Discover and read the best of Twitter Threads about #rörintelas

Most recents (11)

Jag skrev för några dagar sedan en tråd om vad som gäller rörande "sakliga skäl" vid uppsägning pga personliga skäl med nya LAS, beroende på om avtalsbärande fack skrivit på det nya huvudavtalet eller ej. Forts>>
#arbpol #svpol #arbetsrätt #FackligaFrågor
Här är ett exempel på hur detta felrapporterats: arbetet.se/2022/09/28/far…

Arbetet skriver "i huvudavtalet beskrivs mer i detalj vad som krävs för att säga upp av personliga skäl".>>
Vad man missar är att "personliga skäl" är dispositivt på huvudavtalsnivå. Det innebär att de detaljerade beskrivningarna av när man får säga upp av personliga skäl som står i det nya huvudavtalet gäller BARA dem som är anslutna till huvudavtalet.>>
Read 7 tweets
Min @LivsSverige-klubb på Nybergs Deli, om Svenskt Näringslivs LAS-avtal:

"Kompetensutveckling i sig självt är förstås nyttigt och bra, men att sälja ut anställningsskyddet mot kompetensutveckling är att vända på fackets grundläggande princip [forts]:>>

malmedel.nu/insandare/sag-…
>Nämligen att fackets uppgift är att upphäva konkurrensen på arbetets marknad, därför att en arbetsmarknad där arbete behandlas som vilken vara eller tjänst som helst missgynnar de arbetande som kollektiv och gynnar endast arbetsgivarna.[forts]>>
#arbpol #svpol
>Att ansluta till las-avtalet är i praktiken att säga att istället för facklig solidaritet, krav på värdiga förhållanden och frihet att kunna säga vad vi tycker på jobbet, så står vi nu istället för arbetsgivarnas frihet att sparka arbetskamrater lite som de vill. [forts]>>
Read 5 tweets
[Tråd] #svpol #arbpol #RörInteLAS Låt mig säga ett par ord om de kommande stora försämringarna av vår anställningstrygghet och lagen om anställningsskydd, LAS: Väldigt många inom fackföreningsrörelsen har sagt såhär till mig: >>
"Det är en högermajoritet i riksdagen, hade inte @socialdemokrat tagit makten efter förra valet, till priset av kraftigt försämrat anställningsskydd, så hade HÖGERN genomfört ännu större försämringar av LAS och anställningsskyddet." >>
I call bullshit on that. Om inte S gått in i januariavtalet hade vi fått en extremt svag alliansregering, som ständigt varit beroende av det oberäkneliga SD, och plågade av inre splittring gällande relationen till sagda SD. >>
Read 7 tweets
#arbpol Det verkar lite oklart om huruvida @LOSverige verkligen bara ska förhandla om omställningsavtalen efter pressmeddelande idag. Anteckningar från Ekots sändningar:
Ekot: "En fråga som fortfarande splittrar facket är om LO borde ansluta sig till hela LAS-uppgörelsen. >>
>Kan det bli så att LO går med i hela LAS- avtalet?"
LO:s ordförande Gideonsson: ”Det vågar jag inte säga, inte nu, utan nu måste vi lösa den här akuta situationen när det gäller just omställning.” >>
>Ekot: "En fråga är om LO kan göra upp om omställning utan att gå med i hela LAS-uppgörelsen."
Gideonsson: ”Jaha, det kan vi göra. Men som sagt var, jag kan inte gå händelserna i förväg. Vi vet inte ens om vi får ett beslut om att gå in i en förhandling igen.” >>
Read 6 tweets
Det är ändå lite konstigt. @LOSverige med alla sina medlemmar, klubbar, nätverk, kontaktytor mellan arbetare i hela #Sverige, inom alla typer av yrken. De sa att LAS var en röd linje. Karl-P Thorwaldsson lovade 1 maj 2019 strejk om regeringen gick fram med försämringar av las...>
>Men sen... Hela stora LO. Vad blev det av hela stora LO:s "motstånd" mot las-slakten? Det blev en namnlista på nätet och några få debattartiklar i fackpressen.
Var det verkligen ALLT hela stora LO kunde prestera i en fråga som enligt oss själva var den viktigaste på årtionden.>
>Finns det någon som tror att LO hade nöjt sig med en namnlista på nätet och tre-fyra debattartiklar om regeringen inte varit S-ledd?

