Discover and read the best of Twitter Threads about #31b

Most recents (2)

आपण ज्या महात्म्यांचा आदर करतो, त्यांची पुस्तके वाचत नाहीत, त्यांच्या वचनांचे आचरण करीत नाहीत. ज्या ग्रंथांबद्द्ल श्रद्धाभाव असतो, ती आपण वाचलेली नसतात. अनेक धर्मांच्या अनुयायांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांचे अध्ययन केलेले अभावानेच दिसून येतात. #antifarmerlaws
पण त्या महात्म्याबद्द्ल किंवा धर्मग्रंथाबद्दल कोणी ब्र काढला तर त्यांचे अनुयायी अक्षरश: तुटून पडतात. धर्मग्रंथ आणि महात्मे यांच्या बाबत जी विसंगती दिसून येते तशीच विसंगती राज्यघटनेबद्दल देखील दिसू लागली आहे. घटना आणि कायद्याचे काही कळत नसले तरी खबरदार वगैरे भाषा वापरली जाते. #Law
या श्रद्धाभावाचा अनेकजण गैरफायदा घेतात.
एका सभेत लोकाना विचारले की, तुमच्या पैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटना वाचली आहे, कृपया हात वर करा. कोणाचाच हात वर झाला नाही. मला वाटले, विचारण्यात काही चुकले असेल म्हणून लोकांच्या लक्षात आले नसेल. पुन्हा विचारले, तरी कोणीच हात वर केले नाही.
Read 22 tweets
#घटनेची_दुर्घटना_करणाऱ्या_दुरुस्त्यांचा_पराक्रम
काँग्रेस ने आपल्या सत्ता काळात तब्बल ७५ घटना दुरुस्त्या केल्या. यात घटनेत एकूण २५५ बदल करण्यात आले.
१) नेहरूंनी १७ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ८८ बदल केले.
२)इंदिरा गांधींनी २९ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १२७ बदल केले.
#IndiraSarkar
३)राजीव गांधींनी १० घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १७ बदल केले.
४) पी वी नरसिंहराव यांनी १० घटना दुरुस्त्या करत घटनेत १३ बदल केले.
५)मनमोहन सिंग यांनी ६ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ७ बदल केले.
६) लाल बहादूर शास्त्री यांनी ३ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ३ बदल केले. #LBShashtri #RajivGandhi
७)जनता पार्टिच्या काळात मोरारजी देसाई यांनी २ घटना दुरुस्त्या करत इंदिरा गांधींनी केलेली घाण साफ केली.
इंदिरा गांधींनी घटनेत केलेले ५२ बदल देसाई नी रद्द केले.
८)वी पी सिंग यांनी ७ घटना दुरुस्त्या करत घटनेत ८ बदल केले. #VPSingh #amendment #MorariBapu
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!