#आर्थिक_स्वातंत्र्य म्हणजे काय ?

खर्‍या अर्थाने जीवनाला आनंद देणारा मार्ग म्हणजे ‘’आर्थिक स्वातंत्र्य’’ आज आपण पाहू ‘’आर्थिक स्वातंत्र्य’’ म्हणजे काय इंग्लिश मध्ये त्याला #Financial_Freedom असे म्हणतात.

#Thread

1)
2) आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे अगदी सोप्या भाषेत मनासारखे आयुष्य जगणे. कोणावरही पैश्यासाठी अवलंबून न राहता आनंदाने आयुष्य जगणे होय. वाटेल तेव्हा खायचे , वाटेल तेव्हा बाहेर फिरायला जायचे, कुटुंबासाठी फक्त रविवारी वेळ न देता दररोज वेळ देणे,
3) तुमचे राहिलेले स्वप्न पूर्ण करणे, 9 ते 5 चे जेल सोडून आपल्या ईच्छा पूर्ण करणे ,तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे आणि अजून बरेच काही म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य होय. तुम्ही कल्पना पण नाही करू शकत की आर्थिक स्वातंत्र्यअनुभवण्याचा आनंद काय असतो.
4) एकदा असे समझा की, तुमहाला आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. उद्यापासून तुमहाला पैश्यासाठी काम करण्याची गरज नाही, कसे वाटेल? कल्पना करूनच मन प्रसन्न होते पण अगदी 5% लोक आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त करतात योग्य प्रकारे #नियोजन करून.
5) मला कळत नाही आपण आपले अर्ध्यापेक्षा जास्त आयुष्य कामात घालवतो. सामान्य माणूस सकाळी 8 ला घरा बाहेर कामासाठी पडला की संध्याकाळी 7 ला येतो आणि फक्त कुटुंबासाठी त्याच्याकडे 2 तास असतात अगदी नक्की आपण कोणासाठी जगत आहोत कुटुंबासाठी की कंपनी साठी?
6) येवढे 12 तास काम करूनही त्याच्या गरजा पूर्ण होत नाही स्वप्न तर खूप लांब राहिले याचे मुख्य कारण म्हणजे योग्य त्या वेळेत नियोजन न करणे.आपल्यापैकी 80% लोक कामावरून आले की TV पाहतात मनोरंजांनासाठी पण नवीन काहीतरी का शिकत नाहीत ?
7) का त्यांना वाटत नाही की आपले आर्थिक जीवन सुधारले तर आपले जीवन बदलून जाईल.

आपल्याकडे लोकांचा बघण्याचा दुष्टिकोण बदलेल तसेच कुटुंबाच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आपण त्यांचे स्वप्न पूर्ण करु. शनिवार ची संध्याकाळ ची रात्र आपल्याला आनंद देत असते कारण, उद्या रविवार आहे आणि सुट्टी आहे.
8) रविवार म्हणजे काय ? रविवार म्हणजे काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी दिलेला दिवस म्हणजे रविवार असतो. पण आपली आर्थिक परिस्थिति चांगली नसतानाही आपण Credit Card च्या जिवावर Mall मध्ये भरमसाठ खरेदी करतो कोणतेही नियोजन न करता आणि पुढील तीन चार महीने त्याचे हफ्ते भरत राहतो.
9) मी असे नाही म्हणत की तुम्ही Enjoy नका करू पण खरच रविवारी mall मध्ये गेल्यावरच आनंद भेटेतो का? तुमही एका बागेत किंवा अश्या ठीकणी जिथे तुमचे मन प्रसन्न होईल पण, आपण स्वताला आणि मुलांना सवय लावली आहे बाहेर जाने म्हणजे खर्च करणे.
10 ) खर्च करा पण आपले उत्पन्न बघा उत्पन्नाच्या 15% च्या वर मनोरंजांनासाठी खर्च करू नका. आपण पुढे याबद्दल सविस्तर माहिती बघणार आहोत. तुम्ही जोपर्यंत स्वता: काही शिकणार नाही तोपर्यंत तुमच्या जीवनात बदल नाही घडू शकत.
11) आर्थिक स्वातंत्र्य सोपे नाही पण अशक्य पण नाही. प्रत्येकासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य ची रक्कम वेग- वेगळी असू शकते ते अवलंबून आहे त्याच्या जीवनशैली वर, कोणासाठी 50 लाख , कोणासाठी 1 करोड तसेच कोणासाठी 10 करोड पण कमी.
12) मला तर साधे सरळ राहणे आवडते आणि तेच तुमहाला आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मोहिमि वर पोहचवते.

