Discover and read the best of Twitter Threads about #VPN

Most recents (24)

#VPN
VPN (Virtual Private Network) நிறுவனங்களுக்கு இந்தியாவின் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சகம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டாங்க ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன், அது அறிவிப்பு என்ன அப்டினு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் VPN Services பயன்படுத்துற எல்லாருடைய தகவல்களையும் ஐந்து காலங்களுக்கு
தங்களுடைய Serverல சேமிச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை தான் வெளியிட்டாங்க.

அதுவும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய Server சேமித்து வைக்க வேண்டும், அதுவும் என்ன தகவல்கள் எல்லாம் அப்டினு பார்த்தோம்னா. பயனாளரின் பெயர், அவர்களுடைய IP, எதற்காக VPN Services பயன்படுத்தி
இருக்காங்க, மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் அவர்களுடைய Phone Number. மக்கள் எல்லாரும் VPN பயன்படுத்துற காரணமே தங்களுடைய தகவல்கள் யாருக்கும் வெளிய தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற நோக்கத்துலதான் பிறகு ஏன் இப்படி ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க அப்டினு எல்லாரும் குழம்பி போகி இருக்காங்க.
Read 8 tweets
🧵Tuto: Use #TOR over #I2P !
I2P is a more anonymous and decentralised network, it's better than protect your TOR traffic than what does a #VPN !
-Install and run I2P.
-Wait 20 or 30 minutes, to be integrated to the network because it's peer to peer.
-Go in your internet browser, and type 127.0.0.1:7657.
-Go in the hidden services manager.
-In the hidden services manager, you can disable all client tunnels you don't need, and click on the HTTP Proxy for setting up the OutProxy.
Read 7 tweets
*THREAD*
Augmenter son anonymat sur #TOR grace a #Orbot facilement.
#Orbot est une application qui te permet de tunneliser tes applications sur tor. Image
En premier on a des parametres utile comme:
-Lancer TOR des que ton téléphone démarre.
-Les lancement en arriere plan qui permet aux applications d'appeler tor
-Et le mandataire sur toutes les interfaces pour que tous les appareils connectés sur ton reseau puisse ce connecter ! Image
Ensuite tu peux aussi exclure des pays (UE) ou des hebergeurs (#KAX17) qui pourraient te déranger, ou a l'inverse: forcer le passage par c'est noeuds. Image
Read 8 tweets
Croonicle: How do I Sell Structured Settlement Loan croonicle.com/2022/04/how-do… #annuity
Croonicle: Finding Buyers to Sell Annuity Payment croonicle.com/2022/04/findin… #structuredsettlement
Croonicle: Security Negligence Lawyer for Apartment Shooting ... croonicle.com/2022/04/securi… #lawyer
Read 19 tweets
РКН забанил в ночи (ну, как «забанил»… как мог¹):

• App Store и Google Play! Да-да, владельцам iPhone теперь сложнее поставить себе VPN.
• Издания BBC, Deutsche Welle, «Медузу», «Радио Свободу».
• Twitter и Facebook (тред 👇)
• И, конечно, Wikipedia, а как советские могут обойтись без покушения на знания?! Никак.
• Днём ранее РКН бахнул из эфира «Эхо», станция потеряла FM, на следующее утро немедленно закрыта собственником и полностью ушла в YouTube. Её сайт заблокирован, как и у коллег, и продолжает работать.

— В частности вечером были отличный Шевченко
Read 7 tweets
Котаны, скажите кто-нибудь (не знаю контактов) Владику⚡️⚡️ и др. авторам антиблокировок, что в список сайтов для обхода путинских блоков надо Обязательно добавлять и «Замедляемые» сайты тоже. Одних на 100% блокируемых РКН мало.

(тред 👇)
Я добавляю нужные URL сам*, но массовая аудитория средств обхода — нифига. Люди просто не вдаются в эти детали. В результате у людей до _до сих пор_ FB/TW тормозит, глючит или вообще не работает. Соотечественники начинают истерить, а истерить не надо.
---

* добавлять надо минимум сайты FB и TW, включая и их служебные ULR. По служебным хранится мультимедия, как минимум. Вот это, но здесь не всё:
Read 5 tweets
#buildinpublic #automation #startups

At the request of @alistairswilson, here is my present #OpenSource Tech Stack!

Many of these are #Nocode/#Lowcode tools that make your life a lot easier.

