, 6 tweets, 5 min read Read on Twitter
On kulunut kohta kaksi vuotta siitä, kun ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julkaisi raporttinsa, jonka mukaan KETÄÄN ei ole turvallista palauttaa #Afganistan:iin. #tphakijat #humanrights #StopDeportations #RightToLive #AfghanistanIsNotSafe
On kulunut yksi vuosi siitä, kun YK:n pakolaisjärjestö #UNHCR totesi, että Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin ei pitäisi pääsääntöisesti palauttaa ketään, joka ei ole aiemmin asunut siellä. #Afganistan #sisäinenpako #internalflight
On kulunut kohta puolitoista kuukautta siitä, kun riippumaton selvitys @Maahanmuuttovir:n turvapaikkaprosesseista julkaistiin. Useissa prosessin vaiheissa on ja on ollut ongelmia. Aiemmat selvitykset ovat jo todenneet ongelmia tulkkauksessa ja oikeusavussa. #Migri #migritarkastus
Tästä kaikesta huolimatta Suomi edelleen käännyttää Afganistaniin. Suomi myös "palauttaa" Kabuliin ihmisiä, jotka eivät ole koskaan asuneet siellä. Turvapaikkaprosessissa ongelmien seurauksena syntyneisiin päätöksiin ei ole pääsääntöisesti puututtu. @MariaOhisalo @AnttiRinnepj
On kulunut kaksi kuukautta siitä, kun uusi #hallitus nimitettiin. Kaksi kuukautta kesälomakaudella on toki lyhyt aika tehdä muutoksia, ja haluan uskoa siihen, että uusi hallitus tosiaan tekee muutoksia.
Samaan aikaan mitkään muutokset eivät enää tule auttamaan niitä ihmisiä, jotka palautetaan - mahdollisesti huonosti hoidetun turvapaikkatutkinnan jälkeen - kotimaihinsa. #Pakkopalautukset tulisi keskeyttää, kunnes nämä ongelmat on korjattu. Mieluummin tänään, kuin huomenna!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Erna Bodström
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!