, 27 tweets, 13 min read Read on Twitter
Een draad over het #klimaat 🌏.

Omdat het debat wordt gedomineerd door ‘klimaatontkenners’ en ‘klimaatdoemdenkers’ wil ik het geluid van de ‘klimaatrealisten’ wat luider laten klinken. Ik merk ook dat mensen het verschil tussen het klimaat en het milieu ook erg lastig vinden. 👇🏻
Ik ga aan de hand deze draad wat ontkrachten en toevoegen aan de discussie. Ook vanwege nietszeggende termen als ‘voor het klimaat’. Wie is dat nou niet? Hoe kan je nou tegen het klimaat zijn? Het zou beter zijn als men voor biodiversiteit en voor een schoon milieu is!
Allereerst: het klimaat verandert, dat is een feit. Het probleem is dat men vooral data van de afgelopen 150 jaar gebruikt. Dus elk bericht dat in het nieuws komt met “de koudste dit”. “De warmste dat” etc is pas van sinds 't begin van de metingen. De aarde is ouder dan dat.
Als je het over de laatste 65 miljoen jaar of 5 miljoen jaar bekijkt dan zie je dat de temperatuur eigenlijk alleen maar aan het afnemen is, op een aantal periodes na dat het weer stijgt.
Het is zo consensus is over de klimaatverandering, dat is er ook over de evolutie. We kunnen het eens zijn over dat het gebeurt. Maar over hoe, over welke uitkomsten het zal hebben in de toekomst, over welke factoren hoeveel bepalen: daar is nog altijd discussie over.
Wetenschappers blijven met nieuwe inbreng komen die met klimaat hebben te maken. Net zoals over de zeestromingen, laatst bleek dat ze daar wellicht erg verkeerd over hadden gedacht: sciencealert.com/we-might-have-…. Dit kan een grote impact hebben in het debat over wat te verwachten.
Over #CO2: dat is een broeikasgas, een onmiskenbaar feit. Maar het heeft in het verleden van de aarde niet volledig gecorreleerd met de temperatuur. Het is natuurlijk wel een belangrijke factor, maar zonnecycli en zeestromingen hebben een veel groter aandeel in het klimaat.
De aarde heeft ondertussen al vijf ijstijden meegemaakt. De aarde is vaker ijsvrij geweest dan dat de polen waren bevroren. Op dit moment is de aarde nog aan het herstellen van de laatste #ijstijd. Men moet dus niet doen alsof de polen altijd bevroren zijn geweest.
@NPOFocus heeft een mooie documentaire gemaakt over toen de Noordpool 55 miljoen jaar geleden nog broeierig warm was: npostart.nl/focus/03-10-20…. Toen was de Noordpool nog groen! Dit is bijna niet voor te stellen.
Tevens is #CO2 geen gif, zoals men dat wil doen vermoeden. Het is een noodzakelijk molecuul waar al het leven van afhankelijk is. De aarde wordt zelfs groener door de stijgende concentratie van CO2 (nu 412 ppm), welk een aandeel van 70% hierin heeft. researchgate.net/publication/30…
Dit is te verklaren doordat de meeste plantensoorten geëvolueerd zijn met veel hogere waardes aan CO2. Bloemplanten zijn bijvoorbeeld ongeveer 130 miljoen jaar geleden ontstaan, de CO2 waardes waren toen naar gemiddelde schatting rond de 1300 ppm (dit varieert).
Dit verklaart ook waarom veel C3 planten (85% van de soorten) last hebben van ‘fotorespiratie’ (nl.wikipedia.org/wiki/Fotorespi…). Dit is een foutje waardoor de plant een O2 molecuul i.p.v. een CO2 molecuul pakt en dit 50% van de koolstoffixatie van de plant ontneemt. Kost veel energie!
Dit is trouwens ook waarom ze de tabaksplant genetisch hebben gemodificeerd, om dit probleem te omzeilen, wat ik in een eerdere tweet heb uitgelegd: .
