Discover and read the best of Twitter Threads about #klimat

Most recents (3)

1. Minns ni uranförbudet? Dvs förbudet att utvinna uran som klubbades igenom tidigare i år trots att samtliga expertmyndigheter och lagrådet sågade förslaget. Hur bra blev det egentligen? #uran #kärnkraft #klimat #målkonflikt
lagradet.se/yttranden/Forb…
2. Utvecklingen av #förnybart och batterier kräver stora mängder #vanadin. I Sverige finns förekomster av vanadin som skulle kunna komma den förnybara utvecklingen tillgodo och sätta Sverige på kartan som föregångsland. En målkonflikt uppenbarar sig...
3. Vanadin förekommer i alunskiffer tillsammans med uran. Pga uranförbudet kan inte det uran som tas upp tillsammans med vanadinet tas tillvara. Istället gör man urangips av det och lägger det på deponi.
nyteknik.se/premium/gruvfo…
Read 10 tweets
Fredagsrant om flyget: Det internationella flyget ökar kraftigt och kan fördubblas på 20 år. Flygets utsläpp av växthusgaser ökar plus att flyget i sig har negativa effekter genom höghöjdsutsläpp. Och flygets sk “klimatavtal” är fullt med kryphål 1/n
sverigesradio.se/sida/artikel.a…
Samtidigt visar ny forskning från @Stanford och @chalmersuniv att utsläppen från olje- & gasutvinning är mycket större än man trott, dvs det påverkar #klimat redan när fossila bränslen tas upp ur marken, så ännu fler skäl att snabbt bli fossilfria 2/n
science.sciencemag.org/content/361/64…
Hur vända på detta? Spelar det nån roll med kampanjer som #jagstannarpåmarken? Ja visar ny forskning, när människor tydligt deklarerar att de slutar flyga så påverkas andra att flyga mindre. “Leading by example” fungerar för att minska flygandet drive.google.com/file/d/1GHMzLp… 3/n
Read 6 tweets
Rent statistiskt är det som varmast (ett ”normalår”) precis nu; i slutet av juli och i början av augusti. Har Ni funderat på varför det är så?
Dagarna är ju som längst vid midsommar, då solen står som högst.
Borde det inte vara varmast då? (Tråd: 1/14)
#klimat #swgreen #svpol
Och under dagen är det oftast som varmast några timmar in på em, fastän solen står som högst ca kl 13 (sommartid). Och i genomsnitt som kallast under dygnet strax efter soluppgången. Det är dessutom som kallast under året i slutet av januari, inte vid midvinter. (2/14)
#klimat
Förklaring:
Temperaturen fortsätter en genomsnittlig sommar att stiga under hela juli för att det kommer in mer energi från solen än vad jorden strålar ut energi mot rymden.
Denna obalans i strålningsbalansen gör att temperaturen stiger. (3/14)
#klimat #swgreen #svpol
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!