Discover and read the best of Twitter Threads about #Coronapas

Most recents (24)

@mirjambikker @christenunie Dus je vindt dat de maatregel van de #coronapas ooit wel proportioneel en effectief is geweest? En nu niet meer? 🤔

Natuurlijk is afschaffing van elk wettelijk kader voor het #ctb toe te juichen.

De pas uit de wet halen is echter puur symbolisch winst. Wat heb je eraan?

⬇️
@mirjambikker @christenunie 🔹De wet is tijdelijk en snelle aanpassing in de WPG wordt geadviseerd. Komt daarin een permanent kader voor inzet ctb?

🔹Het DCC in de EU wordt uitgerold. De corona app zal daarvoor worden klaargemaakt (+ 20 mln). Technisch wordt de app springlevend gehouden.

⬇️
@mirjambikker @christenunie 🔹Een nieuwe wet is met deze coalitiepartijen snel gemaakt. Wat is dan de winst?

🔹Erger is de gedachte achter de pas: ‘vrijheid’ in ruil voor een experimenteel (niet effectief) vaccin. Het alternatie? Om de paar dagen een stok in je neus. Feitelijk een vorm van chantage.

⬇️
Read 5 tweets
Draadje - De #coronawet wordt per 1 juni verder beperkt. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dit een positief iets is, totdat je tussen de regels door gaat lezen en ziet wat het kabinet ervoor terug wil. #coronapas 👇
1. Bij het laatst genomen besluit voor de verlenging van de coronaspoedwet waren er steeds meer twijfels te horen in de Tweede Kamer over de noodzaak en proportionaliteit van deze tijdelijke wet. Toch stemde een meerderheid in met nogmaals een verlenging. nos.nl/artikel/241536…
2. Al bij het laatste debat werd duidelijk dat vooral de coalitiepartijen meer zien in permanente wetgeving als het gaat om coronamaatregelen treffen. Hiervoor willen ze de Wet publieke gezondheid aanpassen.
Read 8 tweets
NIEUWS: Terwijl de pandemie voorbij is, verlengt de #EU de indirecte vaccinatieplicht voor minderjarigen. Ze presenteren het als een "versoepeling", maar niets is minder waar. In dit draadje leg ik uit hoe het écht in elkaar zit: 🧵

webgate.ec.europa.eu/regdel/#/deleg…

[1/7]

#EUDCC #JA21
De Europese Commissie heeft besloten om het EU-#coronapaspoort ook voor kinderen te verlengen. Weliswaar verdwijnt de "vervaldatum" van 270 dagen bij het #vaccinatiepaspoort voor personen onder 18. Maar de oorspronkelijke vereiste om volledig gevaccineerd te zijn blijft overeind.
Dit terwijl de Gezondheidsraad in de zomer van 2021 alléén voorstander van de vaccinatie van adolescenten was vanwege de "indirecte gezondheidswinst" die het zou opleveren binnen een context waarin nog allerlei beperkende maatregelen golden.

[3/7]
Read 7 tweets
#WOB - Overheids controle op (Social)- Media naar groepen én individuen

In navolging op deze WOB tweet en de ingediende kamervragen van @lientje1967 en @FleurAgemaPVV naar de massale controle door de Overheid op Burgers en Media …/ Image
Vonden @waukema @CeesCees72 en ikzelf, het van belang erachter te komen of er meerdere politici in de gaten werden gehouden op oa social media.

Wat tweet- retweet of liken deze personen met een groot bereik en invloed zoal?

Een aantal zoekopdrachten leverde resultaat op…/
@LodewijkA heeft het over ventitalie…
Ook de kritiek van SGP kamerlid @BisschopRoelof viel op…
Wat te denken van @MarijnissenL
Groenlinks kamerlid @CorinneEllemeet haalde flink uit naar Rutte en de Jonge
De likes van @gertjansegers ..

Er lijkt geen eind aan te komen…/ Image
Read 7 tweets
#WOB Framing

We hadden al de worst die ons voor werd gehouden, maar er waren nog genoeg banenschillen voor de minister door al het geframe vanuit VWS ea!

