Een draad over het #klimaat 🌏.

Omdat het debat wordt gedomineerd door ‘klimaatontkenners’ en ‘klimaatdoemdenkers’ wil ik het geluid van de ‘klimaatrealisten’ wat luider laten klinken. Ik merk ook dat mensen het verschil tussen het klimaat en het milieu ook erg lastig vinden. 👇🏻
Ik ga aan de hand deze draad wat ontkrachten en toevoegen aan de discussie. Ook vanwege nietszeggende termen als ‘voor het klimaat’. Wie is dat nou niet? Hoe kan je nou tegen het klimaat zijn? Het zou beter zijn als men voor biodiversiteit en voor een schoon milieu is!
Allereerst: het klimaat verandert, dat is een feit. Het probleem is dat men vooral data van de afgelopen 150 jaar gebruikt. Dus elk bericht dat in het nieuws komt met “de koudste dit”. “De warmste dat” etc is pas van sinds 't begin van de metingen. De aarde is ouder dan dat.
Als je het over de laatste 65 miljoen jaar of 5 miljoen jaar bekijkt dan zie je dat de temperatuur eigenlijk alleen maar aan het afnemen is, op een aantal periodes na dat het weer stijgt.
Het is zo consensus is over de klimaatverandering, dat is er ook over de evolutie. We kunnen het eens zijn over dat het gebeurt. Maar over hoe, over welke uitkomsten het zal hebben in de toekomst, over welke factoren hoeveel bepalen: daar is nog altijd discussie over.
Wetenschappers blijven met nieuwe inbreng komen die met klimaat hebben te maken. Net zoals over de zeestromingen, laatst bleek dat ze daar wellicht erg verkeerd over hadden gedacht: sciencealert.com/we-might-have-…. Dit kan een grote impact hebben in het debat over wat te verwachten.
Over #CO2: dat is een broeikasgas, een onmiskenbaar feit. Maar het heeft in het verleden van de aarde niet volledig gecorreleerd met de temperatuur. Het is natuurlijk wel een belangrijke factor, maar zonnecycli en zeestromingen hebben een veel groter aandeel in het klimaat.
De aarde heeft ondertussen al vijf ijstijden meegemaakt. De aarde is vaker ijsvrij geweest dan dat de polen waren bevroren. Op dit moment is de aarde nog aan het herstellen van de laatste #ijstijd. Men moet dus niet doen alsof de polen altijd bevroren zijn geweest.
@NPOFocus heeft een mooie documentaire gemaakt over toen de Noordpool 55 miljoen jaar geleden nog broeierig warm was: npostart.nl/focus/03-10-20…. Toen was de Noordpool nog groen! Dit is bijna niet voor te stellen.
Tevens is #CO2 geen gif, zoals men dat wil doen vermoeden. Het is een noodzakelijk molecuul waar al het leven van afhankelijk is. De aarde wordt zelfs groener door de stijgende concentratie van CO2 (nu 412 ppm), welk een aandeel van 70% hierin heeft. researchgate.net/publication/30…
Dit is te verklaren doordat de meeste plantensoorten geëvolueerd zijn met veel hogere waardes aan CO2. Bloemplanten zijn bijvoorbeeld ongeveer 130 miljoen jaar geleden ontstaan, de CO2 waardes waren toen naar gemiddelde schatting rond de 1300 ppm (dit varieert).
Dit verklaart ook waarom veel C3 planten (85% van de soorten) last hebben van ‘fotorespiratie’ (nl.wikipedia.org/wiki/Fotorespi…). Dit is een foutje waardoor de plant een O2 molecuul i.p.v. een CO2 molecuul pakt en dit 50% van de koolstoffixatie van de plant ontneemt. Kost veel energie!
Dit is trouwens ook waarom ze de tabaksplant genetisch hebben gemodificeerd, om dit probleem te omzeilen, wat ik in een eerdere tweet heb uitgelegd: .
