, 10 tweets, 2 min read Read on Twitter
När jag gick på lågstadiet fanns det något som hette Klassfotboll i Karlstad. Alla Karlstads klasser var med i en stor fotbollscup som varade nästan hela året och nästan alla i klassen (så minns jag det iaf) var med. Jag kom och tänka på en grej som har med pedagogik att göra.
Spelsystemet de flesta körde var ganska enkelt pga så små barn och att inte alla lirade boll på fritiden. Den som har bollen skjuter iväg den. Alla andra springer iväg i klunga efter bollen. Nån kommer först. Den skjuter iväg bollen. Alla springer efter. Osv en hel match.
Ibland tog bollen rätt riktning för det laget som sköt, ibland tog den fel riktning. Det var nästan slumpmässigt hur spelet böljade fram och tillbaka på grusplanerna (nej kids, det fanns inget kostgräs - vi blodade ner våra knän).
Jag får lite samma känsla över den svenska skolan. Något får rull på en pedagogisk idé eller modell. Den drar iväg i någon riktning. Alla olika delar av skolhierarkin gör sitt bästa för att springa efter. Till slut tappar den idén fart. Någon annan skjuter iväg en ny idé. Osv.
Det finns ett bekymmer här och det fanns samma bekymmer i klassfotbollen. När bollens och ideérnas riktning inte garanterat är rätt och kommer gälla för all framtid men ingen springer på fria ytor och kan bli med i spelet när förändring sker blir hela showen extremt statisk.
Kamrater och tränare skriker åt spelare som letar fria ytor att springa efter bollen som alla andra. Lärare, rektorer, politiker och allmänna förståsigpåare kanske i konsultkostym skriker åt lärare att följa samma tankar som alla andra.

Det blir fel.
Som äldre lärde sig mer om spelet och förstod att alla spelare på planen har en roll. Högeryttern ska vara till höger på planen för plötsligt vänder spelet och då finns där möjlighet att ta sig i riktning mot mål. Eller så vänder motståndarna spelet och då kan man försvara sig.
Tvingar vi alla lärare att göra lika, om så i relativt begränsade delar av lärargärningen, missar vi chansen att vända spelet om de pedagogiska övertygelserna plötsligt vänder (vilket de alltid gör) och vi missar chansen att försvara oss mot spel i fel riktning.
Slutsats: Precis som i fotboll borde vi uppmuntra folk att leta fria ytor snarare än rätta sig vid det löpande band som går i en av någon förbestämd riktning. I synnerhet som hittills väldigt få riktningar varit konstanta. Precis som i fotboll vänder hela tiden spelet.

Morrn
Unroll this @threadreaderapp
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Marcus Larsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!