteentje of zelfs een dier?
Read 22 tweets
29 Jul
1/ Wanneer het argument van 'de #onderdrukte #moslima' niet meer werkt, is de moslima 'gehersenspoeld door haar cultuur' (lees: religie).

Laten we het inderdaad eens hebben over #hersenspoeling
2/ En laten we het vooral ook hebben over #vrouwenonderdrukking en '#cultuur'.

Recentelijk hebben de Noorse handbalvrouwen van 'het geciviliseerde Westen' €150 boete per persoon gekregen, omdat ze tijdens het #EK strandhandbal niet hun billen wilden vertonen. Noorse beachhandbalsters weigeren bikinbroekje en krijgen fi
3/ Ondanks dat de vrouwen te kennen gaven dat ze zich #geseksualiseerd voelden en het ongemakkelijk was om zo te spelen tijdens hun #menstruatie, werden de handbalsters toch opgedragen schaars te kleden—dat terwijl mannen wel gewoon normaal gekleed mogen zijn. Noorse handbalsters willen niet halfnaakt spelen, team krijg
Read 10 tweets
10 Jul
1/ Zijn we werkelijk vrij? En zo niet, kunnen we dat worden? #vrijheid #vrijdenkers #atheïsme #religie #godsdienst #filosofie Vrijheid of waanbeeld?  “De mens wordt vrij geboren; en ov
2/ Je koos niet je geslacht, je koos niet je naam, je koos niet je ouders, je koos niet je familie, je koos niet je DNA, je koos niet wanneer je geboren zou worden, je koos niet waar je geboren zou worden, je koos niet je menszijn,
3/ je bepaalt niet je overheid, je bepaalt niet je interesses, je bepaalt niet je gedachten, je bepaalt niet je etniciteit, je bepaalt niet je vrienden, je bepaalt niet je seksualiteit, je bepaalt niet je partner, je bepaalt niet je dood.
Read 10 tweets
20 Jun
1/ Niet genoeg, maar welzeker zie ik meer en meer mensen die het wij-zij denken willen loslaten en juist willen zoeken naar #verbintenis #boven #polarisering. Bruggen bouwen we samen
2/ Zelf hoop ik ook zo iemand te zijn: iemand die meer bruggen slaat dan afstand creëert. Dat was niet altijd zo, want #hokjesdenken is nogal verleidelijk en erg makkelijk om te doen.
3/ Mijn keerpunt was denk ik te danken aan ex-PVV'er @JoramvKlaveren.

"Hoe kan iemand die zo fel tegen mij als moslim was, nu 180 graden van standpunt veranderd zijn, behalve dat het aantoont dat de medemens misleid wordt in zijn vooroordelen?"

Die vooroordelen moeten we wegwerken.
Read 9 tweets
23 May
1/ Moeten we #maatschappelijke #problemen onder #allochtone #Nederlanders aankaarten, of in de doofpot stoppen en doen alsof het niet bestaat? Hierbij mijn analyse en oplossing.
2/ Ik meng zowel met politiek-rechts als politiek-links. Ten eerste wil ik benoemen dat zowel #rechts als #links het beste willen voor ons land. Het is niet alsof "de andersdenkende" bewust ons land achteruit helpt. Het verschil ligt in #aanpak van #maatschappelijke #kwesties.
3/ Het standpunt van stereotiep-rechts is dat wanneer iets misgaat bij #allochtonen, dat het hard geroepen moet worden, zodat meer #autochtonen ervan bewust worden en er wat aan het probleem gedaan wordt:

Ofwel de #allochtoon past zich magisch aan, of we lozen het probleem.
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(