C4- (bijv. grassen) en CAM (bijv. cactussen) planten, die een ander metabolisme hebben en later zijn geëvolueerd hebben hier minder last van, deze zijn met lagere CO2 waardes geëvolueerd en zijn in het gebruik hiervan dus efficiënter in.
Ook zie ik veel voorbij komen dat ze zeespiegel stijgt, dat is correct. Dit doet het al sinds het einde van de laatste ijstijd en gaat met een gestaag tempo voort. Op dit moment met 0,0034 meter per jaar. Het is niet alsof de zeespiegel altijd stabiel is gebleven.
Ook de zeespiegel heeft een verleden: en.wikipedia.org/wiki/Past_sea_…. We zitten nu zelfs in verhouding op een van de laagste punten in de geschiedenis van de aarde. Enkele duizenden jaren geleden was de zeespiegel nog tientallen meters lager, ook bijna niet meer voor te stellen!
Wat betekent dit? Niet dat de mens niks kan doen natuurlijk en dat we 0 invloed hebben. Maar we moeten ook niet denken dat we het klimaat kunnen 'redden'. naar mijn mening moet de focus naar '#klimaatadaptatie'. Focus op de innovatie en aanpassing!
Terwijl wij de armere mensen tot dure aanpassingen dwingen bouwen China en India honderden kolencentrales. Op carbonbrief.org kunt u zien welke kolencentrales de komende jaren worden geopend of gesloten. Is dat erg? Ja en nee. De bevolking zal er profijt van hebben!
De afgelopen 5 jaar zijn er 52 kolenmijnen geopend in India om aan de vraag te voldoen: timesofindia.indiatimes.com/india/governme…. Daar zullen de kinderen niet gaan #klimaatspijbelen.
Het is een belofte om de huishoudens universeel elektriciteit te geven: economictimes.indiatimes.com/industry/energ…. Dit zal veel mensen uit armoede trekken en hopelijk de innovatie en groei stimuleren! Maar dat zal al onze moeite teniet doen.
De mondiale vraag naar energie groeit vier keer sneller dan 'duurzame' energie. . Het wordt tijd dat er serieuzer naar andere opties wordt gekeken als #kernenergie.
Dit is ook een mooie draad over de groei van de CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen: . Het geeft een triest toekomstbeeld, in 2018 is de uitstoot met 2% gestegen. De enige dalers zijn de VS en de EU.
Dus zeg ik, zet in op #kernenergie! Zo snel mogelijk! Het is vooralsnog de schoonste vorm van energie! Het geeft 4x minder vervuiling dan zonne-energie. Tevens zorgt het voor het minste aantal doden per KwH (en.wikipedia.org/wiki/Energy_ac…).
Alleen al om de #milieuvervuiling te beperken die bij de ontginning van zeldzame aardmaterialen komt kijken die wij nodig hebben voor onze accu's, windmolens en zonnepanelen: eoswetenschap.eu/natuur-milieu/…. Het is geen zwart/wit verhaal, alles heeft zijn schaduwkant.
Om voor vandaag af te sluiten wil ik jullie graag adviseren om inheemse kruiden, struiken en bomen te planten. Want naar mijn mening is #insectensterfte ons grootste probleem op dit moment. Jij kan je steentje bijdragen bij het herstel! 🌿 🌼🐝🦋
Dit maakt mij zeer benieuwd naar de 'Climate Intelligence Foundation'. volkskrant.nl/wetenschap/het… Hoe meer #wetenschap en verschillende visies zonder verstikkende sfeer van eenrichtingsdenken, hoe dichter we bij de volledige waarheid kunnen komen.
Bangmakerij op de @NOS: nos.nl/l/2271163 De zeespiegel gaat niet met anderhalf tot twee meter (!) stijgen. Volgens het @KNMI steeg de afgelopen eeuw het water met 18 cm en verwachten ze 26 tot 82 cm de komende eeuw. Wereldwijd wordt 30 cm verwacht. knmi.nl/kennis-en-data…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Richard Steenvoorden 🌱