Man sålde ut vårat anställningsskydd för att inte "gunga båten" bara för att Löfvén satt vid makten. Och vi gräsrötter på golvet får ta smällen.>
Read 5 tweets
Hur ser det ut när ett fackförbund ger upp? En företrädare från @FacketKommunal ger i den här artikeln ett strålande exempel. Med sådana här företrädare kan inte arbetsgivarna ha ett särskilt svårt jobb.
Häng med här nu>>
#arbpol #svpol #RörInteLAS
ka.se/2021/02/25/int…
>En Kommunalsektion i #Umeå har alltså kritiserat att Kommunals ledning, utan att tillfråga medlemmarna, anslutit Kommunal till Svenskt Näringslivs las-avtal, vilket kommer leda till kraftigt utökade fria undantag från turordningen och att kravet på saklig grund vid uppsägning >>
>slopas. Kommunalsektionen som opponerade sig mot detta säger att när arbetsgivarna får större möjligheter att sparka folk som dom vill kommer det leda till att folk av rädsla väljer att hålla käften och inte säga flaska till chefer och överordnade. Kommunals ordförande i >>
Read 9 tweets
[Tråd] #FörsvaraLAS #RörInteLAS #TryggaJobb Nu ska jag skriva om varför ett av LAS-utredningens förslag som påstås gynna arbetstagarna, och därför ska "väga upp" alla de försämringar av anställningsskyddet utredningen föreslår, är en ren bluff. En åtgärd utan praktisk betydelse.
Redan tidigare i processen att göra om (i praktiken urholka och riva sönder) LAS talades det om att tillsvidareanställda skulle få lite sämre anställningsskydd, men samtidigt skulle de som hade sämst anställningsskydd i dagsläget - visstidsanställda - få det lite bättre.
LAS-utredningen lade den 1 juni fram sina förslag, som innebar en enorm maktförskjutning till arbetsgivarens fördel, och kraftigt utvidgade möjligheter att göra sig av med tillsvidareanställd personal på godtyckliga grunder. Jag ska inte gå in på det här, har skrivit om det
Read 18 tweets
#arbpol Lite positiva nyheter från arbetsmarknaden, framför allt för timanställda. I konflikten rörande de timanställda tornväktarna i #Ystad gick AD på tornväktarnas och facket @syndikalisterna's linje. Kommunen ansåg att personalen kunde slängas ut som trasor efter mer än >>
>tre års anställning, men AD höll inte med.
"När man läser domen blir det tydligt att AD markerar att arbetsgivaren inte bara kan kalla en anställning för timanställning då den är löpande" säger SAC:s fackliga samordnare. Det kan bli principiellt viktigt>>
arbetaren.se/2020/08/21/arb…
>för timanställda i hela landet, och deras möjlighet att få tryggad anställning.

"– Det är inte lätt att få till förändringar på en arbetsplats där alla är timanställda och kan bli av med jobbet när som helst", säger tornväktaren.

#RörInteLAS #arbpol
svt.se/nyheter/lokalt…
Read 4 tweets
Nu börjar jag bli trött på att @liberalerna och @Centerpartiet gång på gång kommer undan med rena lögner i debatten om LAS och arbetsrätten. Det är pinsamt att journalister i t.ex. #SVTAgenda's partiledardebatt och på @sverigesradio inte ens >>
#arbpol
sverigesradio.se/sida/artikel.a…
>har kunskap nog att ifrågasätta rena osanningar. @GulanAvci påstår t.ex. i denna intervju att företag måste "kunna behålla fler viktiga nyckelpersoner som är viktiga för företagets verksamhet" och därför måste fler undantag från turordningen tillåtas. Hon vet ju naturligtvis >>
>mycket väl att företag i princip aldrig tvingas göra sig av med nyckelpersoner på grund av turordningen. Behöver man undanta någon eller några från turordningen så sätter sig fack och arbetsgivare ner och kommer överens om detta. Facken har naturligtvis inget som helst >>
Read 15 tweets
#arbpol [1/9] De LO-förbund som i våras hoppade av LAS-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv har nu åter anslutit. Det främsta skälet sägs vara att LO gått med på kravet att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS.
En tanke kring det:
[2/9] I LAS-utredningen, som lades fram i linje med vad som kommit överens om i Januariavtalet, och som januaripartierna sagt kommer genomföras som lagstiftning om parterna inte kommer överens, ges flera förslag på försämrad arbetsrätt. Det kanske mest omtalade och från fackligt
[3/9] håll bespottade förslaget är att facket inte längre ska kunna ogiltigförklara uppsägningar i företag med upp till 15 anställda.
Detta förslag, inser ju de flesta, skulle i praktiken upphäva kravet på "saklig grund" i de företag som berörs. Redan idag väljer många att
Read 9 tweets
[1]Har ni tänkt på en sak? När Donald Trump ljuger så uppenbart, och står fast vid sina lögner, fast fakta framläggs som visar att det är ren lögn, så skrattar vi gott och skakar på huvudet över vad dumt det är, och hur folk kan köpa det. Men när @Centerpartiet, en bärande del av
[2]vår egen regering, gör samma sak har det inte samma effekt.
@Centerpartiet och dess ställföreträdande partiledare @anderswjonsson hävdar ständigt, gång på gång, med den drucknes envishet, att vi måste inskränka Lagen om anställningsskydd, LAS, för att skapa fler jobb, för att
[3]minska arbetslösheten. Trots att den utredning om just detta, som tillsatts på deras eget initiativ, konstaterat att det inte kommer att skapas fler jobb bara för att man gör det lättare att avskeda folk, och frångå turordningen på godtyckliga grunder. På @Centerpartiet's
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!