Discover and read the best of Twitter Threads about #feministische

Most recents (2)

1/ Ik ben empatisch voor het politiek-rechtse gedachtegoed van "er is een #allochtonen invasie", want hoewel het een foute frame is en ik er niet volledig mee eens ben,
2/ ik kan me goed voorstellen dat het niet leuk is het gevoel te krijgen dat je op machteloze wijze moet toekijken hoe je #cultuur, waaronder je taal, tradities, en omgangsvormen, over een aantal decennia helemaal anders wordt.
3/ Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen mensen voor vanzelfsprekende redenen weinig #kinderen. Toen in 1945 de oorlog voorbij was en ons land bevrijd werd van de nazi's, kregen mensen tussen 1945–1955 plotseling heel erg veel kinderen, die men vaak #boomers of babyboomers noemt.
Read 17 tweets
Die Vorbereitungen in #Leipzig #le2111 laufen. Der #Gegenprotest der #Antifa sammelt sich bereits und scheint zahlreich Präsenz zu zeigen. 👍
#leipzignimmtplatz

#Querdenkenstoppen #noAfd #Covidioten #Coronazis
Super #Transpi in #Leipzig "Für eine #feministische #Staatskritik mit #Abstand zur rechten #Querfront"
Themen: Zurückdrängen von Frauen ins Private, zunehmende #häuslicheGewalt, #Unterbezahlung im #Pflegesektor. totgespartes #Gesundheitssystem"
#Querdenkenstoppen #noafd #le2111
Super, lautstarker #Antifa #Gegenprotest in #Leipzig auf dem #augustusplatz. Danke euch!
Es wird sich warm gesungen.
#Querdenkenstoppen #Covidioten #noafd #le2111
Read 28 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!