Wat is ‘framing’?
Framen is het scheppen van een eenzijdig beeld waarbij informatie benadrukt of juist verborgen wordt…/
In de communicatie naar zorgprofessionals en clienten is het niet handig om de verspreiding van het het virus als argument op te nemen. DRUK OP DE ZORG is een sterke frame …/
Voor het Bron- en Contact onderzoek worden oude propagandatechnieken gebruikt./
Read 11 tweets
In Montréal #Canada zit IATA; een overkoepelende organisatie van airlines en dit is hun plan. Past naadloos op de plannen van de EU.👇
#travelpas #coronapas #DigitalID
Read 3 tweets
Veel mensen begrijpen niet waarom tegenstanders van de QR-code, het CTB of de #coronapas zich er zo druk over maken. Je hebt toch het recht op een vaccin? Dan heb je recht op die pas. Het is je eigen keuze! Een verkeerde redenering. Hierbij de argumenten tegen ‘t CTB nog eens 1/6
Het CTB is in de praktijk een dwangmiddel. Het maakt het leven onmogelijk van mensen die bewust een keuze (moeten) maken om het vaccin niet te nemen. Het tart daarmee grondrechten: Mensen mogen niet gedwongen worden tot een medische handeling of anders gediscrimineerd worden. 2/6
Het CTB biedt schijnveiligheid. Vaccinatie beschermt niet voldoende tegen transmissie en ook kun je nog besmet worden. Mensen wanen zich dus veilig, maar kunnen het virus nog verspreiden en ermee besmet worden. Een draconische, maar zinloze maatregel dus. 3/6
Read 6 tweets
Afgelopen week groot nieuws:
'Ruim half miljoen NL’ers verliezen op 1 feb✅vinkje'

Vandaag brief @MinVWS aan Tweede Kamer🔽

Op 21 dec. heeft de EU Commissie de geldigheidsduur #coronapas beperkt tot 9 maanden.
Nederland maakte geen bezwaar👇

Kamerbrief:
rijksoverheid.nl/documenten/kam… Image
#coronapas #coronatoegangsbewijs #geldigheid✅👇

"Nederland heeft bedenkingen bij de juridische basis, maar is voornemens geen bezwaar te maken wanneer de Commissie dit bij een voorstel tot herziening Digitaal COVID Certificaat (DCC)-verordening begin 2022 op orde brengt." Image
#coronapas #coronatoegangsbewijs

EU verordening 'Digitaal COVID-certificaat' 1.7.21 - 30.6.22

"Het verslag vd Commissie (uiterlijk 31.3.22) kan vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen, met name om toepassingsperiode van deze verordening te verlengen"

eur-lex.europa.eu/legal-content/…
Read 8 tweets
De berechting volgens o.a. de #NeurenbergCode wacht.

Dat is ook een grote zorg voor @MarionKoopmans.

Berechting wegens #misdadentegendemenselijkheid
⬇️
Georganiseerde #angstaanjaging, hetzes, grootschalig breed bedrog.
Aanzetten tot schadelijke/dodelijke medische handelingen.
@MarionKoopmans

We gaan eens luisteren ⬇️

@lientje1967 en @mariannezw bij BNR over de #Coronapas #Macron-Scholz-#MarkRutte
en de Brexit.
⬆️ Study:

Most of #Vaccinated Die Because of Vax-induced AutoImmune Attacks on Their Own Organs

thenewamerican.com/study-most-of-…

⬇️ video

bitchute.com/video/fHIT55iM…

#SucharitBhakdi, M.D.
#ArneBurkhardt, M.D.
Read 21 tweets
1/ In Oktober 2020 stelde de #TweedeKamer vragen over de verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames.3 December 2020 antwoordde #HugodeJonge open.overheid.nl/repository/ron… De Kamer en de minister zijn zich bewust van de overrapportage. #COVID is half zo erg als het ons is voorgehouden
3/ Daarmee wordt COVID globaal te vergelijken met zware #griep van 2018 waarbij 9500 mensen overleden 16000 in het ziekenhuis werden opgenomen. Nu met COVID 11600 en de helft van 35000.
ntvg.nl/artikelen/het-…
maurice.nl/2020/10/04/opm…
vervolg
Read 4 tweets
Veterinary scandal: Vaccines CAN be deadly in the long term 😶

