Discover and read the best of Twitter Threads about #خویشتنداری

Most recents (4)

❇️ مجموعه #خویشتنداری (٣):
(١/٢۵) آنچه گذشت:
آمریکا داشت زیر مصرف بی رویه الکل غرق میشد. اعتراضات بسیاری علیه الکل شکل گرفت که در نهایت بعد از یک پروسه ده ساله، "وین ویلر" موفق شد تا قانون ممنوعیت الکل رو به عنوان هجدهمین اصل قانون اساسی آمریکا در ١٩١٩ تصویب و در ١٩٢٠
(٢/٢۵) به اجرا برسونه. ولی ممنوعیت الکل به اون سادگی که خیلی‌ها حتی بعضی حامیانش فکر میکردن نبود. به فاصله چند دقیقه از شروع اجرای قانون جدید، مردم شروع کردن به پیدا کردن سوراخ‌های قانونی اون ممنوعیت و دور زدن قانون. نتیجه: "قانون شکنی" با روش‌های محیرالعقول، تشکیل
(٣/٢۵) بازار سیاه و به دنبالش خشونت.
آمریکا وارد یکی از سیاه‌‌ترین دوران‌های خودش از نظر جرم و جنایت شد.

گفتیم تا وقتی که قانون خویشتنداری تصویب بشه، ویلر به میزان وحشتناکی از قدرت سیاسی دست پیدا کرده بود، بطوریکه حتی اسمش سیاستمداران رو به وحشت مینداخت.
بعد از تصویب
Read 30 tweets
❇️ #خویشتنداری (٢):
(١/٢٢) گفتیم مصرف زیاد الکل (بوز) جامعه آمریکا رو به قهقرا برده بود.
زنان اولین گروهی بودن که به ستوه اومدن چون دیگه نمیخواستن قربانی الکلی شدن بچه‌ها و بیشتر اعضای خانواده‌شون باشن.
اعتراضاتشون از ایالت اوهایو شروع شد و کارشون تجمع کردن جلوی ساختمانهای دولتی
(٢/٢٢) و Barها بود، به این شکل روی زمین زانو میزدن و دعا میکردن. همینطور شروع کردن به نوشتن کتاب‌هایی در مذمت الکل برای بچه‌ها که البته با خرافات پر شده بود و فقط برای ترسوندن بچه‌ها بود. هیچ مقاومت و خشونتی هم علیه این زنان کارساز نشد.
افرادی هم مثل کری نیشن (که در
(٣/٢٢) قسمت قبلی بهش اشاره کردیم) باعث شدن زنان اراده بیشتری پیداکنن.
جنبش‌های زنان شروع کرد به جواب دادن و مَردها بعداز مدتی کم‌کم بهشون پیوستن. منتها بديش این بود که با دور شدن زنان از خانواده‌هاشون، روال خانواده کمی با مشکل روبه‌رو شد و خیلی از زنان اعتراضات رو رها
Read 28 tweets
❇️ #خویشتنداری (١):
(١/٢٠) دولت آمریکا در ١٩٢٠م مصرف بوز رو در سرتاسر کشور ممنوع کرد. (در آمریکا کلا به نوشیدنی الکلی میگن بوز که به دلیلش اشاره خواهم کرد.)
اسم این قانون رو گذاشتن "خویشتنداری". (البته خود واژه Prohibition هست که معنی تحت‌الفظیش میشه ممنوعیت. ولی Image
(٢/٢٠) ترجمه "خویشتنداری" ماهیت این واقعه تاریخی مناسب‌تره).
البته این تصمیم ناگهانی نبود. شرب خمر بعد از برده‌داری شاید بزرگترین فساد آمریکایی‌ها بود که از زمان جنگ داخلی درگیرش بودن. قبل از ایجاد سو تفاهم بگم که این موضوع خیلی فراتر از یک مسئله "مذهبی" بود.

آمریکایی‌ها
(٣/٢٠) در قرون ١٨ و ١٩، به لیکور (نوعی نوشیدنی الکلی) میگفتن "مائده الهی". حتی برای خوابوندن بچه‌های کوچک توی شیرشون شراب رُم میریختن! اینطوری تعدادی از آمریکایی‌ها در سن بلوغ به الکل معتاد بودن و هرچند ساعت باید یه لبی به خمره میزدن.

در یک فرهنگنامه قدیمی آمریکایی Image
Read 24 tweets
همان طور که وعده داده بودیم، قسمت دوم این مقاله به #بحرین اختصاص دارد.

در این رشتو به نقش #مقاومت در ایجاد همگرایی میان منامه و تل‌آویو می‌پردازیم.

#بحرين_اسرائيل
#توافق_ابراهیم

#رشتو

(۰)
قسمت اول این رشتو به #امارات اختصاص داشت که از این کوت می‌توانید آن را به طور کامل بخوانید:حالا بریم سراغ بحرین:
پیش از شروع باید دو نکته را متذکر شد.

نکته اول:
بدیهی است که در حوزه دیپلماسی نباید تک‌عاملی تحلیل کرد. آن‌چه در این رشتو بیان می‌شود، نافی جوانب و عوامل دیگر نیست.

اما در این میان ما نباید نقش خودمان را نادیده بگیریم.

(۱) Image
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!