, 18 tweets, 7 min read Read on Twitter
Hur går det till när Internationella Engelska skolan etablerar sig på en ort? Det ska jag ge exempel på nu. Nästa vecka ska kommunstyrelsen i Härryda få besök av IES och Skanska som tillsammans ska sälja in sitt gemensamma koncept.
Vi inleder med den här artikeln i lokalblaskan. KS moderata ordförande vill kunna locka till sig företag till kommunen. Samma orsak som ni kanske minns att Östersund hade. partilletidning.se/2019/07/hogada…
IES och Skanska har kollat läget i kommunen och hittat en tomt. Tyvärr står det redan en skola där. Den kommunala Högadalsskolan. Så synd. Nåväl.
Den politiska majoriteten vill ha hjälp med att bygga skolor och då passar ju detta bra. I Härryda finns redan en friskola. Fridaskolan. Den tas som gott exempel.
Moderata KS-ordföranden har varit på studiebesök på en IES-skola och tycker att pedagogiken verkar vara bra för barn med större behov. Hmmm. Nu vet vi ju att dessa sällan går på IES men visst. Vi kollar in det goda exemplet Fridaskolan.
Fridaskolan i Härryda kommun har fler föräldrar med hög utbildning än kommunen, färre elever med invandrarbakgrund än kommunen, fler elever per lärare än kommunen och bättre resultat än kommunen. Precis så som IES-skolorna brukar se ut. siris.skolverket.se/reports/rwserv…
Men den där skolan som ska bort och ersättas med Internationella Engelska skolan och Skanskas nybygge. Det är kanske en usel skola som man helst av allt bör göra sig av med? Nej de har väldigt VÄLDIGT goda resultat på Nationella proven. siris.skolverket.se/reports/rwserv…
Inte alls långt bort från Härryda ligger Partille. Ytterligare en välmående kommun. Här vill IES in vilket man kan läsa om i det här dokumentet. partille.se/siteassets/kom…
IES har sökt tillstånd hos Skolinspektionen och Partilles utbildningsförvaltning har rekommenderat politikerna att rekommendera Skolinspektionen att avslå ansökan pga "påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen".
Alliansmajoriteten väljer dock att gå emot förvaltningen (vad kan de om skola de är ju bara experter) och istället välkomna IES till kommunen med öppna armar.
Vad kommer att ske i Härryda och Partille när IES etablerar sig?

- Elever med föräldrar med hög utbildningsnivå kommer att söka sig till skolorna
- Resurskrävande elever kommer att stanna i den kommunala skolan
- IES vinster och IES aktieutdelning kommer att öka
Vad sker när kommun får en högre andel elever som kräver mycket resurser och friskolor får en högre andel elever som kräver lite resurser?

- Kommunens kostnad för skola ökar
- IES och Fridaskolans skolpeng ökar, trots att de får minskat behov av skolpeng.
- Vinst ökar ännu mer
Det är en så enkel händelsekedja. Så tydlig statistik. Sånt oerhört slöseri med skattepengar ämnade för skola. Varför tillåter vi det här i svenskt skola? Varför slänger vi pengar på skolaktiebolagens aktieägare? Varför varför varför?
Vi kan inte vänta tre år till med att fullt ut debattera detta @Anna_Ekstrom. Du får stövla in till C och L och meddela att problemet blir större och större för varje nytt verksamhetsår IES får hålla på.
@Anna_Ekstrom Det IES gör är att gå ihop med byggare och erbjuda kommunen en smidig lösning på krångliga demografiförändringar. I Göteborg ska man bygga en ny statsdel vid botaniska trädgården för rika människor. Södra Änggården. IES är med på tåget. Många lätta elever. svenskbyggtidning.se/2019/06/27/pla…
@Anna_Ekstrom I typ varje allianskommunbudget står det att kommunen ska uppmuntra andra huvudmän. Tror ni att det blir många huvudmän med fokus på resurssvaga elever eller tror ni att det blir många huvudmän med fokus på resursstarka elever?
@Anna_Ekstrom Jag blir så förbannad.

Hej på ett tag
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Marcus Larsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!