2004: Pfizer introduced a vaccine to reduce diarrhea in cows.
2006: First calves die.
2010: Scientists found the cause: The vaccine.
#debat #coronapas #beerput Bijwerkingen
alexberenson.substack.com/p/remember-how…
Even after pressure from Germany caused Pfizer to stop selling the vaccine there, the company kept selling it elsewhere 😶

A top Pfizer official told British farmers it was 'safe to use' and that 'other factors' were likely involved.
#debat #coronapas #beerput Bijwerkingen
EU regulators later found the Pfizer shot caused a 1-in-6000 risk of the disease: Considered too high for a potentially fatal side-effect.

vaccine induced myocarditis - can be fatal - has risk 1 in 2000 / 3000

🐄 cows have stricter rules!
#debat #coronapas #beerput Bijwerkingen
Read 4 tweets
rtlnieuws.nl/nieuws/politie…

Een goed voorbeeld, doet goed volgen: @ErnstKuipersVWS gaat gewoon door met liegen waar @hugodejonge ophield.

"Maar tot en met gisteren daalde het aantal opnames. Vandaag zien we voor het eerst een heel lichte stijging", zegt Kuipers."

#coronapas
Want wat is er dan te zien op het #coronadashboard?

Een stijging van het aantal opnames? Waar dan?

Wijs eens aan, beste @ErnstKuipersVWS waar jij dat aantal gestegen opnames ziet? Ik zie ze niet.

#QRcode
Nee, dit is waar onze Ernst op doelt:

Nee, maar... Iets meer beddenbezetting. Een periodiek verschijnsel, was er ook rond 9 januari, rond 1 januari, rond 26 december, en ga zo maar door...

"Lichte stijging van het aantal opnames"

Nee, Ernst.
Read 6 tweets
#2G in #Frankrijk
Het is zo'n beetje afgelopen. Allemaal niet meer tegen te houden. Je laat je telkens volspuiten met giftige #mRNA-rotzooi of je mag niets meer, komt nergens meer, ze beboeten je, ze strippen je. Je sterft door de naald of op de vaalt.
Zoiets. Wat 'n teringzooi !
#Australië introduceert door Overheid uitgegeven #DigitaleID.

Australië is in de handen van de psychopaten van het #WEF en #BigPharma. Net als de rest van de wereld incl. NL

#QRcode #Coronapas #CTB

De #NieuweNormaal OverheidsTerreur en je dwingend #slaven-bestaan begint.
Read 7 tweets
Kort draadje over hoe het RIVM de #AVG aan haar laars lapt (Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe werkt het?

De zorginstellingen mogen van de GGD zelf de medewerkers een booster toedienen.

Maar om het groene vinkje in de #coronapas te krijgen...

#EindeLockdownNu
...verlangt het RIVM een formulier met daarop de naam, woonplaats, personeelsnummer èn...

Het BSN-nummer. @PieterOmtzigt

Maar die gegevens mag de zorginstelling helemaal niet verstrekken.

