1/ Ik ben empatisch voor het politiek-rechtse gedachtegoed van "er is een #allochtonen invasie", want hoewel het een foute frame is en ik er niet volledig mee eens ben,
2/ ik kan me goed voorstellen dat het niet leuk is het gevoel te krijgen dat je op machteloze wijze moet toekijken hoe je #cultuur, waaronder je taal, tradities, en omgangsvormen, over een aantal decennia helemaal anders wordt.
3/ Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen mensen voor vanzelfsprekende redenen weinig #kinderen. Toen in 1945 de oorlog voorbij was en ons land bevrijd werd van de nazi's, kregen mensen tussen 1945–1955 plotseling heel erg veel kinderen, die men vaak #boomers of babyboomers noemt.
4/ Maar over een aantal jaar zullen al die 65+'ers er niet meer zijn en zal Nederland drastisch minder mensen tellen. Dat is niet erg an sich, maar het probleem is dat er nu in het Westen—en dus ook in Nederland—#wereldbeelden dominant zijn die gezinnen minder kinderen doet nemen.
5/ Tenzij we willen dat de #mensheid uiteindelijk #uitsterft, moeten we gemiddeld minimaal 2,1 kinderen per vrouw krijgen: een om later de moeder te vervangen en een om later de vader te vervangen.
6/ Op dit moment krijgen we in Nederland gemiddeld 1,54 kinderen per vrouw (CBS, 2020). Dat betekent dat indien Nederlanders niet massaal meer kinderen zullen krijgen, er een noodzaak gaat komen om meer #buitenlanders toe te laten om voor die tekorten te compenseren. Total fertility rate 2019: live births per woman in Europe
7/ Door het #liberale en #feministische denken, krijgt de autochtone Nederlander (en langzamerhand ook steeds meer allochtone Nederlanders) simpelweg veel te weinig kinderen. Grafiek kinderen per vrouw: geboortecijfers van verschillend
8/ Met het #liberalisme staat individuele vrijheid namelijk centraal. Men wil veel zelfontplooiing en dat gaat ten koste van de gemeenschap. Er is te weinig behoefte voor kinderen. Men neemt maar een hond of een kat, en dat acht men tegenwoordig voldoende.
9/ En met het #feminisme wordt de vrouw wijsgemaakt dat huisvrouw zijn zonde is van haar potentie, dat ze moet concurreren met de man en carrière moet maken om maar niet minderwaardig te zijn. Er is geen tijd meer voor een kind, want man en vrouw werken beide van negen tot vijf.
10/ Verder heeft de westerling geen vertrouwen meer in God. #Religie is een bijzaak geworden en geloof dekt niet meer de zorgen, zoals om financiën, instabiliteit en mogelijk ethische dilemmas zoals of je wel kinderen in een "kwade wereld" moet plaatsen.
11/ Het #christendom lijkt me onherroepelijk geliberaliseerd te zijn. Het traditionele christendom (protestants of katholiek) houdt dan ook geen stand meer, en de #islam is een volwaardig alternatief geworden voor het gapende gat dat een maatschappelijke realiteit is.
12/ Als de westerling #Nederland dominant #blank wil houden, is naar mijn mening bekeren tot de islam het beste wat hij voor zichzelf en zijn volk kan doen.
13/ Daarmee zet je jezelf op natuurlijke wijze af van het doorgeslagen #liberalisme en het doorgeslagen #feminisme, die beide niet alleen minder blanke vruchtbaarheid veroorzaken, maar ook #woke en doorgeslagen #diversiteit met zich doen meebrengen.
14/ Maar nog belangrijker, zou ik stellen, is de islam rationeel te benaderen en is het Gods gekozen godsdienst.
15/ Met de islam wordt je geen #Arabier, #Turk of #Marokkaan; je blijft een #Nederlander, maar je erkent God en Zijn "laatste testament" als het ware, gegeven aan de laatste profeet Mohammed, gevolgd door Jezus, Mozes en elke andere voorafgaande profeet.
16/ Moge Zijn vrede met hen allen zijn.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

20 Aug
1/ De profeet Mohammed (vrede zij met hem) leefde in polytheïstisch Arabië en werd bijna 10 jaar lang emotioneel en fysiek vervolgd omwille van tawḥīed, het zuivere monotheïsme.
2/ Mormonisme daarentegen is ontstaan in christelijk Amerika door Joseph Smith Jr. in 1830. Het is opportuun—gesteld dat het vals is—om voort te bouwen op waar mensen al in geloven en verder je eigen draai eraan te geven.
3/ Aan de andere kant, gesteld dat de islam vals is, welke dwaas zou 10 jaar lang toelaten dat hij en zijn geliefden bedreigd, geboycot, mishandeld, vermoord en weggejaagd worden?
Read 8 tweets
10 Aug
1/ "Niet alle #moslims zijn terroristen, maar alle terroristen zijn moslim."

