Discover and read the best of Twitter Threads about #شکنجه

Most recents (6)

۱
وضعیت #شکنجه در زندان‌های شاه
س- اگر می‌شود وضع زندان‌ها را بعد از ۲۸ مرداد شرح بدهید و نوع رفتاری که با زندانی‌ها می‌شد که بعد مقایسه کنیم با سال‌های اخیر رژیم شاه
ج- البته این دوره که با هیچ دوره تاریخ بشریت قابل مقایسه نیست آنچه که در آن داریم زندگی می‌کنیم. Image
۲
ولی آن دوره شکنجه اصلاً متداول نبود توی دستگاه اداری ایران.

دوره‌ای که من رفتم زندان چندروز بعد از ۲۸ مرداد بود. دوره مصدق و  که هیچ خبری از شکنجه نبود. ... بعد از ۲۸ مرداد هم در زندان باغشاه که در واقع یکی از بازداشتگاه‌ها بود و سرلشگر [فرهاد] دادستان فرماندار نظامی اول بود
۳
آنجا هم شکنجه‌ای نبود... کتک ممکن بود مثلاً سربازان می‌گرفتند و با قنداق تفنگ و اینها می‌زدند از توی تظاهرات و.
س- [در مورد] عباسی که می‌گفتید شکنجه می‌دادند.
ج- آهان به آنجا می‌رسم من. من الان از آغاز ۲۸ مرداد هستم که اصلاً سیستم شکنجه چه‌جوری متداول شد و چگونه پایه گرفت
Read 15 tweets
من اعدام نشدم ولی خفگی اعدام را تجربه کرده‌ام

