Profile picture
, 11 tweets, 7 min read Read on Twitter
Draadje met zeer zorgelijke ontwikkelingen ... waarbij de vraag is: wat is vrijheid van meningsuiting? Als ik op #4chan en #reddit kijk dan zie ik dingen waar de rillingen van over je rug lopen, ik hoop van harte dat DIE zaken aandacht krijgen van de handhavers van de wet 👇🏼
U zult begrijpen dat ik de beelden die ik daar aantref niet hier op twitter deel. Ten eerste gun ik racisten dat podium niet en ten tweede wil ik onder geen beding de polarisatie nog verder aanwakkeren.
Op zich heb ik het al druk genoeg om de polarisatie het hoofd te bieden in dialoog met studenten. Daarnaast denk ik dat we racisme en discriminatie in alle toonaarden moeten bestrijden.

Ik volg het voorbeeld van burgemeester Aboutaleb melddiscriminatie.nu
In de traditie van mijn Rotterdamse cultuur heb Ik heb gelijk maar de daad bij het woord gevoegd, en dus dat "linkse indoctrinatie" onderwijs meldpunt van @fvdemocratie ook maar ven gemeld. Want onderscheid op grond van overtuiging is in strijd met de grondwet
Du moment dat ik dit draadje aan het maken ben komt er een twee van het Tweede Kamerlid @thierrybaudet voorbij (...) waarin ik lees: “Is de vrijheid van meningsuiting wel voldoende gewaarborgd?”

👩🏽‍💻🤔 Terechte vraag, en ik heb er een antwoord op (...)
Als je deze vraag in alle oprechtheid stelt, beste @thierrybaudet STOP dan direct het meldpunt "linkse indoctrinatie" in het onderwijs van het @FVDrenaissance en biedt minimaal je excuses aan iedereen die in het onderwijs werkt aan.
Als dit niet gebeurt, beste @thierrybaudet dan neem ik je opmerking “Is de vrijheid van meningsuiting wel voldoende gewaarborgd?” totaal NIET serieus, want dan toon jezelf aan dat vrijheid van meningsuiting NIET gewaarborgd is door jouw #FvD
Overigens heeft dhr. Cliteur, betrokken bij @FVDrenaissance "enige zorgen over de kwaliteit van het onderwijzend personeel aan uw filosofiefaculteit, over de academische attitude van uw decaan en over de DIVERSITEIT aan opvattingen (of liever gezegd het gebrek daaraan)"
Ik mag aannemen dat die zorgen van dhr. Cliteur toenemen als @FVDrenaissance dat meldpunt "linkse indoctrinatie" in het onderwijs doorzet.

Immers: actie ondernemen TEGEN docenten, die er andere opvattingen op na houden, zou "de diversiteit aan opvattingen" ondermijnen.
Rest mij u te melden dat, volgens dhr. Baudet, "linkse indoctrinatie" bestreden moet worden met "culturele transformatie". Dit idee vertaalt @FVDrenaissance aldus: "De Lange Mars door de instituties begint hier!"
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to dr. Marina
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!