, 11 tweets, 5 min read Read on Twitter
Fredagen är min lediga dag i veckan.

I vanliga fall en dag som jag bara mår bra och tar hand om mig.

Men den här fredagen kan jag inte skaka av mig två jobbiga händelser under veckan. Två #migpol #funkpol händelser. >
> #migpol #funkpol
1) En blind kvinna med tre vuxna barn, varav en dotter multifunktionsnedsatt, en med MS och en son med normfungerande kropp, flydde till Sverige från förföljelse av islamister i Irak 2015. Familjen tillhör en, i Irak, erkänt förföljd folkgrupp. >
#migpol #funkpol
> Under tiden innan de fått uppehållstillstånd har de enbart rätt till "vård som inte kan anstå". Alltså - den blinda kvinnan får inte vit käpp, den med flera funktionsnedsättningar får ingen hjälp, inga blöjor, inte hjälp att äta, etc >
>
Och den med MS har inte rätt till subventionerade bromsmediciner.

Så långt allt normalt. Frälsis har gjort det vi kan för att hjälpa familjen. Bl a har mamman fått käppar (de slits ut...) och vi har betalat för medicin och transporter o sånt. >
>
#migpol #funkpol
I veckan fick jag beskedet - Mig.domstolen har bestämt att den friska sonen och den MS-sjuka dottern (symptomfri då hon får medicin), båda i arbetsför ålder och med universitetsutbildning - får stanna. Halleluja.
>
#migpol #funkpol
>
Men mamman (helt blind, alltså) och den dotter som har flera funktionsnedsättningar ska utvisas.

De är totalt skyddslösa.

>
#migpol #funkpol
>
2) En kvinna med två barn från Afghanistan. Yngsta dottern, i lågstadieåldern, har en neurologisk sjukdom som gör att hon är blind och dessutom får Epilepsi-anfall. Anfallen är så häftiga att hon skadar sig.

>
>
#migpol #funkpol
Då familjen flytt via Italien, hit, ska de nu utvisas tillbaka dit. Barnens far finns där. Men har hotat hela familjen till livet.

Överläkaren anmäler verkställighetshinder - yngsta dottern kan avlida vid utvisningen.

>
#migpol #funkpol
>
Hindret godtas och sjukvården ges tio veckor till att ordna med det medicinska så att utvisningen kan genomföras.

Men då beslut är taget att de ska utvisas får de inte längre bo kvar på förläggningen. Så familjen ställs på gatan.
>
>
Familjen har fått sova någon natt på Centralstationen, medan vi försöker ordna boende för deras sista tid i Sverige.

>
#migpol #funkpol
>
Hur kom vi hit?

Hur blev det här vårt normala?

Det är skam.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Mackan Andersson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!