-سیزده سال پیش، شبی در جهنم کهریزک، جایی که خدا هم در آنجا جواب نمی‌داد به طور اتفاقی آن شب برای شکنجه انتخاب شدم، تنها جرمم این بود که جای خوابم را به یک نفر دیگه دادم، رفتم به سوی توالت آب چاه بخورم، آبی که بوی لجن و تعفن می‌داد... Image
... وکیل‌بند محمد کرمی _ معروف به محمد طیفیل _ به داخل قرنطینه آمد.‌ از شانس گند، منو انتخاب کرد برای شکنجه تا درس عبرتی برای دیگران بشود. قرار شد افسر نگهبان خمس‌آبادی ما را شکنجه و از پا آویزان کند، بعد از کلی کتک‌خوردن با لوله پی.وی.سی پابندها را به پاهایم زدند...
...از پا آویزان شدم. سرم رو به پایین بود. پابند انقدر تیز بودند که دور پاهایم را زخم کرد، شکنجه‌گران با لوله‌های پی.وی.سی با شدت تمام منو می‌زدند. این بار استوار گنج‌بخش به کمک استواری خمس‌آبادی آمد تا او هم خودش را به شکنجه من ارضا کند، صدای صلوات هم بندی‌هایم هم کارساز نبود...
Read 10 tweets
درست یک‌سال پیش در چنین روزی، بیش از ۱۰ مامور مرد و زنِ #اطلاعات_سپاه به خونه‌ی ما اومدن و پس از تفتیش خونه و بعد دفتر کارم، #بازداشت شدم. می‌خوام در ادامه از تجربه‌م بنویسم و البته امیدوارم هیچ‌وقت به دردتون نخوره. 👇
وقتی اومدن، طبیعتاً ترسیدم؛ اما پسرِ بزرگم چنان شجاعانه با مأموران صحبت کرد که #ترس من ریخت. پس در ادامه، آروم و مطمئن بودم و به‌نظرم این نترسیدن و آروم بودن، طی ۴۶ روز بعدی خیلی به من کمک کرد. 👇
من به عنوان یک #بهائی از کودکی با بازداشتِ دوستانم یا فامیل و نزدیکانم روبه‌رو بودم و می‌دونستم که ممکنه روزی نوبت من هم برسه. پس همیشه پای صحبت کسانی که #بازداشت می‌شدن می‌نشستم و از اونچه بر اون‌ها رفته سؤال می‌کردم و جواب می‌شنیدم وتقریباً می‌دونستم چی می‌پرسن. 👇
Read 25 tweets
انقلاب چیست و #انقلاب آینده ایران از چه جنسیست؟ #رشته_توییت
بیشتر ما تصویر مشخصی از انقلاب و انقلابی داریم. ریش، پشم، اغتشاش، چریک، شعار، تخریب و...
اتفاقا این ۵۰٪ از تعریف مفهوم انقلاب است. چون دقیقا تصویر یک انقلاب در ذهن ما از نوع کمونیستی آن یا بهتر بگم نوع ضد بشریتی آن است.
۲- بدلیل تفاوت ماهوی انقلابها هنوز تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. تعریف من از انقلابهایی مانند ایران این است: جا به جایی اضداد! جا به جایی #سواد با بیسوادی، خرد با جنون، ثروتمند با فقیر و... این مورد آخر یعنی ثروت و #فقر جای بحث دارد ولی بهرحال اساس نوع خاصی از انقلاب است.
۳- انقلابهای مادر
انقلاب کبیر فرانسه
انقلاب روسیه
انقلاب چین
انقلاب آمریکا
تمام انقلابهای معاصر به نوعی زاده این انقلابها هستند. این توهم وجود دارد که انقلابها بوسیله مردم اتفاق می افتند در صورتی که اینطور نیست. انقلابها هنوز هم وابسته به مادرشان هستند!
Read 16 tweets
به گفته زندانیانی که در بند 5 زندان #شیبان نگه‌داری می‌شوند، بعد از سرکوب اعتراضات در روز ۱۲ فروردین، مأموران زندانیان را مجبور کرده بودند از آنچه زندانیان «#تونل_شکنجه» نامیده‌اند، رد شوند.
bit.ly/35oRYIj
به گفته آنان، مأموران در دو طرف زندانیان صف بسته بودند و با باتوم و کابل به سر و کمر زندانیان می‌زدند و در همان حال وادارشان می‌کردند که از بند به سمت حیاط زندان بدوند.
. بنا به شهادت یکی از زندانیانی که اخیراً آزاد شده، مأموران زندانیان را مجبور کرده بودند که با پای برهنه روی خرده شیشه‌هایی که در مسیر بند تا حیاط زندان پخش شده بود راه بروند.
Read 6 tweets
“چنگیزخان، پدر جهانی شدن؟” عنوان مقاله‌ایست که با اشاره به آزادی #مذهب، مصونیت دیپلماتیک، ایجاد پاسپورت و کارت اعتباری اولیه، تاسیس مدارس عمومی، منع #شکنجه، تسهیل تجارت بین المللی، سیستم پستی بین قاره‌ای در امپراطوری #چنگیزخان، وی را شایسته این لقب میداند.
ozy.com/flashback/geng…
تاریخدانان در این مقاله بر این باورندکه در مورد آمار کشتار توسط مغولها حداقل ده برابر اغراق شده، چون توسط مغلوبان آن جنگها نوشته شده. #چنگیزخان هرگونه تاریخ نویسی در زمان حیات خودش را منع کرده بوده. تاریخ نویسی مغرضانه در مورد #مغولها بحدی بوده که #منقولیسم، بعدا نام بیماری میشود
از متن:”تصادفی نیست که صدها سال بعد، ترس و نفرت از مغولها آنچنان نهادینه شده بود که در طبقه بندی”علمی”ژنها، مغولها و یا انسان مغول با منشا آسیایی به عنوان ژن پست و نسبت به قفقازیها نزدیکتر به اورانگوتان دسته بندی شد. کلمه مونقلوئید، بعدها برای کودکان با معلولیت ذهنی بکار برده شد”
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!