एखादी वस्तु घेताना 21 वेळेस विचारा खरच ह्या वस्तूची गरज आहे का? आणि 21 वेळे नंतर पण उत्तर आले “होय’’ गरज आहे तरच ती वस्तु खरेदी करा पण बर्‍याच वेळेस तुमचे उत्तर नाही येईल
13) आणि ज्यावेळेस उत्तर नाही आले तो पैसा गुंतवा तरच तुम्ही गुंतवणुकीतून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवू शकाल. गरज नसलेल्या वस्तु खरेदी केल्या तर एक दिवस गरजेच्या वस्तु विकण्याची वेळ येते. सगळे नियम सोपे असतात आपण फक्त पाळत नाही हा problem आहे कारण ,
14) आपल्या स्वत: वर Control नाही आपले. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मोठ्या रकमेची गरज नसते. तुम्ही अगदी 500 रुपये ,1000 रुपये महिन्याला 20-25 वर्ष गुंतवणुकीतून #चक्रवाढ_व्याजाचा फायदा घेऊन पण आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवू शकता.
15 ) लक्षात ठेवा तुमच्या घरातील बादलीला जर छिद्र असेल तर भरेलेली बादली पण काही वेळाने रिकामी होते आणि तसेच उलट रिकाम्या बादलीत जर नळातून थेंब थेंब पडत असतील तर, काही काळाने ती बादली भरते. थेंबे थेंबे तळे साचे तसं. तुमच्या हातात आहे तुमहाला छिद्र बनायचे की थेंब ,
16) हे ज्याला समजले तो लवकरच आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवेल यात काही शंका नाही.

माझे काही अनुभव ,गुंतवणूकदार कोठे चुका करतात, मराठी माणूस का गुंतवणूक करत नाही, गुंतवणूक एक जोखीम आहे की खरच आयुष्य आनंद जगण्याचा मार्ग तसेच कोठे गुंतवणूक करावी कोठे नाही ,
17 ) याबद्दल मी पुढे सविस्तर माहिती देईलच. मला जस जमेल तस मी लिहण्याचा प्रयत्न नक्की करेन.

चला आजपासून एक पाऊल आर्थिक शिक्षणाकडे टाकुया.

#मिशन - सामान्य मराठी माणसाला आर्थिक शिक्षण देऊन , आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देणे.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with गुंतवणुकीतून आर्थिक स्वातंत्र्य

गुंतवणुकीतून आर्थिक स्वातंत्र्य Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @arthfreedom

3 Sep
#महत्वाचे

एक मराठी माणुस या policies मध्ये अडकत चालला आहे त्याला आर्थिक साक्षर करणे आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे

वेळात वेळ काढून हा संपूर्ण #Thread नक्की वाचा .

#आर्थिक_साक्षर

#Thread
2) पहिले मोनिका हलान यांनी लिहिलेला हा Thread बघा English मधून आहे . खाली मी मराठी मधून Explain करण्याचा प्रयत्न करत आहे .

3) एक मध्यमवर्गीय माणुस आयुष्यभर पैसे कमावून पण तो मध्यमवर्गीय का राहतो ?

