, 5 tweets, 2 min read Read on Twitter
Draadje nav het spookbeeld van de ‘ongecontroleerde massamigratie’
1) door de vraag naar arbeid & aanbod aan hoger onderwijs is het positieve migratiesaldo al enige jaren hoog.
2) de meesten komen uit de EU & hebben vrij toegang
3) ze dragen grosso modo bij aan de economie
(1)
(2)
4) daarnaast is door de burgeroorlog in Syrië en Afghanistan, en deels Irak, het aantal asielzoekers in de jaren 2014-2016 sterk toegenomen, om vervolgens weer naar een lager niveau te zakken. De IND toest en controleert aanvragen en wijst een deel van de asieloekers af.
(3)
5) arbeidsmigranten van buiten de EU krijgen alleen een visum en werkvergunning als er geen of onvoldoende binnenlands aanbod is, met name aan de bovenkant van de arbeidsmarkt.
6) kortom, het idee dat de grenzen wagenwijd open staat en controle ontbreekt klopt niet.
6) Verreweg de meeste migranten komen om te werken (of te studeren) en zijn het logische gevolg van de aard van de Nederlandse economie.
7)Controle raakt vooral voor niet EU-burgers, hetzij door een arbeidsmarkttoets, dan wel door de asielprocedure.
Verder lezen:

Mijn essay, en dat van Paul Scheffer, in de WRR publicatie ‘Regie over Migratie’ wrr.nl/publicaties/pu…
2) ons boek ‘Vijf Eeuwen Migratie’ (@AtlasContact 2018)
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Leo Lucassen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!