Discover and read the best of Twitter Threads about #ergenekon

Most recents (2)

#Ergenekon'dan konu açılmışken Sevgi Erenerol'dan bahsetmemek vefasızlık olacak.

Ergenekon kumpasında tutuklanan Sevgi Hanım'ın esas suçu ATATÜRK'ÜN "BU MEMLEKETE BİR ORDU KADAR HİZMET ETTİ" dediği Papa Eftim'in torunu olmaktı.

Papa Eftim'in Ergenekon'la ilgisi neydi?Öğrenelim.
1-Papa Eftim, Yozgat Akdağmadeni’nde Hristiyan bir aileden dünyaya geldi. Ankara’da bir süre baba mesleği olan manifaturacılıkla ilgilendi. Din eğitimi aldı, 1918 yılında Keskin’e metropolit vekili olarak atandı.
2-Bu sırada Fener Rum Patrikhanesi, Yunan mefkuresini hayata geçirmek için Anadolu Ortodokslarını Rumlaştırma politikası izliyordu. Patrikhane “Anadolu’daki Türk Ortodokslarına Yunan Dili Öğretme” faaliyetlerine başlamıştı.
Read 43 tweets
#Ergenekon'u anlamak için bu fotoğraftaki kompozisyonu anlamak gerekir.

Ergenekon; Amerikancılık, Ilımlı İslamcılık ve Türk düşmanlığı'nın oluşturduğu koalisyonun iki bin yıllık orduyu kafesleme girişimidir.
Sistem'in yeminli düşmanı İran'a karşı, Ortadoğu ülkeleri için dizayn edilen Ilımlı İslam projesinin kahyalığını Türkiye'ye uygun görülmüştü.

Türkiye Ilımlı İslam'ı uygulayacak, Ortadoğu ülkelerine ağabeylik yapacak ve İran'a karşı "sömürü düzeni ile uyumlu" düzen kurulacaktı.
Türkiye'nin Ilımlı İslam projesine kahya olabilmesi öyle kolay değildi. Atatürk'ün kurduğu laik, milliyetçi ve barış yanlı ülkenin görünümünün değişmesi gerekiyordu.

Bu nedenle evvela Kemalizm'in rahatsız edici ilkelerinden kurtarmak şarttı.
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!