Richard Steenvoorden 🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Reezyard

Jan 15
"Ik zei het je toch!" 🧵

Omdat we dankzij de omicronvariant zo goed als bijna aan het einde van de pandemie zitten had ik zin om eens een draadje te maken met wat correcte voorspellingen en uitspraken van de afgelopen twee jaar.
Maart ‘20: aan de mate van verspreiding te zien zou dit zomaar een endemisch virus kunnen worden.
Maart ‘20: Ik begreep en ondersteunde de eerste maatregelen toen er nog weinig bekend over Covid-19 was.

Maar waarschuwde wel voor gevaren op de lange termijn waardoor er meer doden zouden kunnen vallen.
Read 23 tweets
Jan 14
Ik denk dat te weinig mensen dit zich realiseren, maar met de opkomst van de omicronvariant is de mortaliteit nog maar de HELFT ivm de laatste heftige influenzavariant (2018).

Hiermee vervalt überhaupt elke onderbouwing voor zelfs de meest simpele maatregel. Het land MOET open!
De influenzavariant van 2018 had 'n mortaliteit van ≈ 1 op de 1000.

Van eerdere SARS-CoV-2 varianten was dit ≈ 5 op de 1000.

De mortaliteit van #omicronvariant ligt volgens de laatste grote onderzoeken ≈ 8-10x lager dan de deltavariant. Dat betekent zo'n ≈ 1 op de 2000!
Bijvoorbeeld bij dit onderzoek in Californië waar ik eerder over tweette. De mortaliteit van de omicronvariant was volgens dit onderzoek nog maar 0,09x die van de deltavariant (-91%).

Bij dit grote onderzoek kwam er zelfs NIEMAND met #Omicron op de IC.
Read 4 tweets
Dec 18, 2021
Hoe moeten we in de toekomst met Covid-19 en andere ouderdomsziektes in een vergrijzend Europa omgaan?

Met de aankondiging van de lockdown is het hoog tijd om eens op de lange termijn te denken in plaats van ineffectieve maatregelen gebaseerd op onrealistische modellen.

Draad.
Meerdere geluiden gaan nu op die aangeven dat het einde van de pandemie nabij is met de opkomst van de mildere #OmicronVariant, elke variant zal steeds besmettelijker maar tegelijkertijd milder worden. zerohedge.com/covid-19/healt…
De #OmicronVariant die een maand geleden opkwam in Zuid-Afrika is nu alweer dalende en daar heeft het tot nu toe nog steeds niet geleid tot een verhoging van ziekenhuisopnames, naar schatting is de IFR zelfs 10x lager in vergelijking met de Deltavariant.
Read 33 tweets
Dec 5, 2021
Geweldig interview door dr. @chrismartenson met Prof. Matthias Desmet van @ugent.

Interessant om het eens vanaf een psychologische ipv. de biologische kant te bekijken. Even een korte samenvatting van dit gesprek van 'n uur. Maar kijk vooral :'t filmpje👇🏻
Er is onder de bevolking de afgelopen jaren veel angst aangepraat, de onderlinge solidariteit is verloren gegaan en met meer angst in de samenleving kan een bepaald narratief weer voor solidariteitsgevoel gaan zorgen: je moet dit, je moet dat, anders ben je niet solidair genoeg.
Alle frustratie en agressie kan dan op één object/groep geleid worden, en dat zie je overal in de geschiedenis gebeuren. Mensen krijgen een mentale giftigheid.

Zo'n 30% van de bevolking is gevoelig voor collectieve hypnose en dan heb je zo'n 40 tot 50% die met de massa meelopen
Read 10 tweets
Dec 2, 2021
Manipulatie van de werkelijkheid, een veelgedeeld misleidend plaatje die je op twitter ziet. Net als de piramide verstoort dit de realiteit.

Alsof 25% van de ongevaccineerden in het ziekenhuis beland. Dat zouden dan zo'n 717.000 mensen zijn...
Tevens is de natuur geen statisch gegeven. De werking van de vaccins gaat bij de risicogroepen snel achteruit en de evolutie staat nooit stil: de nieuwe varianten zijn steeds beter in het omzeilen van de door vaccins geïnduceerde immuniteit.

Zie ook:
Wat aan het begin van de laatste golf wellicht nog klopte, zal rond eind van dit jaar 't beeld en de verhouding compleet anders zijn.

Als het met dit tempo doorgaat, zitten we aan 't eind van het jaar rond de 80% gevaccineerden in het ziekenhuis. Dan is het bijna rechtgetrokken.
Read 7 tweets
Nov 16, 2021
Binnen een week is de maximale besmettingsgraad bereikt. Het zal dan even stabiliseren en ze zullen zeggen dat dit zogenaamd door de strengere pas komt.

Om vervolgens voor kerst weer een rappe toename te krijgen en daarna zullen ze nog strengere regels invoeren. Wees voorbereid.
Dan zal het in januari kort dalen, tegen die tijd even later is ons immuunsysteem op ons zwakst. Mid januari komt het weer langzaam op gang, vervolgens komt ook de griep langzaam op en zullen ouderen daardoor bij bosjes neervallen. Men zal de griep dan als groot gevaar verklaren.
In februari zal de griep tezamen met de laatste kleine piek Covid-19 voor een laatste golf zorgen.

Tegen die tijd is onze vrijheid compleet weggenomen. Met een mogelijke verplichte griepprik bij onze QR-code.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(