Een blootlegging van Geert W. en zijn #klassieke #conditionering. Conditionering met Geert W.
2/ Ivan Pavlov was een Russische fysioloog die bekend staat voor het Pavlov experiment. Daarbij vernam hij dat zijn hond kwijlde bij voer (1), waar een bel hem in beginsel niets deed (2). Na de bel te associëren met voer (3), ging de hond zelfs kwijlen toen er geen voer was (4). Het Pavlov experiment geschetst in vier situaties
3/ Pavlov's hond was geconditioneerd met de associate "bel = voer", dus toen Pavlov de bel rinkelde terwijl er geen voer was, ging zijn hond er automatisch weer vanuit dat er voer zou zijn en zag Pavlov hem weer kwijlen: door het belgerinkel dacht zijn hond weer aan het eten.
Read 16 tweets
9 Aug
Een domweg eenvoudige weerlegging van de aantijging dat de islam predikt dat een kindje (8) die in de #Koranschool plast de doodstraf verdient.

Een #retweet wordt gewaardeerd. 🔁
Deze overleveringen gaan zelfs over een volwassen man, laat staan een kindje dat islamitisch gezien niet eens aansprakelijk is voor zijn daden. 🤦‍♂️ #Koranschool
Worden de haters niet moe van hunzelf en hun ongegronde anti-islam frames? #Koranschool
Read 5 tweets
4 Aug
1/ Bij sommige #atheïsten heerst er nog altijd een #waanbeeld dat religie voor 'de zwakken van geest' is, en dat je als atheïst en 'vrijdenker' een persoon van rede en logica bent.

Laat ze je niet wijsmaken dat ze je iets te bieden hebben, behalve #nihilisme en betekenisloosheid. Kiezelsteentjes
2/ Al dan niet bewust, kennen we waarde toe aan alles wat we doen en meemaken in het leven. Van slapen gaan en wakker worden, tot het soort eten dat we naar binnenwerken en de dieren en de personen om ons heen.

Maar hoe zit het met jezelf? Wat voor waarde heb jij?
3/ Voordat je doorleest wil ik dat je er even bij stilstaat.

Heb je er weleens bij stilgestaan? Hoeveel waarde hecht jij aan je leven? En waarom doe je dat? Wat maakt jou zo speciaal, vooral ten opzichte van een kiezelsteentje of zelfs een dier?
Read 22 tweets
29 Jul
1/ Wanneer het argument van 'de #onderdrukte #moslima' niet meer werkt, is de moslima 'gehersenspoeld door haar cultuur' (lees: religie).

Laten we het inderdaad eens hebben over #hersenspoeling
2/ En laten we het vooral ook hebben over #vrouwenonderdrukking en '#cultuur'.

Recentelijk hebben de Noorse handbalvrouwen van 'het geciviliseerde Westen' €150 boete per persoon gekregen, omdat ze tijdens het #EK strandhandbal niet hun billen wilden vertonen. Noorse beachhandbalsters weigeren bikinbroekje en krijgen fi
3/ Ondanks dat de vrouwen te kennen gaven dat ze zich #geseksualiseerd voelden en het ongemakkelijk was om zo te spelen tijdens hun #menstruatie, werden de handbalsters toch opgedragen schaars te kleden—dat terwijl mannen wel gewoon normaal gekleed mogen zijn. Noorse handbalsters willen niet halfnaakt spelen, team krijg
Read 10 tweets
10 Jul
1/ Zijn we werkelijk vrij? En zo niet, kunnen we dat worden? #vrijheid #vrijdenkers #atheïsme #religie #godsdienst #filosofie Vrijheid of waanbeeld?  “De mens wordt vrij geboren; en ov
2/ Je koos niet je geslacht, je koos niet je naam, je koos niet je ouders, je koos niet je familie, je koos niet je DNA, je koos niet wanneer je geboren zou worden, je koos niet waar je geboren zou worden, je koos niet je menszijn,
3/ je bepaalt niet je overheid, je bepaalt niet je interesses, je bepaalt niet je gedachten, je bepaalt niet je etniciteit, je bepaalt niet je vrienden, je bepaalt niet je seksualiteit, je bepaalt niet je partner, je bepaalt niet je dood.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(