Discover and read the best of Twitter Threads about #skog

Most recents (6)

I @dagensnyheter har avverkning av #skog problematiserats i två artiklar.

Dels @sverkerlenas som försöker leda i bevis att ökad avverkning kan göra skogen till en utsläppskälla, baserat på en minskning av nettosänkan i årets klimatrapportering
/1


dn.se/sverige/forska…
Dels @PeterAlestig som utmålar svensk skogspolitik som EU-fientlig och klimatskadlig, samt jämför med polsk klimatpolitik och kolberoende.
/2


dn.se/sverige/peter-…
Det finns även en faktaruta i fem delar med grafik som ska understödja teserna.
Tänkte här komplettera den information som förmedlas, för att bredda perspektiven något.
/3
Read 10 tweets
Så dags igen. Några forskare använder sina egna modellberäkningar hämtade från en (1) egen publicerad artikel som politiskt argument att #skogsbruk i Sverige bör strypas.

Inte riktigt så som forskning förväntas bidra till samhällets övervägningar. /1

svd.se/a/abPjk4/debat…
Det skulle bli förfärligt många och spretiga debattartiklar om enskilda modelleringar av forskare som anser sig ha sett ljuset ska marknadsföras såsom grund för stora och avgörande politiska beslut.

Ett katastrofalt kackalorum i det offentliga rummet. /2
Nämnda modellberäkningar har fö kritiserats kraftigt inom den vetenskapliga diskussionen av ledande internationella skogsforskare för tveksamma antaganden och metoder: /3

iopscience.iop.org/article/10.108…
Read 10 tweets
DNs hemmagjorda och kreativa bokföring av klimatutsläpp behöver en revision.

På ett sätt är det positivt att bli motiverad till att förklara hur #skog och #klimat hänger ihop.

Men att granska granskarna börjar kännas tjatigt. /1

dn.se/sverige/sa-for…
Här kan man först notera att @Greenpeace_SE släppt samma story nyligen - samma budskap och data om biogena utsläpp.

Knappast ett tecken på att Greenpeace blivit en oberoende liberal aktör utan visar nog på annan förflyttning i medielandskapet. /2

greenpeace.org/sweden/pressme…
Det har redan skrivits bra kommentarer till debet- och kredit-konteringarna i gårdagens DN, som exempelvis här av @Svebio /3

mynewsdesk.com/se/svebio/pres…
Read 15 tweets
I den intensiva debatten om #skog har det blivit legitimt att ifrågasätta #klimat nyttan från #skogsbruk och skogsprodukter. Olika delar av miljörörelsen argumenterar hårdfört att #skog i Sverige helst ska stå orörd för mest klimatnytta.

De har fel.
/1


skyddaskogen.se/skogen/
Tyvärr är det attraktivt att spela på avverkning av träd som något negativt och känslomässigt oönskat. Bilder på motorsågar, timmervältor och hyggen används oblygt och osakligt i kampanjmaterial och debattartiklar. /2

svd.se/overge-modelle…
Det är däremot en utmaning att presentera fakta i målet, för det är många och ganska komplexa samband.

Det finns massor av kunskap, från många års skogsforskning och erfarenheter. Debatten ignorerar ofta detta. Men klimatutmaningen är alltför viktig för sådan förnekelse. /3
Read 20 tweets
Inför påskhelgen kunde det vara bra att repetera en del fakta om #skog #skogsbruk och #skogsindustri för att städa lite i debatten.

Och vare sig man sopar eller flyger till #Blåkulla behövs ju ett kvastskaft av trä. /1
Det kan vara enklare förstå hur mycket skog vi har om man fördelar det på alla som bor i Sverige. /2
Kanske jämföra det med några urbana företeelser? /3
Read 9 tweets
Har du barn OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

SD lägger 3 till 4 miljarder MINDRE på ekonomisk trygghet för barnfamiljer än regeringen.

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget
Ser du segregation som ett problem OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

SD lägger i sin budget 0 kronor, NOLL, på utgiften "åtgärder mot segregation".

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget
Är du lärare OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!