Discover and read the best of Twitter Threads about #qkoorts

Most recents (7)

Wat willen we graag dat t een griepje is.. Wat wil ík graag dat t een griepje is. En als @ministerVWS dat zegt, dan zal dat toch wel? @TheLancet publiceerde gisteren dit ⬇️ artikel. Samengevat: 10/20% vd besmettingen resulteert in #LongCovid. Ook nu nog. Dit treft voornamelijk
mensen die een licht ziekteverloop hebben doorgemaakt en raakt mensen van álle leeftijdsgroepen, ook kinderen. Waar in Amerika 1,15 biljoen is vrijgemaakt voor onderzoek, is Europa na 3j nog steeds bezig met het bedenken van een mogelijke onderzoeksagenda. Zonder behandeling is
het cruciaal dat we de besmettingen zo laag mogelijk zien te houden, aldus the Lancet.
Aldus ook de WHO (en ons gezond verstand). Maar dat weet je pas, als er aandacht voor is. Met het huidige beleid, waarbij bijv een eenvoudige informatiecampagne om burgers te informeren en
Read 8 tweets
Ik vond dit opzich echt een goed artikel door Rinske van de Goor. Ze slaat op vele vlakken de spijker op z'n kop, maar ik was jammer genoeg ook teleurgesteld.

bit.ly/3ZUDFpX

Ik zie vaker artikelen door artsen en wetenschappers voorbijkomen waar over de terechte
wanhoop rondom #longCOVID geschreven wordt, maar ik zie maar weinig artsen die het aandurven om over de geschiedenis van dit soort post-infectieuze aandoeningen te schrijven.

Over het gebrek aan biomedisch onderzoek en subsidie.
Het hoofdzakelijk focussen op gedragsmatige interventies die niet alleen ineffectief waren/zijn, maar vanwege de post-exertional malaise (#PEM) en de focus op het opbouwen van activiteiten bij ME in potentie ook schadelijk kunnen zijn.
Read 11 tweets
Eindelijk een stuk in de pers waarin het lijden van Long Covid pat. wordt ingebed in het systeem. Met als hoofdrolspelers:

De medische wereld die geen oplossingen heeft & de politiek die onderzoek verwaarloost en daarmee het lijden uitzichtloos maakt 🧵

npo3.nl/brandpuntplus/…
Ernstig geïnvalideerd worden is een trauma. Als GZ-psycholoog heb ik veel met patiënten gewerkt die trauma's hebben. Er zijn een aantal ingrediënten die maken dat de kans op trauma vergroot en die de ernst van het trauma kunnen versterken.
Rondom Long Covid zie ik er diverse, die helaas in het systeem zitten:

1. Postinfectueuze ziekten zijn jarenlang gepsychologiseerd en gestigmatiseerd. Afgedaan als een ziekte die goed te behandelen is en draait om 'ziekte-instandhoudend gedrag.

directievetherapie.nl/artikelen/jaar…
Read 29 tweets
Update
Het is alweer even geleden dat ik wat deelde over #microclots, de H.E.L.P. Apheresis behandelingen in Mülheim en bijbehorende medicatie.
Om maar met het belangrijkste te beginnen: het gaat beter met Peter.
#ME #LongCovid
1/14
Belangrijk voor je verder leest: ik ben niet medisch geschoold, ik promoot geen medicijnen of behandelingen maar deel alleen mijn eigen ervaringen. Maar voor patiënten met #ME #MEcvs #LongCovid #Qkoorts #Lyme en vergelijkbare ziektes is het misschien interessant.
2/14
Ik heb moderate/severe ME, diagnose van voor corona. 2x gevaccineerd, 2x booster. Na de 1e booster ben ik flink verslechterd, dat kan ook toeval zijn, mijn symptomen wisselden nogal. Half mei zijn door dr Jeager in Mülheim microclots en endotheel schade bij mij aangetoond.
3/14
Read 14 tweets
Ook in ben #ziekBOOS Ruim 2,5 jaar ziek door #LongCovid en een groot gedeelte van deze tijd ben ik ook al boos. Boos omdat ik niet geloofd werd toen ik ziek bleef. Boos omdat ik over mijn grenzen gejaagd werd door artsen en hulpverleners waardoor ik nog zieker werd. Boos omdat er
geen kennis bleek te zijn over dit ziektebeeld en mijn ernstige en invaliderende symptomen niet herkend werden. Ik ben boos omdat ik in consulten met artsen en paramedici op zoveel weerstand stuitte. Ik ben boos omdat men vol vooroordelen zat en niet openstond voor nieuwe kennis. Image
Ik werd nog bozer toen ik erachter kwam dat #LongCovid niets nieuws is, niet onbekend en mysterieus zoals men het graag doet lijken… post infectieuze aandoeningen bestaan al eeuwen. Denk aan #pwME #Lyme #Qkoorts en allerlei vormen van #dysautonomie zoals #POTS
Read 33 tweets
Goed punt. #stikstof is niet alleen slecht voor de natuur maar ook gewoon voor onze #gezondheid. Arts Ignas van Bebber laat zien dat we met het milieu ook onszelf verziekt hebben.
Dit probleem kennen we natuurlijk ook al langer. Er is veel te doen geweest over de #geitenhouserij. Daar zijn ook doden bij gevallen vanwege #qkoorts. De #ggd adviseert afstand te houden ggdghor.nl/actueel-berich…
En #vogelgriep uit de #pluimveehouderij springt nu nog niet over op mensen maar die risico's worden met de dag groter volgens virologen. De sprong naar zoogdieren is immers al gemaakt eenvandaag.avrotros.nl/item/risicos-v…
Read 8 tweets
"We moeten infectieziekten dus niet apart zien. Het lijkt of alles in elkaar past, postinfectieuze klachten na een virusinfectie of bacteriële infectie, en met deze review vallen veel puzzelstukjes op zijn plaats. In de geneeskunde is hier op dit

c-support.nu/paralellen-tus…
moment een gebrek aan begrip voor. Er is dus meer gericht onderzoek nodig.

Voor zowel #Qkoorts als voor #longCOVID is door VWS een instituut opgestart in de vorm van Q-support en C-support om patiënten met postinfectieuze klachten na hun infectie bij te staan. Meer biomedisch
onderzoek is nodig en Q-en C-support zien het dan ook als hun taak om hierop aan te dringen. Daarom wordt er een denktank samengesteld om gezamenlijk met nationale en internationale onderzoekers aan VWS concrete aanbevelingen te doen voor verder onderzoek.'

#millionsmissing
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!