, 14 tweets, 5 min read Read on Twitter
Jag har läst en rapport från Svenskt Näringsliv och mår nu fysiskt dåligt. Rapportens förort (typ) publicerades idag på Dagens Samhälles debattsida. Jag ska tweeta några klipp från rapporten. Känsliga läsare bör inte titta vidare. dagenssamhalle.se/nyhet/skapa-ma…
Rapporten handlar om effektivitet och om "förädlingsvärde". Förädlingsvärde är hur mycket mer en elev lär sig under en bestämd tid. Tex ett läsår. Lärares förädlingsvärde är hur effektiva enskilda lärare är i att lära in kunskaper i elever. svensktnaringsliv.se/Bilder_och_dok…
För att man ska kunna mäta en skolas och lärares förädlingsvärde är det viktigt att göra många test. Diagnostiska prov redan från skolår ett. Helst externt rättade så att man verkligen kan sätta en stämpel på hur mycket en elev kan.
Det här är görbra för det går såklart bättre för elever med högt förädlingsvärde. Och så kan man göra sig av med de minst effektiva lärarna.
Det handlar om att få lärare att "jobba hårdare". Som man fått i North Carolina. Jobbar man hårdare är man effektivare och då förändras elevernas förädlingsvärde såklart till det positiva. HÅRDARE!
Det finns nå mycket bra att lära av North Carolina. Den som står för skolpengen kan ge bonusar till de skolor som förädlar mest och inom skolorna kan man tvinga rektorer att ge mest bonus till de lärare som jobbar hårdast... jag menar är effektivast. Superbra ju.
En hel ny nivå av bostadssegregation! Om man gör som i New York och publicerar individuella lärares förädlingsvärden så höjs huspriserna i de områden där de hårdast jobb... jag menar effektivaste lärarna är anställda. Kolla sista raden. Den insatte föräldern har mycket att vinna!
Hur bör då svensk skolas styrning ändras så att förädlingsvärdet och effektiviteten kan förbättras? Jo man måste som steg ett kunna identifiera vilka lärare som ansvarar för vilka elevers nationella prov.
När man har gjort det kan man ta fram mått på alla lärare så att de KAN ANVÄNDAS VID ASNTÄLLNINGSFÖRFARANDE! Svenskt Näringslivs utredare är dock ännu inte säker på om Sverige är redo för att offentliggöra de här måtten på lärares effektivitet. Nähä. BAKÅTSTRÄVARE
Nästa gång ni ser någon från Svenskt Näringsliv eller deras förtrupper i Timbo uttala sig om den svenska skolan. Tänk på att de vill att arbetsgivare ska använda lärares elevers resultat på nationella prov från skolår ett när de anställer lärare.
Vad ni än gör: skratta inte åt de här klippen. En gång i tiden skrattade man åt att aktiebolag skulle få driva skola men bland annat Svenskt Näringsliv drev igenom det. Sedan skrattade man åt skolpengen men bland annat Svenskt Näringsliv drev igenom det. Detta kan med ske.
Lärare och rektorer behöver incitament att ta hand om sin hälsa och vara lediga mer. Det här är rena skiten.
Unroll this please my dear bot @threadreaderapp
Unroll this @threadreaderapp
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Marcus Larsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Trending hashtags

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!