In de zorginstelling tekenen de H&R en ICT-medewerkers voor een geheimhoudingsplicht.
Nu worden de formulieren ingevuld door de administratie die helemaal geen inzagerecht heeft, laat staan dat die formulieren zonder toestemming van de zorgmedewerker naar het #RIVM worden verzonden.
Read 4 tweets
1/19 Waarom de bewering van @hugedejonge en @jpaternotte dat het volledig #vaccineren van de bevolking de enige uitweg uit de #coronacrisis is, de plank volledig mis slaat. Een draadje met bronvermelding. Elke aantoonbare onwaarheid in mijn betoog zal ik rectificeren.
2/19 In 2020 overleden 20.138 mensen aan #COVID-19. (BRON CBS) 19.087 (95%) van deze mensen waren 65 jaar of ouder. Hierin zou een rechtvaardiging gevonden kunnen worden deze groep te #vaccineren. Ik kom daar op terug. tinyurl.com/4ssshdjx
3/19 In de leeftijdscategorie 0 tot 15 jaar stierf 1 persoon door #COVID-19. In de leeftijdscategorie 0 tot 35 stierven in 2020 in totaal 17 mensen.
Read 19 tweets
Er wordt me vaak gevraagd waarom ik me zo kan opwinden over de maatregelen en me er zo tegen uitspreek. Reden daarvoor is simpel: Ik heb sterk het gevoel dat burgers onrecht wordt aangedaan. En wel op drie terreinen. Die probeer ik in dit draadje te duiden,
De drie thema's m.b.t. onrecht zijn: 1. Ontbrekende informatievoorziening. 2. Foute informatievoorziening. 3. Laakbaar beleid en acties. De drie zijn niet volgordelijk en ze zijn uiteraard met elkaar verbonden. Maar tezamen veroorzaken ze een extreem onbehaaglijk gevoel.
1. Ontbrekende informatie. Vanaf het begin van de crisis, begin 2020, tot nu toe is de informatieverstrekking naar burgers zeer selectief. Enkel informatie die het narratief - U of uw naasten sterven aan Corona als u geen vaccin neemt - ondersteunt wordt gedeeld.
Read 15 tweets
Ik heb onderstaande artikel van @FTM_nl gelezen en ben me werkelijk kapot geschrokken! Het is nog veel erger dan ik in ieder geval dacht. Onze demissionaire (dit kan niet vaak genoeg benadrukt worden) regering (b)lijkt blind te varen op het OMT en RIVM maar die blijken zich, 1/15
op z'n best gezegd, op 'shoddy science' te baseren. Sterker nog, het RIVM baseert zich o.a. op een 'model', wat een veel te sympathiek woord is voor het vod, van het Tony Blair Institute for Global Change. Een Britse 'denktank' die lobbied vóór een wereldwijde invoering van 2/15
een digitale ID naar, zo mag je gerust zeggen, 'Chinees model'. De zgn. 'Gezondheidspas' is slechts onderdeel van deze Digitale ID waarin een veelheid aan elementen is opgenomen. Zaken als '‘gedragskenmerken zoals activiteiten op sociale media en online zoekgeschiedenis'. 3/15
Read 15 tweets
'Vaccinated English adults under 60 are dying at twice the rate of unvaccinated people the same age' alexberenson.substack.com/p/vaccinated-e… #covid19nl #coronamaatregelen #coronapas #prik #uk
'Officials are trying to understand why some of LA's highest coronavirus case rates are currently in communities with high vaccination rates' patch.com/california/los… #covid19nl #coronamaatregelen #volksgezondheid #usa
'Unexplained surge in non-Covid deaths triggers calls for probe' theweek.co.uk/news/science-h… #covid19nl #coronamaatregelen #oversterfte #uk
Read 6 tweets
Jij hebt je als hoogleraar staatsrecht niet 1 keer kritisch uitgelaten over de grondwet schendingen en discriminatie door de staat! Sterker nog, in diverse tweets moedig je het zelfs aan! Misschien zijn ongevaccineerden niet 'de nieuwe Joden' maar jij bent beslist een neo-NSB'er!
Wim bedoeld vast dat Paul Depla onmiddellijk de discriminerende regels en #QRterreur op moet heffen en de #2GRegel moet verwerpen, toch Wim? Image
Wim bedoeld vast dat staat onmiddellijk moet stoppen met het discrimineren van ongevaccineerden en het met de voeten treden van de grondrechten van de burgers zodat mensen zoals van Haga geen aangiften hoeven te doen en rechtszaken aan hoeven te spannen tegen de staat, toch Wim? Image
Read 4 tweets
Voor de oplettende kijker is het geen verrassing wat Hugo en Mark vanavond aankondigen tijdens de #persconferentie. De pers daarentegen, zij kunnen wat hulp gebruiken bij het stellen van kritische vragen. Daarom help ik ze wederom: thehangingtree.nl/persconferenti…
1. Sinds de invoering van de coronapas op 25 september en daarna de verbreding ervan, loopt het aantal positieve tests op naar grote hoogtes. Waar is het (wetenschappelijk) bewijs dat een #coronapas helpt tegen de verspreiding van dit virus? telegraaf.nl/nieuws/5586615…
2. OMT-lid Menno de Jong gaf onlangs in een radio-interview aan dat het invoeren van het CTB gebaseerd is op een theorie, er is GEEN formele test gedaan. Hoe kan het dat de coronapas ingevoerd is en uitgebreid wordt nu er niet eens officieel vaststaat of het iets opbrengt?
Read 13 tweets
1/6
Lieve Twitteraars, in deze barre en onvoorspelbare tijden ben ik als student mijn weg aan het vinden op het pad naar de toekomst. Educatie speelt daar een belangrijke rol in.

