Profile picture
, 14 tweets, 6 min read Read on Twitter
Mocht u twijfelen aan de intenties van #FvD ...
Waarbij ik aanteken dat dit type berichten al enige tijd *kuch* circuleren. In dat opzicht is de overwinningsroes van Baudet in lijn met zijn eerdere opvattingen. In 2016 sprak hij over "de sluipmoordenaar van de democratie", een gedachte die hij hopelijk niet in praktijk brengt
Kijkt u anders nog even naar deze tweet, waarin Baudet spreekt over "culturele, demografische (!!!) en geostrategische suïcide" En naar dit bericht uit 2016, waarin Baudet zegt: "het bestel van binnenuit open te breken”.
In feite is de strategie van Baudet dus gebaseerd op haat tegen de democratie. En juist daar moeten we (inwoners van Nederland) ons grote zorgen om maken.
Rancière schreef er in 2014 over "Er is geen sprake van een "crisis" van de democratie, er is sprake van een groeiende haat tegen de democratie, een ontkenning in daden van alles wat dit woord kan betekenen."
Rancière stelt "...dat de ontbinding van het representatieve systeem" in feite "een oude canard" is sinds de jaren 1880...."
Door te beweren dat representatieve democratie stervende is, beweer je in feite dat het beginsel van de democratie zelf teneinde is. "democratie is niet de keuze is van vertegenwoordigers, het is de macht van degenen zonder kwalificatie om macht uit te oefenen".
De klacht van politici
"Een politiek volk is niet iets dat al bestaat en gegeven is, maar het is een gevolg. Het zijn niet de mensen die zichzelf vertegenwoordigen, maar de politieke representatie die een bepaald volk produceert."
Als esthetiek en politiek elkaar noodzakelijkerwijs moeten omarmen, dan komt dat omdat hetzelfde 'gebaar' ze definieert, namelijk het zodanig organiseren van de waarnemingsruimte dat het niet-zichtbare opeens zichtbaar wordt.
Dus.

Opmerkingen van Baudet over kunst verwijzen indirect naar entartete kunst, u weet vast wel wie daar een groot fan van was.
En zo niet, dan kunt u dat hier nalezen.
Tenslotte
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to dr. Marina
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!