So grab a cup of coffee & settle into:

Top 20 Solutions in My Tech Stack
🧵 👇
1. n8n (#Automation)
What it is: Connects different systems together and automates the tasks.

How I use it: How don't I use it?! Automated emails. Hardware Endpoint. API creation. System monitor.

Twitter: @n8n_io
Website: n8n.io
2. Bitwarden (#Password Safe, #Security)
What it is: Safely stores & remembers your passwords so you don't have to.

How I use it: I have over 2000 username & password pairs. This remembers the very long passwords I create!

Twitter: @Bitwarden
Website: bitwarden.com
Read 22 tweets
Welcome @OrchidProtocol to the #Polygon ecosystem!

Orchid is a #web3 platform that enables an onion routing network incentivized by $OXT and a multi-hop VPN client.

Try it now 👇 [1/3]
orchid.com/join/
@OrchidProtocol As of today, Orchid's layer-2 nano payments are streaming on #Polygon from VPN users to Orchid providers.

Nanopayments transmit value through off-chain probabilities for tiny amounts - perfect for a pay-as-you-go VPN service. #poweredbyPolygon [2/3]
@OrchidProtocol Orchid’s VPN offers more features, pricing flexibility, and privacy compared to centralized VPN services that charge excessive monthly fees.

Now, you can pay for Orchid’s #VPN service using $MATIC. [3/3]
Read 3 tweets
ما الفرق بين #Proxy و #VPN!!
تقوم خوادم البروكسي وVPN بإخفاء هوية المستخدم لتوفير الخصوصية والأمان عند الاتصال بالإنترنت، وتغيير الموقع الجغرافي لكسر حجب بعض المواقع والخدمات..
في هذا الثريد سنتعرف الى حالات استخدام كلٍ منهما، ولماذا تعد البروكسي بديلًا ضعيفاً لشبكات VPN
ا#بروكسي:
١. يستخدم للمهام منخفضة المخاطر.
٢.يعمل فقط على إخفاء الـ ip
٣. لا يقوم بتشفير حركة البيانات
٤. لا يقوم بإزالة المعلومات التعريفية
٥. لا توجد لديه اعتبارات للخصوصية
٦. يمكن لمزود الانترنت التجسس على حركة المرور الخاصة بك
٧. يتم تكوينه على اساس كل تطبيق على حدى
الـ #VPN:
١. يستخدم للمهام عالية المخاطر.
٢. يتم اعداده على مستوى نظام التشغيل.
٣. يقوم بتمرير حركة الاتصال عبر نفق مشفّر.
٤. لا يستطيع مزود الخدمة تعقب حركة الارسال.
٥. احيانا يتطلب كلفة مالية لقاء خدمات اضافية
Read 3 tweets
Protection against #Ransomware – how to prevent an infection.

#SSOT

Thread⬇️
1. Never click on unsafe links: Avoid clicking on links in spam messages or on unknown websites. If you click on malicious links, an automatic download could be started, which could lead to your computer being infected.
2. Avoid disclosing personal information: If you receive a call, text message, or #email from an untrusted source requesting personal information, do not reply. #Cybercriminals who are planning a #Ransomware attack might try to collect personal information in advance,
Read 10 tweets
🧵 🪡 Focused on #privacy? Do you use a paid #VPN? According to Norton only 65% of paid VPN services don’t track their users.