@LaceyBartels6
#coronavirus #QRcode #QRankzinnigheid #HugodeQRankzinnige #HugodeJongeStapOp
2/6
Het heeft er echter alle schijn van, dat dit voor mij, en voor veel andere studenten, leerlingen én docenten dadelijk geen optie meer zal zijn.

Ons principiële gebrek aan een QR Code zou betekenen dat we ons grondrecht op onderwijs niet meer mogen benutten.

#grondrecht
3/6
We hebben gewacht op lawaai vanuit onderwijsinstellingen, te lang zelfs. Het kwam niet.

Het is tijd. Nood is aan de man en we pakken het zélf aan.

Met een stel andere studenten ben ik het volgende initiatief gestart:

#student
#coronapas
#StopDeQR
Read 7 tweets
Gisterochtend (9 nov) heb ik namens @StichtingDemos een kort geding gevoerd tegen de Staat der Nederlanden over het coronatoegangsbewijs en de mondkapjesplicht.

#coronamaatregelen #coronatoegangsbewijs #coronapas #QRcode #CTB #mondkapjesplicht #mondkapjes
Daarbij is om buitenwerkingstelling van de ministeriële regeling van 14 september 2021, waarbij het coronatoegangsbewijs breed werd ingevoerd, gevorderd. Na aankondiging van de nieuwe maatregelen, is de eis gewijzigd en is ook om schrapping van de mondkapjesplicht verzocht.
Aan de vordering ligt ten grondslag dat de Staat bewust voor opleving van het virus heeft gekozen door de 1,5 m-afstandsnorm te vervangen door de coronpas, terwijl het OMT had gewaarschuwd dat het virus hierdoor zou opleven, waardoor versoepelingen teruggedraaid moesten worden.
Read 23 tweets
Mijn ma geeft sportlessen. Vanwege de #coronapas kan ze nu niet meer werken. Dit doet pijn. Uiteraard kán ze zich laten vaccineren of dagelijks testen, maar dat gaat haar te ver. Ze is principieel tegen een dergelijk #controlesysteem wat in strijd is met vier grondrechten. (1/9)
Grondrechten zijn absoluut, maar omdat we geen constitutioneel hof hebben, kan dat moeilijk gehandhaafd worden. Nu is het aan het parlement om dat te toetsen, maar uiteraard zal de meerderheid in de oppositie (lees: regeringspartijen) het kabinet niet terugfluiten op deze (2/9)
grove schending van onze rechten. Dus is het juridisch enigszins sluitend (aldus gewraakte rechter), maar immoreel als wat. En dat weten we allemaal. Anders hadden alle partijen de pas niet herhaaldelijk veroordeeld het afgelopen jaar. Maar de stemming was rijp. (3/9)
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!