#WOB Framing

We hadden al de worst die ons voor werd gehouden, maar er waren nog genoeg banenschillen voor de minister door al het geframe vanuit VWS ea!

Wat is ‘framing’?
Framen is het scheppen van een eenzijdig beeld waarbij informatie benadrukt of juist verborgen wordt…/
In de communicatie naar zorgprofessionals en clienten is het niet handig om de verspreiding van het het virus als argument op te nemen. DRUK OP DE ZORG is een sterke frame …/
Voor het Bron- en Contact onderzoek worden oude propagandatechnieken gebruikt./
Ook kosten werden geframed door bijvoorbeeld grondslag te creëren voor zorgkantoren …/
Framen van nieuwspapers ?

Bedankt Feike Sijbesma hier Sanquin voor het ‘framen van de Newspapers’? Of wie werkt er nog meer voor DSM die ook belangenloos voor VWS in dienst is?

Ook de reden voor de noodzaak van de #CoronaApp moet geframed worden…/
Welke frame voor de teststraten is het beste zodat meer mensen thuis blijven …en waarom zouden ook uitgangspunten geframed moeten worden??…/
Maar al dat geframe leveren nogal wat bananenschillen op voor Hugo die ze ook veelal voor zichzelf neerlegd … zijn al die excuses van @MinPres achteraf dan nog wel iets waard omdat al dat geframe verre van de waarheid is !?…/
Ooh je meent het , wie had dat nou gedacht !

Planning wetsvoorstel #Coronapas en ‘sniffingapp’… er moet geframed worden . Dus doe maar: ‘Het is maar een experiment van 5 maand !!’ …/
Vervolg op tweet hiervoor:

De Belastingdienst ism VWS ea framen er ook lustig op los

De frame om de #Coronapas te kunnen adopteren zou kunnen zijn om te zeggen dat anders ‘de IC’s overbelast raken’ !!
Was dat het ? Nee..

De NCTV (Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) doen ook framen.

Laat meer beelden van “corona-longen” zien …/
Tot slot

Ook #lockdowns zijn te framen

Alles is geframed
Zelfs de #Pandemie ?…

Een ding is zeker, een #Coronapas of #QRCode of #DigitaleID met medische- en bankgegevens neem ik persoonlijk nooit, want alles is geframed richting de PAS
U toch ook niet?✌🏻

ism @CeesCees72

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marc van der Vegt (His Spirit)

Marc van der Vegt (His Spirit) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @VegtDoor

Mar 7
#WOB - Explosieve tijdlijndraad over de signaalwaarden positieve testen en het #Coronadashboard

Signaalwaarden

Nog nooit in de historie is er op zo’n massale schaal met #PCRtesten gewerkt als middel om vast te stellen of iemand ‘besmet’ is…/
Vanaf het begin van de Corona-pandemie is data belangrijk geweest, IC opnames-ziekenhuisbezetting-R waarde en geteste mensen.

We herinneren ons allemaal de ene persconferentie na de andere waar we vaak van #lockdown naar versoepeling- naar een nog intensivere lockdown gingen/
Sinds Mei 2020 zijn initiatieven ontplooid om een Corona Dashboard te maken. Zowel vanuit de politiek als maatschappij was er de nodige behoefte aan perspectief wat leidde tot signaalwaarden.
Eén van die signaalwaarden is het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners/
Read 17 tweets
Feb 21
Een #WOB tijdlijn draadje over de IVA (Inclusive Vaccine Alliance)

Toen het ministerie van VWS begin 2020 naarstig opzoek ging naar #COVID19 vaccins, is een initiatief ontstaan onder aanvoering van Nederland om samen met Duitsland, Frankrijk en Italië gezamelijk vaccins in /
te kopen bij de Farmaceuten die op dat moment al dachten deze wel te kunnen produceren. Andere landen mochten zich hierbij aansluiten.

We gaan er in eerste instantie vanuit dat de ambtenaren van VWS met de beste bedoelingen van start gingen, maar we zullen in de loop van de/
tijdlijn zien dat er in dit veld grote krachten spelen.

Het ‘spel’ begint wanneer de alliantie op het punt staat haar eerste contracten te ondertekenen. AstraZeneca (betaald uit de pot van € 700miljoen)
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(