C4- (bijv. grassen) en CAM (bijv. cactussen) planten, die een ander metabolisme hebben en later zijn geëvolueerd hebben hier minder last van, deze zijn met lagere CO2 waardes geëvolueerd en zijn in het gebruik hiervan dus efficiënter in.
Ook zie ik veel voorbij komen dat ze zeespiegel stijgt, dat is correct. Dit doet het al sinds het einde van de laatste ijstijd en gaat met een gestaag tempo voort. Op dit moment met 0,0034 meter per jaar. Het is niet alsof de zeespiegel altijd stabiel is gebleven.
Ook de zeespiegel heeft een verleden: en.wikipedia.org/wiki/Past_sea_…. We zitten nu zelfs in verhouding op een van de laagste punten in de geschiedenis van de aarde. Enkele duizenden jaren geleden was de zeespiegel nog tientallen meters lager, ook bijna niet meer voor te stellen!
Wat betekent dit? Niet dat de mens niks kan doen natuurlijk en dat we 0 invloed hebben. Maar we moeten ook niet denken dat we het klimaat kunnen 'redden'. naar mijn mening moet de focus naar '#klimaatadaptatie'. Focus op de innovatie en aanpassing!
Terwijl wij de armere mensen tot dure aanpassingen dwingen bouwen China en India honderden kolencentrales. Op carbonbrief.org kunt u zien welke kolencentrales de komende jaren worden geopend of gesloten. Is dat erg? Ja en nee. De bevolking zal er profijt van hebben!
De afgelopen 5 jaar zijn er 52 kolenmijnen geopend in India om aan de vraag te voldoen: timesofindia.indiatimes.com/india/governme…. Daar zullen de kinderen niet gaan #klimaatspijbelen.
Het is een belofte om de huishoudens universeel elektriciteit te geven: economictimes.indiatimes.com/industry/energ…. Dit zal veel mensen uit armoede trekken en hopelijk de innovatie en groei stimuleren! Maar dat zal al onze moeite teniet doen.
De mondiale vraag naar energie groeit vier keer sneller dan 'duurzame' energie. . Het wordt tijd dat er serieuzer naar andere opties wordt gekeken als #kernenergie.
Dit is ook een mooie draad over de groei van de CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen: . Het geeft een triest toekomstbeeld, in 2018 is de uitstoot met 2% gestegen. De enige dalers zijn de VS en de EU.
Dus zeg ik, zet in op #kernenergie! Zo snel mogelijk! Het is vooralsnog de schoonste vorm van energie! Het geeft 4x minder vervuiling dan zonne-energie. Tevens zorgt het voor het minste aantal doden per KwH (en.wikipedia.org/wiki/Energy_ac…).
Alleen al om de #milieuvervuiling te beperken die bij de ontginning van zeldzame aardmaterialen komt kijken die wij nodig hebben voor onze accu's, windmolens en zonnepanelen: eoswetenschap.eu/natuur-milieu/…. Het is geen zwart/wit verhaal, alles heeft zijn schaduwkant.
Om voor vandaag af te sluiten wil ik jullie graag adviseren om inheemse kruiden, struiken en bomen te planten. Want naar mijn mening is #insectensterfte ons grootste probleem op dit moment. Jij kan je steentje bijdragen bij het herstel! 🌿 🌼🐝🦋
Dit maakt mij zeer benieuwd naar de 'Climate Intelligence Foundation'. volkskrant.nl/wetenschap/het… Hoe meer #wetenschap en verschillende visies zonder verstikkende sfeer van eenrichtingsdenken, hoe dichter we bij de volledige waarheid kunnen komen.
Bangmakerij op de @NOS: nos.nl/l/2271163 De zeespiegel gaat niet met anderhalf tot twee meter (!) stijgen. Volgens het @KNMI steeg de afgelopen eeuw het water met 18 cm en verwachten ze 26 tot 82 cm de komende eeuw. Wereldwijd wordt 30 cm verwacht. knmi.nl/kennis-en-data…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Richard Steenvoorden 🌱
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!