Sentinel Croatia Profile picture
Sigurnost i privatnost na razini mreže utemeljene na Cosmosu. Pridružite se zajednici: 🇭🇷 Sentinel Croatia - https://t.co/At4WgZUk6Z
8 Sep
Što je #centralizirani #VPN?
VPN je bitan alat za Internet privatnost.
VPN je posrednik između #internet korisnika i #weba. Korištenjem VPNa internetski se podaci s vašeg uređaja kriptiraju i anonimno šalju putem VPN poslužitelja prije nego što stignu na odredište.
Ista pravila primjenjuju se kada podaci dolaze s web stranice: podaci moraju proći kroz #centralizirani VPN poslužitelj prije nego što vam se vrate.
Centralizirane VPNove kontroliraju i njima upravljaju centralizirani subjekti (obično privatne tvrtke).
Te tvrtke svojim korisnicima omogućuju pristup skupu privatnih poslužitelja putem kojih se upravlja njihovim VPNom.
Read 10 tweets
8 Sep
What is #centralized #VPN?
VPN is an essential tool for Internet #privacy.
VPN is an intermediary between #internet users and the #web. By using a VPN, Internet data from your device is encrypted and sent anonymously through the VPN's server prior to reaching its destination.
Same rules are applied when data is coming from a website: data has to pass through the #centralized VPN servers before coming back to you.
Centralized VPNs are controlled and operated by centralized entities (usually private companies).
These companies provide their users with access to a set of private servers through which their VPN is operated
Read 10 tweets
7 Sep
1/4
Vlasti u #Rusiji nastoje kontrolirati internetski promet i cenzurirati sve što je protiv vodeće stranke. Aleksandr Litreev, popularni softver programer, sada gradi #decentralizirani #VPN za ruske građane i druge potlačene ljude širom svijeta, u borbi za demokraciju.
2/4
Najnoviji projekt Litreeva je @solarlabs_team, decentralizirani VPN temeljen na #blockchain i potaknut kriptovalutama. Platforma Solar Labs omogućit će ljudima diljem svijeta da ugoste vlastite VPN poslužitelje, za što će im biti plaćeno tokenima kriptovalute Solar Labs.
3/4
Ako dovoljno ljudi iz različitih zemalja ugosti vlastite VPN poslužitelje, bit će nemoguće ukloniti sve poslužitelje odjednom.
"Čak i ako će vlada učiniti sve što je potrebno da blokira našu uslugu, neće uspjeti ako jednostavno ne zatvore cijeli internet za cijelu zemlju".
Read 5 tweets
6 Sep
The authorities in #Russia seek to control the internet traffic and censor whatever is going against the leading party.
Aleksandr Litreev, a popular software developer is now building a #decentralized #VPN for Russian citizens and other oppressed people around the world, in the fight for democracy.
Litreev's latest project is @solarlabs_team, a decentralized VPN that's based on #blockchain and incentivized with #cryptocurrency.
Read 8 tweets