Discover and read the best of Twitter Threads about #mijn

Most recents (2)

😱 "LeGe ZiEkeNhUiSbEdDeN!" 😱

Het is vaak een argument om de #coronapandemie te minimaliseren of af te doen als een #hoax.

Onderzoek je in dit 🧵mee dit "bewijs"? 🧐

#FakeNews #OSINT #Geolocation #ViralVideo 1/...
BONUS

We kruipen ook een paar keer 'in het hoofd' van een
bonafide journalist 🧐✅
en een
malafide complotdenker 🥸 ❌

(Tweets met de 'gedachten' van 🧐 en 🥸 zijn persoonlijk commentaar en vallen dus buiten de strikte #factcheck voor @Knack) 2/...
Op 21 april plaatst de Facebookpagina RT Dutch een video online met als titel 'Salvador: medisch personeel is het zat'.

De video toont een verpleegster die lege ziekenhuisbedden laat zien. Andere verpleegsters zingen in een vreemde taal. 🎶

3/...
Read 43 tweets
1/ #Jezus—God, Zoon van God of profeet?

Als we de christelijke Bijbel lezen, zien we dat 'Zoon van God' niet letterlijk te nemen is.

Wij zijn hopelijk allemaal #Gods #kinderen, echter vermijden wij zulk taalgebruik omdat #christenen het verkeerd hebben begrepen.
2/ De Bijbel is duidelijk dat 'kind van God zijn' spreekwoordelijk is. Het betekent dat je een goed mens bent.

Matteüs 5
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

En #Jezus behoort tot de beste der mensen, en zijn moeder was een kuise vrouw.
3/ Als Jezus dan niet de letterlijke Zoon van God is, kan hij God zelf zijn?

Nee, Jezus verwerpt God te zijn. En de Bijbel geeft dat te kennen in vele, vele passages.
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!