Discover and read the best of Twitter Threads about #Causaliteit

Most recents (2)

Is vaccinatie verantwoordelijk voor de onverklaarde #oversterfte? In deze grafiek zien we het verband tussen mijn prognose en de daadwerkelijke oversterfte. Correlatiecoëfficiënt is 85%. Dat is extreem hoog, genoeg om nader onderzoek als urgent te classificeren. En #causaliteit?
Bij de vraag wat de #causaliteit is, moeten we ons dus afvragen: wat veroorzaakt wat. Correlatie zelf geeft daarover geen uitsluitsel. Lees bijvoorbeeld dit artikel voor wie het weten wil:
worldsupporter.org/en/system/file…
De vraag die we ons dan moeten stellen is: "Kan oversterfte de oorzaak zijn voor golven in het aantal vaccinaties", of "Veroorzaken vaccinaties overeenkomstige golven bij de oversterfte". #Causaliteit dus.
Read 8 tweets
Naast alle #FakeNews en #desinformatie is er nog een andere vorm van onzin die ik veel op Twitter zie: bewust bestaande data verdraaien. Het is mss wel één van de gevaarlijkste vormen van #beïnvloeding dus tijd voor een uitleg draadje 🧵met een voorbeeld + #debunk. 1/16
De gebruikte #methodiek is dat echte data of een werkelijke situatie gekoppeld wordt aan een event en hier onterecht verbanden worden gelegd. #Causaliteit ontbreekt maar wat er getoond wordt kan op het eerste gezicht best verwarrend overkomen. Net als deze foto 🤯. 2/16
Wie heeft het hek hierboven gesloopt?
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!