Discover and read the best of Twitter Threads about #değerleme

Most recents (7)

Şirketler bazen bilançolarında yazan #özkaynak'lardan fazlasına sahip oluyorlar. Bir varlığın kayıtlı değeri eski kaldığında bu durum yaşanabiliyor. Genellikle de arsa, iştirak, makine, taşıt, bina gibi varlıklardan kaynaklanıyor. #borsa #yatırım #değerleme
Hisse geri alımlarından dolayı da düzeltme yapmak gerekiyor. Başka şirketten alınan hisse varlık yazılırken geri alınan hisse özkaynak içinde eksi değerle gösterilir. Sebebi sermayenin dışarıdaki hisseleri, geri alınmış hisselerin de içerideki hisseleri temsil etmesi nedeniyledir
Sermaye genellikle 1 TL nominal üzerinden dışarıdaki hisse sayısını verir. 1 mn TL sermaye demek 1 milyon adet hissedir. Geri alınan hisse kaydı maliyet üzerinden yapılır. Şirket %10 hissesini 1 mn TL’ye geri aldıysa bilançoda özkaynaklar içinde (1.000.000) eksi olarak yazılır.
Read 12 tweets
Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanını anlatalım. Temel #değerleme çarpanlarından birisidir ve F/K oranına en kolay ve güzel alternatif çarpandır. Bu çarpanı anlatmadan önce FAVÖK nedir ve nasıl hesaplanır bunu açıklamak gerekiyor. #borsa #yatırım
#FAVÖK = Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (En: #EBITDA). Net kar rakamına ulaşmadan önceki Net Faaliyet Karı + #Amortisman formülüyle hesaplanır. Net Faaliyet Karı (NFK) ise faaliyet karına diğer gelir ve giderlerin dahil edilmemiş versiyonudur.
Amortisman ve İtfa giderleri nakit çıkışı yaratmayan ama gider yazılarak karı düşüren bir kalemdir. Bu nedenle bunu geri ekliyoruz. Diğer gelir ve giderler de dönem dönem tekrarlanmayabilir ve şirketin faaliyet performansını olumlu/olumsuz çarpıtabilir, bu yüzden hariç tutulur.
Read 14 tweets
Temel analiz yaparken nelere bakıyorum bir akış altında toplamak istedim, buyrun:
#borsa #yatırım #temettü #TemalAnaliz
1) Finansal tablolar analizi: bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu (kar veya zarar tablosu), nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu, finansal rapor dipnotlarının okunması.
2) Finansal tablolarda dönemlere göre karşılaştırmalı büyüme analizi yapılarak yatırım yapmaya değer olup olmadığı incelenebilir. Dipnotlarda verilen detay bilgilerde şirketin gizli bir değeri keşfedilebilir veya değeri azaltıcı bir dezavantajı öğrenilebilir.
Read 20 tweets
1) Yatırım alanında #strateji belirlemek isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm 3 ana, 15 alt bölümden olmak üzere toplamda 310 sayfadan oluşan ve @Scala_Kitapci’lıktan yayımlanan #KarşıtYatırım kitabını kısaca özetlemeye çalıştım.

#kitap #yatırımnotları #finansalokuryazarlık
2) “Karşıtlar #kötü haberde alır, #iyi haberde satar.

#Alışta, yatırım sürüleri kuyrukta yer kapmak için uğraşırken, siz zaten biletinizi almış ve yeri kapmış olacaksınız.

#Satışta, ahali bir #hisseden çıkmaya hücum ederken oluşan panik de ezilmeden, herkesten önce kapıdan”
3) “çıkmış olacaksınız.

Piyasaları işleten #likiditedir.

#Erken giriş yaparak, diğer #yatırımcıların hali hazırda sahibi olduğunuz hisselerin fiyatlarini yükseltmelerini beklersiniz.

Doğumdan itibaren #uyumlu olmak ve #sosyal olarak kabul edileni yapmak öğretilmiştir.”
Read 25 tweets
#Değerleme hakkında güncel görüşümü aktarayım:
Aracı kurumlar indirgenmiş nakit akışları analizi (İNA) yaparak şirketlere değer biçiyor.
Şirketin gelecek 5 veya 10 yılındaki gelirleri ve nakit giriş çıkışlarını tahmin ederek hesaplama yapılıyor.
Bu analizde değerin belirlenmesinde kritik olan iskonto yani indirgeme oranıdır.
Gelecek yıllarda satışlar, karlar, nakit girişleri doğal olarak #enflasyon nedeniyle artıyor.
Örneğin bugünkü 1x karın 5 yıl sonra 5x olması iyi midir kötü mü, cevabı, enflasyona göre değişir.
Eğer indirgemede kullanacağımız oran %20 ise 5 yıl (1+0,20)^5=2,48 kullanarak indirgeriz be 5x kar aslında reel 2x anlamına gelir.
İskonto %50 olursa (1+0,50)^5=7,59 indirgeme çarpanı olur, 5x kar reel olarak 0,66x'e karşılık gelir. Kar dedim ama nakit akışı olarak değerlendirin.
Read 8 tweets
1️⃣ Çayınızı/ kahvenizi hazırlayın.

Bu bilgiselde dilimin döndüğünce Warren Buffet’ın “owner’s earning” kavramını anlatmaya çalışacağım.
@Gercek_Borsaci @Garibanyatrmc @Sayimlamaci @YatirimciSizsin @beyazyakagiyer @bestinvesttt @OkuluFinans @ademayan66 @herhafta1hisse
2️⃣ Son zamanlarda moda olan bir butik kahve dükkanı açtığınızı düşünün. İşlek bir yaya trafiğinin olduğu güzel bir yer bulup ayda 5.000.-TL ödeyerek kiraladınız.
@ChemMsb @denizmustafatr @__selim @erdincetkin @REVinvesting
3️⃣Mobilyalara, ışıklandırma sistemine ve cezbedici diğer möblelere 100.000-TL ödediniz ve gelecekteki 10 yıl hiçbir harcama yapmayacaksınız. Sonrasında 60.000-TL maliyetli yüksek verim sunan kahve ve çeşitlerini yapmaya yarayan ekipman aldınız ve ömrü 3 yıl olsun.
Read 20 tweets
#Değerleme ve #SISE konusunda aşağıdaki yoruma istinaden kısa bir not:

Şişecam hisselerinde ilk alımlarım 2020'deydi ve 2021'de #İNA değerlemesi ile hesapladığım 11,89 TRY değerini dikkate alarak yaptığım alımlarla ortalama maliyetim 6,88 TRY olmuştu.

Image
2) Bu süreçte diğer analizleri ve başkalarının yorumlarını da inceledim, ancak bunlardaki hataları tartışmak yerine kendi çalışmama odaklanarak alımlarımı arttırdım.

Grafikte de görüldüğü üzere sabır ve düşüşlerde alım yapabilme psikolojisi bu işin çok önemli bir parçası. Image
3) Konjonktürün ve son dönemdeki gelişmelerin de etkisiyle hedef fiyata tahmin ettiğimden daha hızlı bir şekilde ulaşılması sevindirici, ancak arka plandaki genel tahribat maalesef üzücü.

Dolayısı ile bundan sonra ne olur bilemiyorum. Yeni şartlara göre bir değerleme yapacağım.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!