Profile picture
Brink @Dhr_Brink
, 18 tweets, 10 min read Read on Twitter
Brief aan #Krikke : Gebeld met de brandweer gesproken met Marco, aangeven dat de brandweer met geen mogelijkheid met haar voertuigen op of langs het plein kan komen. Marco geeft aan, of er een vergunning is of niet, is een keuze van de gemeente, of dat juist is of niet. #DenHaag
De veiligheidsregio kan daar geen druk op uitoefenen, advies van deze dienst mag door de gemeente genegeerd worden ondanks aanwezige risico’s. Dit wordt door de veiligheidsregio ervaren als last.
Een negatief advies van de brandweer bij evenementen i.v.m. enkele aantoonbare risico’s, wordt door de gemeente genegeerd en de veiligheidsregio kan hier niets tegen doen. Ingrijpen is mogelijk, echter met een onderbezetting en slechts 1 piketfunctionaris, is dit niet haalbaar.
Gebeld door Handhaving. De adviezen/suggesties waar handhaving in dit gesprek mee komt, kan ik weerleggen waarbij handhaving de uitspraak doet: ‘Wat u aan het doen bent is de gemeente en de politie kleineren en daar zijn wij niet van gediend." #DenHaag #Krikke
Naar aanleiding van gesprek met de raadsheer van de gemeente is helder dat veiligheid totaal niet op de agenda staat of enig prioriteit heeft. De politie wijst naar de gemeente, de brandweer wijst naar de gemeente en de veiligheidsregio wijst naar de gemeente.
Alle in loondienst van de gemeente, waarvan nu bekent is dat zelfs negatieve adviezen van de diensten door deze gemeente ten zijde worden geschoven op basis van geld en winstbejag bij een groot aantal evenementen en festivals dat plaats vind in onze stad. #DenHaag #Krikke
De klachten van ambtenaren over de gemeente liegen er al jaren niet om. Men mag burgers niet helpen en geven aan mee te moeten werken met een ontmoedigingsbeleid van deze gemeente en stadsbestuur, zij adviseert de burger op naar de rechter te stappen
De politie elke jaar verplicht te moeten fietsen met de burgemeester, waarbij gesignaleerde problemen niet worden opgepakt tot ergernis van de politie en de agent moedeloos maken en zegt: “Ik ben 51 jaar, ik heb 2 schoolgaande kinderen en een hypotheek, ik vind het wel prima"
Navraag bij de politie leert. “Wij mogen geen dronken mensen oppakken omdat er recent meerdere sterfgevallen zijn geweest gedurende de opsluiting.” Geen aanhouding, geen proces-verbaal, daling van incidenten, een trotse burgemeester #Krikke is focus van dit stadsbestuur.
Huisbezoek tijdens festival door een agent, op intimiderende wijze word ik op mijn plaats in de samenleving gewezen en zei, dat mensen zoals ik niet op de stoel van de burgemeester moeten gaan zitten. #DenHaag #Krikke
Later deze dag kreeg ik wederom van deze agent een huisbezoek. Boos en zwaar geïrriteerd, geeft hij aan dat ik moet stoppen met mijn bemoeienis i.p.v. de meldingen serieus te nemen. #DenHaag #Veiligheid #Brandweer
Een nabespreking met verantwoordelijk wegbeheerder. Hierbij toonde ik aan dat er ruim 30 gebreken in de vergunning zaten en dat zelfs de wegbeheerder 3 dagen aanwezig had moeten zijn. #DenHaag #Veiligheid
Gebeld door raadsheer van de gemeente, Uit zijn onderzoek komt naar voren dat de volledige verantwoordelijkheid van de veiligheid door de gemeente wordt neergelegd bij de organisatie en de gemeente pas achteraf zal handelen, zelfs in tijden van terreurdreiging 4.
Navraag tijdens dit evenement leerde dat er met opzet geen vergunning was aangevraagd vanwege kosten besparing (ruim €500,-). Geen vergunning, geen veiligheidsplan en beveiliging (€) #DenHaag #Krikke
Een bestuurslid zou op papier hebben dat geen handhaving aanwezig zou zijn en dus géén controle van vergunning, veiligheid en beveiliging plaats vind. Navraag op het politiebureau leert op deze ‘evenement loze’ zaterdag, min. 6 politiemensen hoort te zijn, en zijn er maar 2.
Veiligheidsbeleid en beveiliging bij evenementen in de gemeente Den Haag is een ware HOAX. De gemeente is zelfs betrokken bij intimidatie, als omwonende op zijn strepen gaat staan bij veiligheid en overlast. En schuift de verantwoording voor veiligheid af op de organisaties.
Willens en wetens neemt deze gemeente enorme risico's met festivals/evenementen. Brief hierover aan burgemeester en wethouders (incl oud wethouder @ivanengelshoven) worden niet beantwoord. Wijkagent meldt dat #Krikke vooraan weigert om mijn schrijven te antwoorden. #DenHaag
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Brink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!