#privacy #databreach #dataprivacy #dataprotection #scandals #Blockchain
What is the solution? #dVPN or Decentralized VPN can fix the negatives of using a centralized VPN like ( data collection ) How does a #dVPN do this?
All #dVPN’s built on @Sentinel_co use bandwidth provided by a global community of node hosts. This global network of nodes brings a new level of security and energy efficiency to your #dataprotection needs.
Read 5 tweets
Što je #centralizirani #VPN?
VPN je bitan alat za Internet privatnost.
VPN je posrednik između #internet korisnika i #weba. Korištenjem VPNa internetski se podaci s vašeg uređaja kriptiraju i anonimno šalju putem VPN poslužitelja prije nego što stignu na odredište.
Ista pravila primjenjuju se kada podaci dolaze s web stranice: podaci moraju proći kroz #centralizirani VPN poslužitelj prije nego što vam se vrate.
Centralizirane VPNove kontroliraju i njima upravljaju centralizirani subjekti (obično privatne tvrtke).
Te tvrtke svojim korisnicima omogućuju pristup skupu privatnih poslužitelja putem kojih se upravlja njihovim VPNom.
Read 10 tweets
What is #centralized #VPN?
VPN is an essential tool for Internet #privacy.
VPN is an intermediary between #internet users and the #web. By using a VPN, Internet data from your device is encrypted and sent anonymously through the VPN's server prior to reaching its destination.
Same rules are applied when data is coming from a website: data has to pass through the #centralized VPN servers before coming back to you.
Centralized VPNs are controlled and operated by centralized entities (usually private companies).
These companies provide their users with access to a set of private servers through which their VPN is operated
Read 10 tweets
1/4
Vlasti u #Rusiji nastoje kontrolirati internetski promet i cenzurirati sve što je protiv vodeće stranke. Aleksandr Litreev, popularni softver programer, sada gradi #decentralizirani #VPN za ruske građane i druge potlačene ljude širom svijeta, u borbi za demokraciju.
2/4
Najnoviji projekt Litreeva je @solarlabs_team, decentralizirani VPN temeljen na #blockchain i potaknut kriptovalutama. Platforma Solar Labs omogućit će ljudima diljem svijeta da ugoste vlastite VPN poslužitelje, za što će im biti plaćeno tokenima kriptovalute Solar Labs.
3/4
Ako dovoljno ljudi iz različitih zemalja ugosti vlastite VPN poslužitelje, bit će nemoguće ukloniti sve poslužitelje odjednom.
"Čak i ako će vlada učiniti sve što je potrebno da blokira našu uslugu, neće uspjeti ako jednostavno ne zatvore cijeli internet za cijelu zemlju".
Read 5 tweets
The authorities in #Russia seek to control the internet traffic and censor whatever is going against the leading party.
Aleksandr Litreev, a popular software developer is now building a #decentralized #VPN for Russian citizens and other oppressed people around the world, in the fight for democracy.
Litreev's latest project is @solarlabs_team, a decentralized VPN that's based on #blockchain and incentivized with #cryptocurrency.
Read 8 tweets
thebell.io/roskomnadzor-z…

К «смертушке» VPN. А они точно нужны? Не банкирам.

Несколько более непривычный в установке, зато обходящийся без проксирования и VPN-инья, бесподобно удобный GoodByDPI¹ на своём т. н. «втором»² режиме пробивает DPI-фильтров всех ключевых провайдеров РФ.
Приятные особенности: сайты не начнут видеть в вас иностранца. Были в России — в ней и остаёмся, с точки зрения систем геолокации. GoodByDPI бежит локально, обходится без тунелирования трафика куда-либо, где либо, поэтому невозможна просадка по скорости подключения.
Неприятная особенность: есть _несколько_ несовместимых с работой через GoodByDPI популярных сайтов. Это, например, Госуслуги и родственные ему. Для подобных Госуслуг нужно временно выключить («Остановить», в «Службах» для Win) GoodByDPI, получить услугу и включить службу обратно.
Read 7 tweets
THANK YOU @MoonsReddit DIP! and @MoonsSwap for masterful work again. My route was something I had profit in (as always) ($xUSD from @TradeOgre to $BTC / Buy $XRP (down v. BTC) withdraw $XRP -0.001 fee better than my usual $DOGE and faster! Sent direct to @FixedFloat v. @TradeOgre ImageImage
Swap with Float Rate 0.5% (finally won and got extra $1 almost on XRP -> BUSDBEP20) used MoonsSwap.com form I filled out before hand for $0.235 per $MOON sent directly from @FixedFloat and within SECONDS @MoonsReddit in my Vault on L2 "Reddit Testnet" (@arbitrum)! .../2 ImageImageImage
Had I directly used @Honeyswap app to swap $XDAI ($WXDAI) for $XMOON I only would've gained 13 $xMOON and I had a bit of trouble last time using the @MoonsReddit tool to migrate from Rinkeby to L2 Reddit Vault (it wouldn't allow send burn address for 0 gwei! 0.000000001 worked /3
Read 12 tweets
If you want to access a restricted site e.g. Twitter.
You don't want to pay for VPN and you're rightly concerned about the security risk of free VPN. They can breach sensitive data, steal your identity and wipe out your bank account
Follow these steps...1/
#VPN #TwitterBan
Download Opera Brower from the android Playstore (Not Opera Mini please)
Opera itself...2/
After downloading and installing click on the Opera icon on the bottom right... 3/
#VPN #TwitterBan
Read 6 tweets
#Hns- #Handshake :
در این سیستم #سایت ها و #نامهای_دامنه ، آدرس ها و امضاهای جعلی که خودشون را به جای منبع اصلی جا می زنند جایگاهی نخواهند داشت. مهاجم یا جاعل باید هزینه زیادی جهت جعل پرداخت کند و برایش به صرفه نیست.
#Api3- API3 :
#اوراکل و پلتفورمی است برای ساخت و مدیریت #api های غیرمتمرکز (#dapi) و ایجاد مارکتی برای خرید و فروش آنها به عبارتی اوراکلی است برای اوراکل ها، اهمیت اوراکل ها برای جمع آوری داده های خارج از زنجیره (#offchain) بر کسی پوشیده نیست.
#Uni -#Uniswap :
#صرافی_غیرمتمرکز با بالاترین #حجم_مارکت پیشرو و درحال رشد، نقص و مشکلات صرافی های متمرکز اعم از #کارمزد های بالا، دستکاری در بازار، فساد و زدو بند با شرکت ها بر کسی پوشیده نیست.
Read 14 tweets
Thread on decentralized protocols such as $DVPN, $AKT, $HNS:

We need to "De-" everything.

Decentralized finance, #DeFi, yes, but also Decentralized Web - #dWeb
What is #dWeb or #Web3?

Decentralized web is a full stack consisting of:
decentralized applications, decentralized cloud servers, decentralized file storage, decentralized domains, decentralized #VPN, decentralized media etc, and is the next tech mega trend...
“Power corrupts, absolute power corrupts absolutely.”

Humanity desperately needs to get away from centralized power, media, control of narrative and information.

We are literally in the middle of a global bolshevik revolution and 99% of people don't realize.
Read 6 tweets
Cyber-#Armageddon... bei den #Microsoft #Exchange on-prem Versionen 2013, 2016 und 2019...

Die #Cloud Versionen sind nicht anfällig und daher sicher vor diesem Atompilz... 😏

(Ja und für diese Leutz auch der extra Hinweis gleich vorweg: Mit anderer Software ebenfalls. Orrrrrrr)
Problem:
Das Risiko erfolgreicher Angriffe besteht insbesondere für alle aus dem Internet erreichbaren Exchange-Server. Also zB im Falle einer Erreichbarkeit via Outlook Web Access #OWA

Lösungsmöglichkeit:
Verbindung sollte ausschließlich mittels #VPN erfolgen...
Es geht um:
CVE-2021-26855
CVE-2021-26857
CVE-2021-26858
CVE-2021-27065

Hier die Warnung des @BSI_Bund @certbund.

Ja genau, in Stufe 4 / rot!
bsi.bund.de/SharedDocs/Cyb… Image
Read 5 tweets
Whoever made #DualStackLite/#DSlite, made it #RFC6333:

FUCK YOU!

Also I think that #ISPs should be mandated to provide real, #DualStack internet access, since #CGNAT bricks #VPNs and thus is being weaponized for #censorship.

en.wikipedia.org/wiki/IPv6_tran…
So I've to help a #RemoeWorking colleage to not only get their #ISP to migrate them to #DualStack instead of that #DSlite/#CGNAT bs, but also migrate a company #VPN to Dual-Stack...
Because @deutschetelekom, @vodafone_de, @o2de and all the #MVNO|s in #Germany don't Providence Prosper #DualStack on mobile, and at best do #NAT64 or #CGNAT on #RFC1918 address spaces but sometimes even do #IPv6-only or even #NAT66!
And they #WontFix thar even for #B2B customers.
Read 9 tweets
La info de ayer te desperto el bichito de meterte en #ciberseguridad? ¿Querés ser hacker? te cuento un poco de como arranque y algunos consejos para que logres progreso y te vayas enamorando. En el hilo anterior mencione aprender de sistemas operativos. Acá hay principalmente 2
Sé que estas pensando! sí! #Mac y #Windows, pero NO. Me refiero a #linux y a #windows. otro día hablamos de Mac. Es importante que conozcas a detalle como funcionan estos sistemas operativos. Para esto te podes bajar #virtualbox y crear dentro una virtual machine con un @ubuntu
y otra con #windows10 o el que tengas licencia. Hay que entender como funciona por dentro, cual es el tipo de file system que utiliza cada uno, porque se utilizan permisos, que tipo de archivos hay en cada directorio, que hacen esos archivos? cuales son ejecutables y cuales
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!