कारण तो गरज नसलेल्या अनेक वर्ष विविध प्रकारच्या Policies खरेदी करत राहतो जसे - Money Back , Endowment , Life Insurance जिथे या सगळ्या पॉलिसिंचा 20 वर्षेचा CAGR 5-6% आहे
Read 17 tweets
25 Aug
✅ मध्यमवर्गीयांसाठी #INSURANCE + #RETURN अशी विमा योजना खरच फायदेशीर आहे का ? आणि एक मध्यमवर्गीय माणूस आयुष्यभर पैसे कमवून पण श्रीमंत का होत नाही त्याचे उत्तर 👇

मस्त एक चहा घ्या आणि वाचा #Thread थोडा मोठा आहे

#Thread
2) खूप लोक विचारात होते की लाइफ insurance कोणता घेतला पाहिजे आणि का त्या सर्वांसाठी हा खूप महत्वाचा #Thread

जर मध्यमवर्गीय वर्गाने Insurance ( विमा योजना ) मध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी वेगळा(Seprate) जीवन विमा(Term Insurance) घेऊन उर्वरित रक्कम चांगल्या गुंतवणुकीच्या
3)पर्यायामध्ये गुंतवली तर त्याला कसा फायदा होऊ शकतो ते आपण पाहू .

एका चांगल्या नावाजलेल्या Insurance कंपनी कडून Mr. Kiran यांना काल एक फोन आला . त्यामध्ये एक चांगला व्यक्ती जो कि Senior Sales Manager आहे तो किरण यांना insurance बद्दल माहिती देत होता तसा तो बोलताना खुप अनुभवी
Read 20 tweets
22 Aug
#Financial_Freedom_Steps

मध्यमवर्गीयांना #आर्थिक_स्वातंत्र्य मिळवण्याचा मार्ग अतिशय सोप्या भाषेत –👇

✅1) जर तुमचे लग्न झाले असेल आणि तुमच्यावर कोणी अवलंबून (Dependent) असेल 👨‍👩‍👧‍👧- ( पत्नी , मुले , आई -वडील ) तर पहिले Pure #टर्म_इन्शुरस खरेदी करा बाकीचे सर्व नंतर

#Thread Image
✅ 2) कंपनी सोडून एखादा Private हेल्थ इन्शुरस घ्या जो की कधी Hospital Emergency आली तर तुमची कित्येक वर्षाची savings वाचवेन . पुढे सविस्तर Health Insurance बद्दल एक Thread पोस्ट करेन.
✅3) 6 महीने ते 9 महिन्याचा खर्च येवढा #आपत्कालीन_निधि ( Emergency Fund ) बनवा . उदाहरण समझा एखाद्या व्यक्तीचा महिन्याचा पगार 50000 आहे तर त्याच्याकडे 50000 x 6 महीने = 3 लाखाचा आपत्कालीन निधि असलाच हवा जो तो Job loss किवा घरात एखादी आर्थिक अडचण आली तर कमी येईन.
Read 8 tweets
17 Aug
मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे #आर्थिक_नियोजन कसे असते?

मी पाहिलेले काही #अनुभव मी इथे सांगत आहे.

मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुण, पती व पत्नी आपले आर्थिक जीवन सुधारावे म्हणून खूप प्रयत्न करतात. उच्च शिक्षण घेऊन 3, 5 वर्षात चांगल्या मोठ्या पगारची नोकरीही मिळवतात
1)
#Thread
2) पण, तरीही त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य ( #Financial_Freedom ) प्राप्त नाही करता येत. अगोदरच त्यांच्या लग्नात खूप खर्च झालेला असतो. खर्च येवढा असतो की , तो जर कोठे गुंतवला असता तर काही वर्षात त्यांना कॅश मध्ये स्वता:साठी घर घेता आले असते.
3) जेवढा पगार जास्त तेवढी त्यांची जीवनशैली ( #Lifestyle ) उच्च असते. जेव्हा खर्चाची वेळ येते तेव्हा ते सगळे केलेली मेहनत विसरून आयुष्य जगायला सुरवात करतात आणि काही काळाने म्हणजे लग्नाच्या एक दोन वर्षांनंतर नंतर एक हप्त्यावर
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(