Discover and read the best of Twitter Threads about #Natuurbeleid

Most recents (2)

Eindelijk tijd gehad om het concept Beleidskader Doelwijziging #Natura2000 te lezen. Het komt over als de zoveelste zoektocht naar een geitenpaadje om de ambities voor natuurbehoud en -herstel zoveel mogelijk te minimaliseren. #Biodiversiteit #Natuurbeleid
De zin:

"Wat moet je doen om een behoudsdoelstelling te kunnen schrappen of verlagen?” (p. 27)

illustreert heel goed de intenties van het beleidskader.
Het is het vooral een zoektocht naar de (on)mogelijkheden om met doelen te schuiven of deze doelen te verlagen.
Die zoektocht kenmerkt zich door creatief oprekken van regelgeving en een boekhoudkundige benadering van natuur, waarbij het vooral draait om oppervlakte en populatieomvang en weinig tot geen aandacht is voor de kwalitatieve dimensie van natuurbehoud.
Read 16 tweets
Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!